Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

ZDALNE NAUCZANIE

PLAN ZAJĘĆ

10.06.2020r.

Klasa 5

10.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Monarchia stanowa w Polsce

e-podręcznik, dziennik

 

Matematyka

Obliczamy pole powierzchni graniastosłupów prostych.

Dziennik elektroniczny,

praca w grupach, ćwiczenia w aplikacji quizziz

Ocena z prezentacji własnych modeli brył wraz ukazaniem sposobu obliczenia ich pola powierzchni.

Język polski

Mit o Syzyfie

Przeczytaj tekst ze str. 268-269, wykonaj zad. 1a oraz 3/270

Zdjęcia wykonanych zadań

Geografia

Krajobrazy świata – powtórzenie wiadomości

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 6

10.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Równania-sprawdzian

Dziennik elektroniczny, ćwiczenia w aplikacji quizziz

Ocena sprawdzianu

 

Klasa 7

10.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Notacja wykładnicza.

Dziennik elektroniczny, film-pistacja.pl, ćwiczenia w aplikacji Learningapps

 

Wychowanie fizyczne

Wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ. Wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej.

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1d4rcrVMXk

 

Uczeń odpowiada na jedno pytanie.

 

 

 

Klasa 8

10.06.2020r.

Konsultacje dla grupy 1:

1000-1100 (język angielski)

1100-1200 (język polski)

1200-1300 (matematyka)

Konsultacje dla grupy 2:

900-1000 (język angielski)

1000-1100 (język polski)

1100-1200 (matematyka)

 

 

PLAN ZAJĘĆ 

09.06.2020r.

Klasa 5

09.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Z. Herbert ,,Pudełko zwane wyobraźnią''

Podręcznik s. 330

Lekcja online

Matematyka

Poznajemy sposób na obliczenie pola powierzchni graniastosłupów prostych.

Dziennik elektroniczny,praca w grupach, film-pistacja.pl,

 

 

 

Klasa 6

09.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Odmienne i nieodmienne części mowy,

Praca z lekturą

Poprawa testu z części mowy/kartkówki z lektury „Która to Malala?

Forma pracy na platformie Quizizz

Biologia

Przegląd i znaczenie ssaków.

Dziennik elektroniczny, praca w grupach, praca z zeszytem ćwiczeń i e-podrecznikiem, ćwiczenia w aplikacji quizziz i Learningapps.

Ocena za pracę na lekcji.

Geografia

Relacje Polski z sąsiadami

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 7

09.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

A. Mickiewicz ,,Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta''

Podręcznik s. 318

Lekcja online

Matematyka

Działania na pierwiastkach-sprawdzian.

Dziennik elektroniczny, ćwiczenia w aplikacji quizziz

Ocena sprawdzianu

Język niemiecki

Wprowadzenie w tematykę działu 6 „Jedzenie i picie”. Słownictwo: żywienie, podstawowe produkty spożywcze, śniadanie typowe dla poszczególnych krajów.

Lekcja w pliku word wraz ze szczegółowymi notatkami, przykładami, 2 krótkie ćwiczenia, wskazówki i komentarze nauczyciela, linki do ćwiczeń w Learning Apps utrwalających słownictwo z tematu „jedzenie i picie”.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

 

Klasa 8

09.06.2020r.

 

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Sport, dyscypliny sportowe, znani sportowcy z krajów niemieckojęzycznych.

Lekcja w pliku word wraz ze szczegółowymi notatkami, przykładami, 2 ćwiczenia, wskazówki i komentarze nauczyciela, linki do ćwiczeń w Learning Apps utrwalających słownictwo z tematu „sport”.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Matematyka

Powtórki przed egzaminem.

Dziennik elektroniczny, ćwiczenia w aplikacji Powtórkomat z GWO

 

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Sprawy międzynarodowe- powtórzenie.

Organizacje międzynarodowe-ONZ, NATO

Unia Europejska

Problemy współczesnego świata

 

Ćwiczenia interaktywne w aplikacji https://learningapps.org/

Ocena ćwiczeń interaktywnych- praca dla chętnych uczniów i tych, którzy chcą podwyższyć ocenę z wos-u

Chemia

Estry

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO

Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=_8TiND0rXHM

Lekcja online na platformie Zoom.

Obejrzenie filmiku przed lekcją (na plusa)

Wychowanie fizyczne

Wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ. Wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej

Lekcja zdalna do wykorzystania w domu:

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1d4rcrVMXk

 

Uczeń odpowiada na jedno pytanie.

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

08.06.2020r.

Klasa 5

08.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Technika

Sprawdzian wiadomości na temat zdrowego żywienia oraz sposobów konserwacji żywności (3 ostatnie lekcje)

Platforma Quzizz, test jednokrotnego wyboru aktywny od godziny 9:00. Uczniowie otrzymają link do testu w wiadomości Librus o godzinie 9:00

Ocena zgodna z wynikiem procentowym testu.

Wychowanie fizyczne

Wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała. Przeprowadza fragment rozgrzewki. Opisuje zasady wybranej gry rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego

Lekcja zdalna do wykorzystania w domu.

1.

https://www.youtube.com/watch?v=-fQdryCEoQU

2.

https://www.youtube.com/watch?v=9JmCztLxZYM

 

 

Uczeń opisuje zasady gry rekreacyjnej

Matematyka

Poznajemy przykłady graniastosłupów prostych.

Dziennik elektroniczny, film-pisatcja.pl,

praca w grupach

 

 

 

Klasa 6

08.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Rozwiązujemy równania z jedną niewiadomą.

Dziennik elektroniczny,

praca w grupach, ćwiczenia w aplikacji quizziz

Ocena aktywności uczzniów

Informatyka

Przygotowanie pamiątkowego obrazu-powtórzenie GIMP

Dziennik elektroniczny

Chętni odsyłają pracę

 

Wychowanie fizyczne

Wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała. Przeprowadza fragment rozgrzewki. Opisuje zasady wybranej gry rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego

Lekcja zdalna do wykorzystania w domu

https://www.youtube.com/watch?v=mx_y4F-pmLc

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ERU6CNGKMk

 

Uczeń opisuje zasady gry rekreacyjnej

 

 

Klasa 7

08.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Męski i żeński układ rozrodczy.

Dziennik elektroniczny, praca z e-podrecznikiem i zeszytem ćwiczeń

 

Informatyka

Praca z dokumentem wielostronicowym

e-podręcznik , zapoznanie się z materiałami

Chętni odsyłają pracę.

 

Chemia

Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---wlasciwosci-i-zastosowanie/D1c0WbFKe

Film: https://www.youtube.com/watch?v=WvhOWNYI7Ao

Lekcja online na platformie Zoom.

Zadania w zeszycie ćwiczeń (str.110-112 ) na plusa

Geografia

Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 8

08.06.2020r.

Konsultacje dla grupy 1:

1000-1100 (język angielski)

1100-1200 (język polski)

1200-1300 (matematyka)

Konsultacje dla grupy 2:

900-1000 (język angielski)

1000-1100 (język polski)

1100-1200 (matematyka)

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 

05.06.2020r.

Klasa 5

05.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Omówienie i poprawa pracy klasowej

Przesłanie wyników z komentarzami

-

Geografia

Krajobraz wysokogórski Himalajów

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (chętni), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Przeczytaj tekst ze str. 316 oraz zapoznaj się z definicją przypowieści oraz wykonaj zad. 3 s. 317

Zdjęcia wykonanych zadań

Biologia

Poznajemy rośliny nagonasienne:

charakterystyczne cechy, budowa, znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka

Dziennik elektroniczny,

film wprowadzający do tematu-lekcja odwrócona,

praca z zeszytem ćwiczeń

Ocena odpowiedzi ustnych uczniów(mszaki, paprotniki)

 

Klasa 6

05.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Omówienie i poprawa pracy klasowej

Przesłanie wyników z komentarzami

-

Historia

Legiony Polskie we Włoszech

e-podręcznik, dziennik elektroniczny

Chętni odsyłają pracę.

 

Język polski

dostarczenie uczniom pozytywnego wzorca osobowego,

doskonalenie umiejętności pisania charakterystyki postaci rzeczywistej,

bogacenie słownictwa,

kształcenie umiejętności i nawyku korzystania z różnych źródeł informacji,

kształcenie umiejętności wyciągania własnych wniosków

Temat:Charakterystyka Malali

A – ambitna, altruistka, aktywna

B – bezkompromisowa, błyskotliwa, bezinteresowna

C – cierpliwa, ciekawa

D – dzielna, dojrzała, dumna

E – elokwentna

F – fantastka

G – godna zaufania, gorliwa

H – honorowa

I – inteligentna, idealistka

J – jedyna w swoim rodzaju

K – koleżeńska, konsekwentna

L – lojalna

Ł – łagodna

M – mądra, myśląca

N – nieustraszona, niestrudzona, nieustępliwa, niezwykła, naturalna

O – odważna, optymistka, oddana sprawie, obowiązkowa, oryginalna,

odpowiedzialna, ofiarna

P – pilna, pracowita, pojętna, przenikliwa, poważna, prawdomówna

R – rzetelna, roztropna

S – systematyczna, spokojna, samodzielna, silna, sumienna, skromna, szlachetna, szczera

T – twarda

U – uparta, utalentowana, uczciwa

W – wszechstronna, wizjonerka, wytrzymała, wytrwała

Z – zdolna, zrównoważona, zwyczajna

 

Napisaną charakterystykę odesłać na adres e-mail: kozlosia33@wp.pl

 

Klasa 7

05.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Omówienie i poprawa pracy klasowej

Wyniki z testportalu

-

Matematyka

Pierwiastki- podsumowanie.

Dziennik elektroniczny,

ćwiczenia w aplikacji quizziz

Ocena z kartkówki w aplikacji quizziz

Geografia

Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (chętni), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Lilije A. Mickiewicza

Podręcznik s. 257

Lekcja online

Klasa 8

05.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Europa po rozpadzie ZSRS-powtórzenie wiadomości z działu V

e-podręcznik, dziennik elektroniczny

Chętni odsyłają pracę.

 

Biologia

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną:

zanieczyszczenia wód, powietrza, degradacja gleb, przyczyny eliminowania organizmów, wprowadzanie obcych gatunków

Dziennik elektroniczny, praca w grupach, praca z zeszytem ćwiczeń, film-metoda lekcji odwróconej

Ocena aktywności uczniów

Informatyka

System zarządzania treścią.

zapoznanie z materiałami

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia cz. 2.

Uczeń:

1. Poznaje i wymienia zachowania zagrażające zdrowiu, które szczególnie często występują wśród nastolatków;

- palenie tytoniu,

- picie alkoholu,

- używanie tzw. dopalaczy.

2. Omawia krótkoterminowe
i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych)
i zagrażających zdrowiu.

 

 

1. Praca własna z podręcznikiem
s. 125 – 128.

- kontrola własnego stanu zdrowia i badania profilaktyczne;

- zachowania ryzykowne;

2. Materiał edukacyjny GIS „Trzymaj Formę”, pomagający rozwijać zainteresowania uczniów i kształtujący ich prozdrowotne nawyki:

https://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-1

2. Prezentacja multimedialna (materiał uzupełniający), pt. „Zachowania ryzykowne związane ze stosowaniem używek”.

Sprawdź, czy potrafisz.

1. Samokontrola i samoocena opanowanych treści edukacyjnych na podstawie załączonych do zagadnień zadań sprawdzających - zad . 4, s. 128
z podręcznika.

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

04.06.2020r.

Klasa 5

04.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Pan Tadeusz - fragmenty

Podręcznik s. 241-244

Lekcja online

Matematyka

Wykonujemy modele graniastosłupów-sześcian i prostopadłościan

Dziennik elektroniczny,

praca praktyczna

 

Informatyka

Tworzenie własnych animacji

Dziennik elektroniczny-zapoznanie się z materiałami

 

 

Język angielski

be going to

Praca klasowa- Zoom, quiz z PowerPoint

Wyniki quizu

 

Klasa 6

04.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

wzbudzenie refleksji, pobudzenie kreatywności i samodzielności uczniów,

podsumowanie lekcji związanych z lekturą Która to Malala?,

umożliwienie uczniom wykorzystania własnej wiedzy i zdolności.

Temat: Zainspirowani Malalą

Praca uczniów nad zaproponowanymi tematami.

Forma pracy –

dowolna (np. opowiadanie, rysunek, plakat, komiks, wiersz, notatka w punktach itd.). Jedyne

wymagania to trzymanie się tematu.

Tematy do wyboru

Grupa 1. Piosenka – o naszej szkole i/lub o Malali.

Grupa 2. Świat bez szkół.

Grupa 3. Prawa dziewczynek/chłopców i kobiet/mężczyzn.

Grupa 4. Nasza wymarzona szkoła.

Grupa 5. Wywiad z Malalą.

Grupa 6. O to warto walczyć.

Grupa 7. Sytuacja dzieci na świecie.

 

Matematyka

Rozwiązywanie równań-ćwiczenia.

Dziennik elektroniczny,

rozwiązywanie ćwiczeń w aplikacji Learningapps, praca na stronie www.math.edu.pl

Ocena aktywności uczniów

Wychowanie fizyczne

Wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i w leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności.

Lekcja zdalna do wykorzystania w domu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1d4rcrVMXk

 

 

Język angielski

Czasowniki

Praca klasowa- zoom, quiz PowerPoint

Wyniki

Geografia

Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (chętni); quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

 

Klasa 7

04.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Środki w reklamie

Przeczytaj tekst ze str. 250, wykonaj zad. 1, wyszukaj w serwisie jedną reklamę, która najbardziej przekonuje Cię do kupna produktu (lub skorzystania z usługi) i napisz dlaczego.

Link do reklamy oraz uzasadnienie przesłane na pocztę.

Historia

Gospodarka i społeczeństwo II RP

e-podręcznik, dziennik elektroniczny

Chętni odsyłają pracę.

 

Fizyka

Topnienie i krzepnięcie. Parowanie i skraplanie.

Dziennik elektroniczny,

Youtube.

 

Język angielski

Czaowniki, Present Simple, Continuous, słownictwo z działu “Człowiek”

Praca klasowa- testportal

Wyniki z testu

 

Klasa 8

04.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Pianista - fragment

Podręcznik s. 217 – przeczytaj tekst, wykonaj zad. 1 i 2 s. 220

Zdjęcia wykonanych zadań

Matematyka

Pole koła-rozwiązywanie zadań.

Potęgi-powtórka przed egzaminem.

Dziennik elektroniczny,

praca w grupach,

ćwiczenia w aplikacji Learningapps

 

Geografia

Australia i Oceania oraz obszary okołobiegunowe – powtórzenie wiadomości

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (wszyscy), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język niemiecki

Zdrowy i higieniczny tryb życia, udzielanie informacji na ten temat, selektywne rozumienie tekstu czytanego.

W pliku: słowniczek wyrażeń, karta pracy z tekstem i ćwiczeniami, wskazówki nauczyciela, ćwiczenie utrwalające temat.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Fizyka

Podsumowanie działu – optyka.

Dziennik elektroniczny.

Praca samodzielna (google forms).

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

03.06.2020r.

Klasa 5

03.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Czasy świetności dynastii Jagiellonów

e-podręcznik, dziennik elektroniczny. dziennik

Chętni odsyłają pracę

 

Matematyka

Poznajemy prostopadłościany i sześciany.

Dziennik elektroniczny,

film-pistacja.pl,

praca z kartą pracy

 

Język polski

Przyimek

Zeszyt ćwiczeń s. 72-73, ćw. 1, 2(a)

Zdjęcia wykonanych zadań

 

Klasa 6

03.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Rozwiązywanie równań

Dziennik elektroniczny, praca w grupach, ćwiczenia w aplikacji quizziz

Ocena z kartkówki-wyrażenia algebraiczne(upraszczanie, obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych)

 

Klasa 7

03.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Pierwiastki- zadania uzupełniające.

Dziennik elektroniczny, praca w grupach

Odpowiedzi ustne uczniów

Wychowanie fizyczne

Opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub w zespole dowolny układ tańca z wykorzystaniem elementów nowoczesnych form aktywności fizycznej.

Opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej spoza Europy.

Hip hop

1

https://www.youtube.com/watch?v=2dHHn1E-lv4

2.

https://www.youtube.com/watch?v=5itK07spU4A

3.

https://www.youtube.com/watch?v=F-FuG3so3Jw

 

 

 

 

Klasa 8

03.06.2020r.

Konsultacje dla grupy 1:

1000-1100 (język angielski)

1100-1200 (język polski)

1200-1300 (matematyka)

Konsultacje dla grupy 2:

900-1000 (język angielski)

1000-1100 (język polski)

1100-1200 (matematyka)

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

02.06.2020r.

Klasa 5

02.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Przyimek – mały zarządca

Podręcznik s. 183

Lekcja online

Matematyka

Pola wielokątów-praca klasowa

Dziennik elektroniczny

Ocena z pracy klasowej

 

Klasa 6

02.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Rozpoznawanie utworu,

Charakteryzowanie bohaterów w czytanych utworach,

Nazywanie wrażeń, jakie wywołuje w nim czytany tekst

Temat:Ksiądz Jan Twardowski.

Proszę wybrać jeden wiersz patrona naszej szkoły. Napisać kim jest osoba mówiąca w wierszu (podmiot liryczny), do kogo jest skierowany, kim jest/są bohaterowie?

Jakie wrażenia wywołał w Tobie ten utwór?

 

Uczeń wysyła wiersz z informacjami nauczycielowi na adres e-mail

Biologia

Ssaki:

przystosowania do różnych środowisk życia, rozmnażanie i rozwój.

Dziennik elektroniczny, praca z zeszytem ćwiczeń, film

 

Geografia

Współczesne problemy Ukrainy

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (chętni), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 7

02.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Świtezianka A. Mickiewicza

Podręcznik s. 253

Lekcja online

Matematyka

Mnożenie i dzielenie pierwiastków.

Dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film wprowadzający-lekcja odwrócona,

mojepodreczniki.pl

praca w grupach,

ćwiczenia w aplikacji Quizziz,

ankieta ewaluacyjna w aplikacji formularze google

Ocena z podsumowania-doadawanie i odejmowanie pierwiastków, ocena aktywności uczniów

Język niemiecki

Czynności życia codziennego, pory dnia, czasowniki zwrotne; powtórzenie i utrwalenie działu 5.

Lekcja rozpisana w pliku, wraz ze szczegółowymi notatkami, przykładami, wskazówkami i komentarzami nauczyciela, krótkie zadanie domowe (obrazki + czasowniki zwrotne); powtórzeniowa karta pracy z działu 5.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

 

Wszyscy uczniowie otrzymają oceny za odesłaną kartę powtórzeniową.

 

Klasa 8

02.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Choroby i dolegliwości, porady, globalne rozumienie tekstu czytanego, selektywne rozumienie tekstu słuchanego.

Praca z tekstem z podręcznika, praca z filmikiem z Internetu, praca w aplikacji Learning Apps.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Matematyka

Pierwiastki-powtórzenie.

Pole koła.

Dziennik elektroniczny,

praca w grupach, praca indywidualna

 

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Konflikty zbrojne na świecie

 • przyczyny i skutki współczesnych konfliktów zbrojnych;

 • znajomość wybranych współczesnych organizacji terrorystycznych i celów ich działań;

 • znajomość metod zwalczania terroryzmu;

 • charakterystyka najważniejszych współczesnych konfliktów zbrojnych;

 • umiejscowienie na mapie państw, na których terenie toczą się obecnie wojny;

 • wyjaśnia pojęć: ludobójstwo, terroryzm

Analiza treści podręcznika,

Notatka do lekcji, obejrzenie przynajmniej dwóch pierwszych z podanych filmików na temat współczesnych konfliktów zbrojnych.

Linki do filmików:

Konflikty współczesnego świata

https://www.youtube.com/watch?v=wvPLEnQk3hM&t=5s

Konflikty na świecie po rozpadzie ZSRR

https://www.youtube.com/watch?v=qo2u4eYgbnQ

Konflikty międzynarodowe

https://www.youtube.com/watch?v=50Kg8S-gPAE

NAJWIĘKSZE KONFLIKTY XXI WIEKU

https://www.youtube.com/watch?v=pF7MTBofCP4

10 WSPÓŁCZEŚNIE TRWAJĄCYCH KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

https://www.youtube.com/watch?v=kRa-t1xZwrE

 

 

Chemia

Porównanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych.

 

Praca z podręcznikiem.

Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=RU_sOX3DNco

Lekcja online na platformie Zoom.

Zadania w zeszycie ćwiczeń (str. 99-100)

Wychowanie fizyczne

Opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub w zespole dowolny układ tańca z wykorzystaniem elementów nowoczesnych form aktywności fizycznej.

Opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej spoza Europy.

Polonez

Figury taneczne

https://www.youtube.com/watch?v=fbq187_-Eqg

Figury taneczne

https://www.youtube.com/watch?v=d_tvfCGqTGc

Przykładowy taniec

https://www.youtube.com/watch?v=0LHeRar330M

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

01.06.2020r.

Klasa 5

01.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Technika

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Wykonuje proste kroki tańców regionalnych i nowoczesnych. Przeprowadza fragment rozgrzewki. Wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojego wieku.

Lekcja tańca online:

1.

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE

2.

https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs

3.

https://www.youtube.com/watch?v=AsCTRrcz0xE

 

 

Matematyka

Pola wielokątów-ciekawa matematyka z okazji Dnia Dziecka

(gry i zabawy edukacyjne)

Dziennik elektroniczny,

ćwiczenia

w aplikacji Learningapps-https://learningapps.org/3692439

https://learningapps.org/2368783

https://learningapps.org/1524089

https://learningapps.org/6332658

https://learningapps.org/3062571

Polecam-ćwiczenia „Pola i obwody wielokątów”

(ćwiczenia powtórkowe dla zainteresowanych na stronie:

https://www.matzoo.pl/klasa5

Ocena aktywności uczniów

 

Klasa 6

01.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Zapisywanie równań. Liczba spełniająca równanie.

Gry i zabawy edukacyjne na Dzień Dziecka.

Dziennik elektroniczny,

film-pistacja.pl https://pistacja.tv/film/mat00382-liczba-spelniajaca-rownanie?playlist=281

gry edukacyjne(ćwiczenia w aplikacji learningapps):

https://learningapps.org/9937750

https://learningapps.org/5036105

Ocena aktywności uczniów

Informatyka

Przygotowanie pamiątkowego obrazu

Dziennik elektroniczny

Chętni odsyłają pracę

 

Wychowanie fizyczne

Wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojego wieku. Wykonuje proste kroki tańców regionalnych i nowoczesnych.

Lekcja tańca online

1..

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE

2.

https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs

3.

https://www.youtube.com/watch?v=AsCTRrcz0xE

 

 

Klasa 7

01.06.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Narządy zmysłów- ciekawa lekcja z okazji Dnia Dziecka.

Dziennik elektroniczny,

-obejrzyj krótkie filmiki z serii „Było sobie życie”

oko:

https://www.youtube.com/watch?v=em74071H-T0

ucho:

https://www.youtube.com/watch?v=LFr4Scm7DII

-obejrzyj krótki film-smak

https://www.youtube.com/watch?v=mm6byW_b8PI

-gry i zabawy edukacyjne

(ćwiczenia w aplikacji learningapps_

https://learningapps.org/1104316

https://learningapps.org/4674167

https://learningapps.org/1551282

Ocena aktywności uczniów

Informatyka

Praca z dokumentem wielostronicowym

e-podręcznik , zapoznanie się z materiałami

Chętni odsyłają pracę.

 

Chemia

Wzory i nazwy wodorotlenków

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE

Film: https://www.youtube.com/watch?v=m7_1W6i-BxY

Lekcja online na platformie Zoom.

Karta pracy - domino z tlenkami i wodorotlenkami (na plusa)

Geografia

Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (chętni), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 8

01.06.2020r.

Konsultacje dla grupy 1:

1000-1100 (język angielski)

1100-1200 (język polski)

1200-1300 (matematyka)

Konsultacje dla grupy 2:

900-1000 (język angielski)

1000-1100 (język polski)

1100-1200 (matematyka)

 

PLAN ZAJĘĆ 

29.05.2020r.

Klasa 5

29.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Lekcja kulturowa

VR, 360.

-

Geografia

Krajobraz tajgi i tundry

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (wszyscy), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Partykuła i wykrzyknik

https://www.youtube.com/watch?v=Atj-aXs-1m0 obejrzyj film, zapoznaj się z informacjami z podręcznika ze str. 188-189, wykonaj zad. 1 i 5/ str. 188 -190

Zdjęcia wykonanych zadań

Biologia

Tkanki, organy roślin-sprawdzian

Dziennik elektroniczny,

 

Ocena ze sprawdzianu

Klasa 6

29.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Powtórzenie gramatyki

Wykonanie ćwiczeń

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

Historia

Republika francuska i Napoleon Bonaparte

e-podręcznik

Chętni odsyłają pracę.

 

Język polski

dostarczenie uczniom pozytywnego wzorca osobowego,

doskonalenie umiejętności pisania charakterystyki postaci rzeczywistej,

bogacenie słownictwa,

kształcenie umiejętności i nawyku korzystania z różnych źródeł informacji,

kształcenie umiejętności wyciągania własnych wniosków.

 

Temat: Przygotowujemy się do napisania charakterystyki.

wywiad z Malalą – Anna Jasińska Dziewczynka z misją: http://www.styl.pl/magazyn/news-

-dziewczynka-z-misja,nId,1353636,

zdjęcia Malali,

fragment przemówienia ojca Malali na konferencji TED: https://www.ted.com/talks/ziaud

din_yousafzai_my_daughter_malala/transcript,

cytaty z przemówienia Malali na forum ONZ: http://dziewczynkazksiazka.natemat.

pl/68307,10-cytatow-z-przemowienia-malali-na-forum-onz

lub fragment wiadomości telewizyjnych mówiących o Malali: http://www.tvn24.pl/

wiadomosci-ze-swia

 

 

Klasa 7

29.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Powtórzenie wiadomości przed pracą klasową

Ćwiczenia utrwalające

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

Matematyka

Mnożenie i dzielenie pierwiastków.

Dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film wprowadzający-lekcja odwrócona,

mojepodreczniki.pl

praca w grupach,

ćwiczenia w aplikacji Quizziz,

ankieta ewaluacyjna w aplikacji formularze google

Ocena aktywności uczniów

Geografia

Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (chętni), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Homonimy

zapoznaj się z materiałem i wykonaj zadania https://view.genial.ly/5e7ccf4561cb290d8bf12ea1/interactive-image-homonimy-klasa-7

samodzielna praca uczniów

 

Klasa 8

29.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

 

 

 

Historia

Rozpad bloku wschodniego i powstanie III RP

e-podręcznik

Chętni odsyłają pracę.

 

Biologia

Ekologia- sprawdzian.

Dziennik elektroniczny,

sprawdzian w aplikacji quizziz

Ocena ze sprawdzianu

Informatyka

Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML

zapoznanie z materiałami

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia cz. 1.

Uczeń:

1. Poznaje i wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie.

2. Wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu.

 

 

1. Praca własna z podręcznikiem
s. 120 – 123.

- zdrowie i jego rodzaje;

- czynniki mające wpływ na zdrowie;

- zachowania prozdrowotne
i ryzykowne – praca z infografiką;

 

2. Prezentacja multimedialna (materiał uzupełniający), pt. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna.

Sprawdź, czy potrafisz.

1. Samokontrola
i samoocena opanowanych treści edukacyjnych na podstawie załączonych do zagadnień zadań sprawdzających 1 i 2, s. 128
z podręcznika.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

28.05.2020r.

Klasa 5

28.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Puszka Pandory

s. 274 Przeczytaj tekst, wykonaj zad. 1 i 2/276

zdjęcia wykonanych zadań

 

Plastyka

Układy form w naturze

Florystyka – projektowanie i układanie kompozycji z elementów przyrodniczych

Wyjdż w miejsce, w którym jest dużo roślinności , elementów przyrodniczych . Ułóż kompozycję , zrób zdjęcie i prześlij na messengera

Matematyka

Pola wielokątów-zadania.

Dziennik elektroniczny,

praca z kartą pracy-rozwiązywanie zadań

 

Informatyka

Tworzenie własnych postaci

. dziennik elektroniczny-zapoznanie się z materiałami

 

 

Język angielski

Lekcja kulturowa

Rozmowa na Zoom, praca z tekstem.

Aktywność

 

Klasa 6

28.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Skąd wziął się tytuł?”

Zwrócenie uwagi uczniów, że chwila zamachu była ostatnim momentem w życiu Malali,

w którym ktoś mógł jej nie rozpoznać. Od tego momentu stała się znana i nieanonimowa

na całym świecie, stałą się ikoną.

 

Znaczenie wyrazu ikona.

1. «w sztuce bizantyjskiej i wschodniochrześcijańskiej: obraz o tematyce religijnej, malo

wany na drewnie»

2. «rzecz lub osoba będąca symbolem czegoś»

3. «w systemach operacyjnych lub programach komputerowych: obrazek symbolizujący

program, plik lub operację» Źródło: sjp.pwn

 

Sporządzenie notatki: Książka pt. Która to Malala? została napisana w oparciu o fakty z życia Malali

Yousafzai. Autorka starała się uwzględnić w niej jak najwięcej szczegółów z życia

dziewczynki. Nie zapisała faktów z życia Malali w kolejności chronologicznej,

ponieważ chciała bardziej zaciekawić czytelnika i wpłynąć na jego emocje.

Sporządzanie życiorysu Malali w punktach (w kolejności chronologicznej) – pisanie planu

szczegółowego.

 

Sporządzanie życiorysu Malali w punktach (w kolejności chronologicznej) – pisanie planu

szczegółowego.

 

Plastyka

Rzeżba-jako dziedzina sztuk plastycznych

https://epodreczniki.pl/a/w-pracowni-artysty-rzezbiarza---cz-1/D1GKWdoNl

Obejrzyj film , wypisz jakie są rodzaje rzeżby wykonaj ćwiczenia.

 

Matematyka

Rozwiązywanie równań.

Dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film wprowadzający

 

Wychowanie fizyczne

Wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i w leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności.

Lekcja zdalna do wykorzystania w domu.

Ćwiczenia z krzesłem.

https://www.youtube.com/watch?v=9JmCztLxZYM

Ćwiczenia z butelkami.

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

 

 

Język angielski

Powtórzenie gramatyki

Prezentacja Nearpod, rozmowa na Zoom.

Aktywność

 

Klasa 7

28.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

J. Kochanowski Pieśń XIV

s. 235 w podręczniku– omówienie tekstu

Lekcja online

Plastyka

Projekt edukacyjno -artystyczny

Prace do zaliczenia

Uczniowie indywidualnie omawiają swoje projekty.

Historia

Rządy parlamentarne i zamach majowy

e-podręcznik

Chętni odsyłają pracę.

 

Fizyka

Ciepło właściwe. Zmiany stanu skupienia ciał.

Dziennik elektroniczny.

Youtube.

 

Język angielski

Stopniowanie przymiotników

Rozmowa na Zoom, prezentacja na Nearpod

Aktywność

 

Klasa 8

28.05.2020r.

 

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Piszemy sprawozdanie

Napisz sprawozdanie z dowolnego filmu, który obejrzałeś niedawno

Praca przesłana na pocztę

Matematyka

Liczba . Długość okręgu.

Dziennik elektroniczny,

praca w grupach, praca z zeszytem ćwiczeń

Ocena aktywności

Geografia

Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (chętni), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język niemiecki

Słuchanie i czytanie (rozumienie globalne i selektywne), samopoczucie, choroby, dolegliwości, dialog u lekarza.

Lekcja online, praca z podręcznikiem / multibookiem, przesłanie notatek, krótkie zadanie domowe.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Fizyka

Akomodacja oka.

Krótkowzroczność i dalekowzroczność.

Dziennik elektroniczny.

Youtube.

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

27.05.2020r.

Klasa 5

27.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Unia polsko-litewska

e-podręcznik, dziennik elektroniczny

Chętni odsyłają pracę

 

Matematyka

Pola wielokątów-podsumowanie wiadomości.

Dziennik elektroniczny,

padlet.com

 

Język polski

Mit o Syzyfie

s. 268 w podręczniku - przeczytaj tekst, zapoznaj się z materiałem i zrób zadania

https://view.genial.ly/5eaecb3d47bad90d6e96d296/learning-experience-didactic-unit-syzyf?fbclid=IwAR0i9x4v_IEKdFNzSMjN7QtO0JMfuFr9598rIGcPdnmrFr0AQXmIC0fp9CM

 

 

Samodzielna praca uczniów

Geografia

Krajobraz śródziemnomorski

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 6

27.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Muzyka

Antonio Vivaldi- poznajemy jego muzykę

Przeczytaj informacje ze strony ,wysłuchaj utworu i napisz , który utwór najbardziej Ci się podobał http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/vivaldi-antonio-1678-1741/

 

Prześlij swoją wypowiedźna messengera

Matematyka

Zapisywanie równań.

Dziennik elektroniczny,

praca w grupach, film-pistacja.pl

 

 

Klasa 7

27.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Działania na potęgach-sprawdzian. Pierwiastki-dodawanie i odejmowanie.

 

Dziennik elektroniczny,

sprawdzian w aplikacji Quizziz

Ocena ze sprawdzianu

Wychowanie fizyczne

Wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych. Wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie.

 

W krainie pięciu kółek olimpijskich.

https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE

Krzyżówka sportowa.

 

Uczeń rozwiązuje krzyżówkę i wysyła odpowiedzi nauczycielowi

 

Klasa 8

Konsultacje dla grupy 1:

1000-1100 (język angielski)

1100-1200 (język polski)

1200-1300 (matematyka)

Konsultacje dla grupy 2:

900-1000 (język angielski)

1000-1100 (język polski)

1100-1200 (matematyka)

 

 

PLAN ZAJĘĆ

26.05.2020r.

Klasa 5

26.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Czucie niewinne – Leopold Staff

Podręcznik s. 216

Lekcja online

Muzyka

Majowe inspiracje muzyczne

Nauka piosenki - ,, Ja mam tylko jeden świat’’

W oparciu o podręcznik podpiszcie nazwy solmizacyjne nut.

https://epodreczniki.pl/a/czytam-nuty-solmizacja-i-nazwami-literowymi/DFvdBZnCh

 

Proszę o wykonanie ćwiczenia 2 i 3 – powtarzamy sobie warsztat muzyczny . Sprawdź swoją wiedzę . Zrób zdjęcie swoich ćwiczeń

Matematyka

Pola figur- ćwiczenia uzupełniające.

Dziennik elektroniczny,

praca w grupach

Ocena odpowiedzi ustnych

Klasa 6

26.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

doskonalenie umiejętności pisania planu szczegółowego,

doskonalenie umiejętności odróżniania faktu od fikcji literackiej.

 

Temat: Życie pisze najciekawsze i najbardziej zaskakujące historie

 

Określanie, które elementy książki zawierają w sobie fikcję literacką, a które są zgodne

z prawdą. Zastanowienie się, których elementów jest więcej.

Fikcja literacka Prawda (umieszczenie w tabelkach)

Uczucia dziewczynki i jej sny w szpitalu. Zamach na Malalę.

Rozmowa dziewczynki przez Skype’a opisa

na w książce.

Rozmowy Malali przez Skype’a z przyjaciółką.

Rozmowy Malali z rodzicami opisane

w książce.

Załatwianie przez rodziców paszportu itd.

Zwrócenie uwagi uczniów, że wydarzenia z życia Malali nie zostały opisane w książce

w porządku chronologicznym, i zapytanie o przyczyny takiej kompozycji.

Podział na fikcję literacką i prawdę.

Wysłanie zdjęcia uzupełnionej tabelki na adres e-mail: kozlosia33@wp.pl

Biologia

Podsumowanie wiadomości o ptakach.

Dziennik elektroniczny,

praca z zeszytem ćwiczeń

Ocena aktywności uczniów

Geografia

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (wszyscy), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 7

26.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Eufemizm i prozaizm

s. 183, zapoznaj się z informacjami z ramki ze str. 183 i 184, wykonaj zad. 3/183 oraz 7/18

zdjęcia wykonanych zadań

Matematyka

Działania na potęgach.

Dziennik elektroniczny,

 

Ocena z odpowiedzi ustnej

Język niemiecki

Czynności życia codziennego, formy spędzania czasu, czas zegarowy - utrwalenie, mówienie, reakcja na pytania, opowiadanie o przebiegu dnia.

Lekcja online, praca z podręcznikiem, przesłanie notatek, krótkie zadanie domowe.

Uczniowie aktywni podczas lekcji online oraz uczniowie którzy prześlą zadanie domowe otrzymają plusy za aktywność.

 

Klasa 8

26.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Wprowadzenie w tematykę działu 6 (Bądź zdrowy!); słownictwo dotyczące zdrowia, chorób, dolegliwości, leków, lekarzy różnych specjalności, części ciała; opisywanie stanu zdrowia/dolegliwości

Lekcja w pliku word wraz ze szczegółowymi notatkami, przykładami, krótkimi ćwiczeniami, wskazówkami i komentarzami nauczyciela, lista linków (propozycji) do ćwiczeń w Internecie utrwalających słownictwo z tematu „Zdrowie”

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Matematyka

Liczba ¶. Długość okręgu.

Dziennik elektroniczny,

film-pistacja.pl

praca w grupach

 

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Problemy współczesnego świata

- wyjaśnienie znaczenia terminów: bogata Północ, biedne Południe, globalizacja, pomoc humanitarna;

znajomość zależności łączących państwa bogatej Północy i biednego Południa;

wskazanie najważniejszych przejawów procesu globalizacji;

przedstawienie pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji;

znajomość głównych problemów społeczeństw biednego Południa;

uzasadnienie konieczności udzielania pomocy humanitarnej mieszkańcom najuboższych państw;

znajomość polskich i międzynarodowych organizacji humanitarnych;

Analiza treści podręcznika,

Notatka do lekcji, obejrzenie przynajmniej jednego z podanych filmików na temat zagrożeń współczesnego świata, różnic między krajami bogatej Północy i biednego Południa oraz jednego filmiku o globalizacji:

Bogata północ vs. biedne południe-wos.

https://www.youtube.com/watch?v=j2kIKOm3WeM

Konflikt pomiędzy bogatą Północą, a biednym Południem

https://www.youtube.com/watch?v=aPTH4sou0uk

Zagrożenia i problemy współczesnego świata prezentacja

https://www.youtube.com/watch?v=Tl0WFGHRxe4

Globalizacja... współczesne problemy świata - wos, klasa 8

https://www.youtube.com/watch?v=AVZ2GvZsFgY&t=208s

 

PPE: GLOBALIZACJA

https://www.youtube.com/watch?v=CGxx42raumM&t=16s

Przejawy globalizacji - film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o&t=31s

Globalizacja

https://www.youtube.com/watch?v=h-Iqo1_n6QQ

 

Praca dla uczniów chętnych oraz tych, którzy chcą podwyższyć ocenę na koniec roku szkolnego: Wykonanie plakatu lub prezentacji multimedialnej na temat: „Zalety i wady globalizacji” Plakat można wykonać ręcznie, wykorzystując szary papier lub zwykłe kartki z bloku, można wykorzystać informacje i ilustracje z Internetu. Prezentacja powinna zawierać tekst i ilustracje. W przypadku plakatu, po jego wykonaniu należy zrobić zdjęcie plakatu i wysłać pocztą elektroniczną, prezentacje można wysłać poprzez Librusa lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Chemia

Wyższe kwasy karboksylowe

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/DzjIkD3LL

Gra na LearningApps:

https://learningapps.org/view11429415

Notatka rysunkowa.

Lekcja online na platformie Zoom.

Zadania na plusa w zeszycie ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne

Wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych. Wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie.

W krainie pięciu kółek olimpijskich.

https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE

Krzyżówka sportowa.

 

Uczeń rozwiązuje krzyżówkę i wysyła odpowiedzi nauczycielowi

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

25.05.2020r.

Klasa 5

25.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Wychowanie fizyczne

Rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego.

 

W krainie pięciu kółek olimpijskich.

https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE

Historia Pochodni Olimpijskich

https://www.youtube.com/watch?v=sI9KoK1oFA8

Hymn Olimpijski

https://www.youtube.com/watch?v=fVT-WNbSZig

Olimpijczyk – test

 

Ocena na podstawie wykonanego i przesłanego testu.

 

Matematyka

Pola figur-rozwiązywanie zadań.

Dziennik elektroniczny,

rozwiązywanie zadań z podręcznika

(1a,1b,1c str.198-pole trapezu),

(1a str.195-pole trójkąta)

Dla chętnych super zagadka str. 192-pole rombu.

-

 

Klasa 6

25.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Dziennik elektroniczny,

rozwiązywanie zadań z podręcznika

(1,2,3,4,5 str.183)

-

Informatyka

Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć

Dziennik elektroniczny

Chętni odsyłają pracę

 

Wychowanie fizyczne

Rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego.

W krainie pięciu kółek olimpijskich.

https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE

Historia Pochodni Olimpijskich

https://www.youtube.com/watch?v=sI9KoK1oFA8

Hymn Olimpijski

https://www.youtube.com/watch?v=fVT-WNbSZig

Olimpijczyk – test

Ocena na podstawie wykonanego i przesłanego testu.

 

 

Klasa 7

25.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Poznajemy budowę oka -narządu wzroku.

Dziennik elektroniczny,

film -Jak to się dzieje, że widzimy?

epodrecznik.pl,

praca z zeszytem ćwiczeń

 

-

Informatyka

Więcej o opracowaniu tekstu

e-podręcznik , zapoznanie się z materiałami

Chętni odsyłają pracę.

 

Chemia

Elektrolity i nieelektrolity

Film na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=5ffskVaXpLc

Gry na LearningApps:

https://learningapps.org/view5308870

https://learningapps.org/view1391785

Lekcja online na platformie Zoom.

Zadania na plusa w zeszycie ćwiczeń (zad.11-14 dział 32)

Muzyka

Style muzyki młodzieżowej

https://epodreczniki.pl/a/style-muzyki-mlodziezowej-czi/DoYWRlYxe

Zadania do wykonania pod tematem lekcji

Geografia

Warunki produkcji energii z różnych źródeł

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (wszyscy), quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 8

Konsultacje dla grupy 1:

1000-1100 (język angielski)

1100-1200 (język polski)

1200-1300 (matematyka)

Konsultacje dla grupy 2:

900-1000 (język angielski)

1000-1100 (język polski)

1100-1200 (matematyka)

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

22.05.2020r.

 

Klasa 5

22.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasy przyszłe

Rozmowa na Zoom’ie

Quiz na żywo- praca w grupach

Język polski

Piszemy opowiadanie

Uzupełnij schemat https://drive.google.com/open?id=1JmM1dDLonDRfO4WUKmAJmYVt_uo78wAr opowiadania, następnie napisz opowiadanie na temat: Przenosisz się do akcji utworu Tajemniczy Ogród, w wybranych okolicznościach spotykasz Mary – główną bohaterkę i razem przeżywacie niezwykłe przygody.

Tekst w dowolnym edytorze tekstu lub wiadomości na poczcie. Zostanie sprawdzony, oceniony i odesłany z komentarzem.

Biologia

Przegląd i znaczenie paprotników. 

 

dziennik elektroniczny,

LearningApss 

 

ocena pracy domowej 

 

Geografia

Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (rozwiązują wszyscy, przesyłają chętni); quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 6

22.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Past Simple

Quiz na żywo- praca w grupach

Na podstawie pracy w grupach

Historia

Rewolucja francuska

 

Praca z e-podręcznikiem

 

Język polski

sprawdzenie stopnia przyswojenia lektury, • zachęcenie uczniów do korzystania z innych niż lektura źródeł informacji, • zaprezentowanie sylwetki Malali Yousafzai (czyt. jusafsai).

Test ze znajomości artykułu

o Malali

 

Uczeń odsyła nauczycielowi na adres e-mail

kozlosia33@wp.pl

 

 

Klasa 7

22.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Prezentacja- najważniejsze informacje do egzaminu

Oglądanie prezentacji i rozwiązywanie ćwiczeń- Zoom, Nearpod

Aktywność

Matematyka

Notacja wykładnicza. 

 

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film,

praca z kartą pracy 

 

ocena aktywności uczniów

 

 

Geografia

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (rozwiązują wszyscy, przesyłają chętni); quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Świtezianka A. Mickiewicza

Przeczytaj tekst ze str. 253, wykonaj zad. 1, 3 (a) s. 255

Zdjęcia wykonanych zadań

 

Klasa 8

22.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Powtórki do egzaminu

Rozmowy w grupach i indywidualna- messenger

-

Historia

Powstanie „Solidarności” i stan wojenny

Praca z e-podręcznikiem

 

Biologia

 

Organizmy w środowisku-lekcja terenowa.

 

 

dziennik elektroniczny,praca z kartą pracy w terenie (podwórko)

 

 

ocena kart pracy 

 

Informatyka

Pierwszy komputer.

Praca z podręcznikiem

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

21.05.2020r.

Klasa 5

21.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Tekst – Za niebieskimi drzwiami.

s. 277 w podręczniku- czytamy tekst, wykonujemy zad. 2 i 5/ 280

Zdjęcie wykonanych zadań.

Plastyka

Utrwalenie wiadomości o kompozycji

Test powtórzeniowy

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDG6ghEpacJhrE8Zo6T9AWVpxxgLDlED4yxQ26-WgYwtaEg/viewform

 

Matematyka

Pola wielokątów-podsumowanie 

 

dziennik elektroniczny,

padlet-praca z notatką 

 

ocena odpowiedzi ustnych 

 

Informatyka

Poznajemy program Pivot Animator

dziennik elektroniczny,

 

 

Klasa 6

21.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

sprawdzenie stopnia przyswojenia lektury, • zachęcenie uczniów do korzystania z innych niż lektura źródeł informacji, • zaprezentowanie sylwetki Malali Yousafzai (czyt. jusafsai).

https://www.unicef. pl/media/images/stories/akcje_dla_szkol/dokumenty/65/malala_historia_dziewczynki.pdf

 

Plastyka

Grafika użytkowa

Praca plastyczna

Przygotuj kawałek papieru o zróżnicowanej fakturze , najlepiej tekturę falistą . Wytnij pierwsze litery swojego imienia i nazwiska , następnie pomaluj farba i zrób odbitkę.

Zdjęcie wykonanej pracy

Matematyka

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych 

 

dziennik elektroniczny,

LearningApps, 

 

ocena pracy domowej 

 

Wychowanie fizyczne

Rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego.

 

Polscy olimpijczycy:

Maciej Kot

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZAx7hPRIBQ&t=75s

 

 

 

 

Klasa 7

21.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Żona Modna

Omówienie tekstu

Lekcja online na Messengerze

Plastyka

Projekt artystyczno – edukacyjny

Praca indywidualna nad projektem.

Zdjęcie wykonanej pracy.

Historia

Kształtowanie się granicy zachodniej, wschodniej i południowej

 

Praca z e-podręcznikiem

Chętni odsyłają pracę.

Fizyka

Sposoby przekazywania ciepła.

Dziennik elektroniczny,

Youtube,

Prezentacja Power Point,

https://docwiczenia.pl/kod/F76TQ6

 

 

 

Klasa 8

21.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Teoria bezwzględności M. Hemara

Przeczytaj tekst ze str. 164, wykonaj zadanie wstępne oraz zad. 4.

Zdjęcia wykonanych zadań.

Matematyka

Styczna do okręgu- zadania. 

 

dziennik elektroniczny,

e-podrecznik.pl,

praca w grupach 

 

ocena aktywności uczniów 

 

Geografia

Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy); quiz na quizizz.com (dla chętnych

Język niemiecki

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i z działu 5; czas Perfekt.

Karta pracy.

Uzupełniona i odeslana karta pracy zostanie oceniona.

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

20.05.2020r.

Klasa 5

20.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Czasy Kazimierza Wielkiego

 

e-podrecznik

Samodzielna praca uczniów.

Matematyka

Pole trapezu-rozwiązywanie zadań. 

 

dziennik elektroniczny,

e-podrecznik.pl 

 

 

Język polski

Przeprowadzka - tekst

Zapoznaj się z tekstem ze str. 229 wykonaj zad. 1/234

Zdjęcia wykonanych zadań

 

Klasa 6

 

20.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Muzyka

W hołdzie Ojcu Świętemu…

Przygotuj pieśń, którą zadedykujesz Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II z okazji 100. Rocznicy jego urodzin.

Lekcja online

Matematyka

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. 

 

dziennik elektroniczny,

e-podrecznik.pl,

pistacja.pl-film

 

 

 

 

 

Klasa 7

20.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Potęgowanie iloczynu i ilorazu- rozwiązywanie zadań.

 

 

dziennik elektroniczny,

praca z zeszytem ćwiczeń 

 

ocena aktywności uczniów 

 

Geografia

Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (rozwiązują wszyscy, przesyłają chętni); quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Wychowanie fizyczne

Wyjaśnia idee olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych.

Polscy olimpijczycy:

Maciej Kot

https://www.youtube.com/watch?v=IZAx7hPRIBQ&t=75s

Joanna Jóźwik

https://www.youtube.com/watch?v=uvEFjw7zezs

 

 

Język angielski

Rozwijanie umiejętności ze słuchu

Słuchanki

Na podstawie zdjęć

 

Klasa 8

20.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Fizyka

Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek rozpraszających.

Dziennik elektroniczny,

Youtube,

Prezentacja Power Point,

https://docwiczenia.pl/kod/F8Q1NX

 

Język polski

Jak napisać sprawozdanie - powtórzenie

Zapoznaj się z materiałe i wykonaj zadania: https://www.canva.com/design/DAD69X6lWGE/ykg1X_mlYOLeHLqIr2LKhA/view?fbclid=IwAR28UGggBxslHO5mDd5_08dEKFmXGUS-KhGD6pTRFa04ij62ssjGvPqs2

Zdjęcia wykonanych zadań.

Język angielski

Powtórki do egzaminu

Rozmowy w grupach i indywidualna- messenger

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

Inne groźne przypadki cz. 2.

Uczeń:

1. Omawia objawy oraz sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadkach:

- zatrucia;

 

Praca z e-podręcznikiem.

1. Zatrucia.

- zatrucie tlenkiem węgla (CO);

- zatrucie lekami;

- zatrucie środkami chemicznymi

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U

 

Sprawdź, czy potrafisz.

1. Samokontrola
i samoocena opanowanych treści edukacyjnych
z wykorzystaniem załączonych do zagadnień zadań sprawdzających 1 – 6:

- krzyżówka;

- zadanie z luką;

- zadanie na dobieranie;

- zadanie wielokrotnego wyboru;

- zadanie typu prawda / fałsz.

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

19.05.2020r.

Klasa 5

19.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Poznajemy bajki różnych autorów.

Uczniowie pracują w grupach, wykonują zad. 1 (a)/226

Uczniowie z nr od 1-4 przygotowują bajkę pierwszą od 5 do 7 bajkę drugą, od 8 do11 bajkę trzecią, od 12 do 14 bajkę czwartą.

Lekcja online na Messengerze, praca w grupach – uczniowie konsultują się między sobą za pośrednictwem internetu.

Muzyka

W hołdzie naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II

Proszę przygotować słowa pieśni, którą chcielibyście dedykować Ojcu Świętemu z okazji 100 rocznicy urodzin

Lekcja on-line na Messengerze

Godz 12 .00

Nr z dziennika od 1-7

Od 12.30 –nr 8-14

Matematyka

Pole trapezu 

 

dziennik elektroniczny,

praca w grupach,

  

 

Biologia

Paprotniki-środowisko życia, budowa, podział. 

 

dziennik elektroniczny,

praca w grupach, praca z zeszytem ćwiczeń i podręcznikiem

 

 

ocena aktywności 

 

 

Klasa 6

19.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

sprawdzenie stopnia przyswojenia lektury, • zachęcenie uczniów do korzystania z innych niż lektura źródeł informacji, • zaprezentowanie sylwetki Malali Yousafzai (czyt. jusafsai).

https://www.unicef. pl/media/images/stories/akcje_dla_szkol/dokumenty/65/malala_historia_dziewczynki.pdf

 

Biologia

Ptaki- podsumowanie wiadomości. 

 

dziennik elektroniczny,

praca w grupach 

 

wypowiedzi ustne uczniów na temat określonego gatunku ptaka 

 

Geografia

Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karta pracy, materiały na padlet.com

karta pracy (dla chętnych); quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 7

19.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

,,Lilije’’ A. Mickiewicza

Przeczytaj tekst ze str. 257, wykonaj zad. 1(a)/261

Zdjęcia wykonanych zadań.

Matematyka

Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 

 

dziennik elektroniczny,

khanacademy-film,

formularze google-test 

 

ocena z kartkówki- iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach, potęgowanie potęgi 

 

Język niemiecki

Czas zegarowy, określanie początku oraz końca czynności oraz czasu jej trwania, uzyskiwanie i udzielanie informacji.

Lekcja online. Praca z podręcznikiem, przesłanie notatek.

Aktywność podczas zajęć online może być nagradzna; uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

 

Klasa 8

19.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości kogoś i własnych; różne zastosowanie czasu Perfekt.

Różnorodne zadania z czasem Perfekt, rozumienie tekstu czytanego, zadania online.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność

Matematyka

Styczna do okręgu.

Arkusz VIII-powtórki do egzaminu. 

 

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film wprowadzający 

 

  

 

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Polska w Unii Europejskiej

podstawowe informacje o drodze Polski do U.E

obywatelstwo Unii Europejskiej

podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej

Europejski rynek wewnętrzny

swobodny przepływ osób

Zapoznanie się z materiałem w podręczniku, sporządzenie notatki w zeszycie (notatka przesłana przez nauczyciela do wklejenia lub przepisania), obejrzenie filmików:

Zalety i wady członkostwa Polski w UE

https://www.youtube.com/watch?v=J8Ob_42UF9s&t=26s

TVP | "POLSKA OCZAMI ORŁA" | 10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ | 2004

https://www.youtube.com/watch?v=37tGTpOg0hk

Po co nam Unia Europejska?

https://www.youtube.com/watch?v=MmbS2O-IVU8&t=144s

Droga Polski do Unii Europejskiej 4gSJT9pN19E fmt43

https://www.youtube.com/watch?v=O4h_xkNa2vo

 

kartkówka online na stronie test.portal obejmująca tematy: Unia Europejska i Polska w Unii Europej-skiej

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

18.05.2020r.

Klasa 5

18.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasy przyszłe- powtórzenie

Notatki, wardwall

Na podstawie zdjęć

Wychowanie fizyczne

Przeprowadza fragment rozgrzewki.

Podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych.

 

Joanna Jóźwik – rozgrzewka biegowahttps://www.youtube.com/watch?v=uvEFjw7zezs

 

 

Matematyka

Pole trójkąta

 

dziennik elektroniczny ,

LearningApss,

praca z zeszytem ćwiczeń 

ocena aktywności uczniów

 

Klasa 6

18.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Wartości wyrażeń algebraicznych- ćwiczenia. 

 

dziennik elektroniczny,

praca z zeszytem ćwiczeń i podręcznikiem 

 

ocena aktywności uczniów 

 

Informatyka

Malowanie na warstwach. Utworzenie nowych warstw i wykonanie na nich rysunków.

dziennik elektroniczny-zapoznanie się z materiałami

 

Wychowanie fizyczne

Przeprowadza fragment rozgrzewki; Podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych.

 

Joanna Jóźwik – rozgrzewka biegowa.https://www.youtube.com/watch?v=uvEFjw7zezs

 

 

Język angielski

Past Simple- powtórzenie

Filmiki

-

 

Klasa 7

18.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Higiena i choroby układu nerwowego 

 

dziennik elektroniczny, praca z materiałem źródłowym 

 

ocena prezentacji multimedialnej 

 

Informatyka

Więcej o wstawianiu obiektów do tekstu.

Praca z podręcznikiem

Chętni odsułają pracę

Chemia

Tlenki metali i niemetali.

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem.

https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DeoaBkF4n

Gra na LearningApps:

https://learningapps.org/view1578231

Lekcja na platformie Zoom.

Rozwiązanie zadań w zeszycie ćwiczeń (str. 103 na plusa).

Muzyka

W hołdzie Ojcu Świętemu…

Przygotuj pieśń, którą zadedykujesz Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II z okazji 100. Rocznicy jego urodzin.

Lekcja online można korzystać z przygotowanego wcześniej tekstu pieśni. W podziale na grupy (nr 1-7 g.9.00 i nr 8-14 g.9.30, pozostali g.10.00).

Geografia

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały

 

 

 

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (rozwiązują wszyscy, przesyłają chętni); quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 8

18.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Symetrie-sprawdzian 

 

dziennik elektroniczny

 

 

ocena sprawdzianu 

 

Chemia

Kwas etanowy.

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/DAPv2781S

Lekcja na platformie Zoom.

Uzupełnienie notatki rysunkowej (na plusa).

Język polski

Qvo Vadis - powtórzenie

Escape room:

https://view.genial.ly/5eb03b3dd948e90d85cd19f6/interactive-content-escape-room-quo-vadis?fbclid=IwAR3wHde2sVnvuuRYiwYs69TybQukfQp6L5u2

Hasło zostaje wysłane na pocztę.

Wychowanie fizyczne

Wyjaśnia idee olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych.

Polscy olimpijczycy:

Maciej Kot

https://www.youtube.com/watch?v=IZAx7hPRIBQ&t=75s

Joanna Jóźwik

https://www.youtube.com/watch?v=uvEFjw7zezs

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

15.05.2020r.

Klasa 5

15.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasy gramatyczne

Omówienie gry (ZOOM)

Wyniki z gry, rozmowa

Geografia

Krajobrazy sawanny i stepu

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (przesyłają wszyscy); quiz na quizizz.com (dla chętnych))

Język polski

Poznajemu bajki różnych autorów.

Przeczytaj wszystkie teksty ze str.223-225.

 

Samodzielnia praca uczniów.

Biologia

Liść-wytwórnia pokarmu 

 

dziennik elektroniczny,

padlet-praca z notatką,

mojepodreczniki.pl,

LearningApss 

 

ocena aktywności uczniów 

 

 

Klasa 6

15.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasy gramatyczne

Omówienie gry na Zoom’ie

Wyniki z gry, rozmowa.

Historia

Sprawdzian wiadomości z działu: Upadek Rzeczypospolitej

 

Sprawdzian 15 maja będzie polega na wykonaniu i odesłaniu 3 zadań na Librusie do godziny 12:00.

 

 

Język polski

Uczeń: rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w tekście;

Test z części mowy

Uczeń rozwiązuje test i wysyła odpowiedzi nauczycielowi

 

Klasa 7

15.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasy gramatyczne- powtórzenie

Quizwhizzer (quiz na żywo)

Na podstawie wyników z quizu

Matematyka

Potęgowanie potęgi. 

 

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl- film,

e-podrecznik.pl 

 

ocena pracy domowej 

 

Geografia

Handel

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (rozwiązują wszyscy, przesyłają chętni); quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Żona modna

Zapoznanie się z materiałem:

https://view.genial.ly/5eb1468c7f85d80dc7a42088/presentation-zona-modna-cke?fbclid=IwAR2OVwK7Cmu3doLB1xR_5rYVzDqFuQvXSTa_TR8HVP0Bkti-mJ

Samodzielna praca uczniów

 

 

Klasa 8

15.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Powtórki do egzaminu

Prezentacja- Zoom, Nearpod

Aktywność

Historia

Początek opozycji demokratycznej.

 

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-w-prl/D14UjOyJr

https://www.edukator.pl/opozycja-demokratyczna-polski-papiez-solidarnosc,709.html

https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js

https://www.e-historia.com.pl/122-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-8/2358-5-1-narodziny-opozycji-demokratycznej-w-polsce

Proszę zapoznać się z tematem

 

 

Biologia

Materia i energia w ekosystemie-podsumowanie wiadomości. 

 

dziennik elektroniczny,

padlet.com 

 

ocena indywidualnych wypowiedzi uczniów 

 

Informatyka

Temat : Historia i rozwój informatyki.

 

Temat lekcji w podręczniku na stronie 230-231. Proszę zapoznać się z przykładami dawnych maszyn i przyrządów do obliczeń.

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

14.05.2020r.

 

Klasa 5

14.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Jaki utwór nazywamy bajką?

Zapoznaj się z materiałem oraz zrób zadania:

https://view.genial.ly/5ea92f1472a1080d7cde7fb5/presentation-jaki-utwor-nazywamy-bajka?fbclid=IwAR0iTqemwJVZkEc1xQ4a1CongJgdEScXgFNYnKctK2Q-HnUgfRL7niHUYDc

 

Samodzielnia praca uczniów. Zostanie sprawdzona podczas lekcji online.

Plastyka

Laurka dla Jana Pawła 2

Wykonaj ręcznie laurkę dla Jana Pawła II w związku 100. Rocznicą jego urodzin. Wykonane prace plastyczne należy sfotografować i przesłać na Messengera. Termin do 18.05.2020r. Będziemy tworzyć wielką wirtualną galerię, w hołdzie Janowi Pawłowi II.

 

Matematyka

Pole trójkąta 

 

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film,

praca w grupach 

 

ocena odpowiedzi ustnej ucznia z ostatniego tematu-rozwiązywanie zadań (pole rombu) 

 

Informatyka

Power Point – sprawdzian

 

Proszę w ramach sprawdzianu przygotować prezentację złożoną z 7-10 slajdów, przedstawiającą jeden z zabytków Warszawy. Pod zdjęciami dodaj odpowiednie podpisy. Pracę zapisujemy na własnym komputerze i odsyłamy jako załącznik do 16 maja.

 

 

 

Klasa 6

14.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń: rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w tekście;

Epodreczniki

Temat: Nie ma niezastąpionych, czyli o zaimku.

Uczeń sprawdza poprawność wykonanych zadań klikając „sprawdź”.

Zdjęcie wykonanej pracy wysyła nauczycielowi na adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

Plastyka

Laurka dla Jana Pawła 2

Wykonaj ręcznie laurkę dla Jana Pawła II w związku 100. Rocznicą jego urodzin. Wykonane prace plastyczne należy sfotografować i przesłać na Messengera. Termin do 18.05.2020r. Będziemy tworzyć wielką wirtualną galerię, w hołdzie Janowi Pawłowi II.

 

Matematyka

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. 

 

dziennik elektroniczny,

e-podrecznik.pl 

 

  

 

Wychowanie fizyczne

Rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego.

 

Polscy olimpijczycy: Joanna Jóźwik

https://www.youtube.com/watch?v=9byd5S8C78M

 

 

 

Klasa 7

14.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Treny J. Kochanowskiego - powtórzenie

Zapoznanie się z materiałem: https://view.genial.ly/5eafe6d663d2e50d3e70e9d4/presentation-treny?fbclid=IwAR0YNl4sILnS4y6HSb83jhPhL0rJOLFQSkbnJvcOOinw_p3eXu3OopZRXRQ

Samodzielnia praca uczniów.

Plastyka

Laurka dla Jana Pawła 2

Wykonaj ręcznie laurkę dla Jana Pawła II w związku 100. Rocznicą jego urodzin. Wykonane prace plastyczne należy sfotografować i przesłać na Messengera. Termin do 18.05.2020r. Będziemy tworzyć wielką wirtualną galerię, w hołdzie Janowi Pawłowi II.

 

Historia

Odrodzenie Rzeczypospolitej

 

Temat w podręczniku na stronie 218-222.

https://epodreczniki.pl/a/ii-rzeczpospolita---problemy-integracji-i-odbudowy/DDJxNb6G7

https://dzieje.pl/aktualnosci/budowa-niepodleglego-panstwa

Proszę zapoznać się z tematem.

Praca domowa dla chętnych:

Przedstaw okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości

 

 

Fizyka

Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła.

Dziennik elektroniczny,

Youtube,

Prezentacja Power Point

Praca domowa

https://docwiczenia.pl/kod/F71AUS

 

Klasa 8

14.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Praca pisemna.

Poszukaj w internecie wiadomości na temat bohaterskich postaw współczesnych młodych ludzi. Napisz artykuł do gazetki szkolnej, prezentując osoby, które zaimponowały ci swoim zachowaniem.

Praca w dowolnym edytorze tesktu lub wiadomości na poczcie.

Matematyka

Środek symetrii figury-zadania. 

 

dziennik elektroniczny,

e-podreczniki.pl 

 

ocena aktywności uczniów 

 

Geografia

Arktyka i Antarktyka – praca z mapą

oznaczanie wybranych obiektów na mapie konturowej Arktyki i Antarktyki; podręcznik (mapy ogólnogeograficzne) oraz materiały na platformie padlet.com

 

Jezyk niemiecki

Rozumienie ze słuchu, mówienie, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości kogoś i własnych

Lekcja online. Powtórzenie i utrwalenie z nauczycielem wiadomości o czasie Perfekt, praca z podręcznikiem i tekstem do słuchania, przesłąnie notatek.

Aktywność podczas zajęć online może być nagradzna; uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

13.05.2020r.

Klasa 5

13.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Rozbicie dzielnicowe

 

Temat w podręczniku na str.192

https://epodreczniki.pl/a/piastowie-miedzy-cesarstwem-a-krolestwami-europy-srodkowej-i-wschodniej/DgDUkYuB2

https://www.youtube.com/watch?v=JgQkU6Cph8g

https://www.youtube.com/watch?v=P-Yr06xWvlw

Praca domowa w zeszytach.

Napisz przyczyny i skutki sprowadzenia Krzyżaków do Polski

 

 

Matematyka

Pole rombu

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film,

e-podrecznik.pl

 

ocena aktywności

Język polski

,,Zieleń’’ K. Śladewskiego

Podręcznik s. 177 Zapoznaj się z tekstem, definicją zieleni, definicją powtórzenia oraz wykonaj zad. 2.

Zdjęcia wykonanego zadania.

 

Klasa 6

13.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Muzyka

Z dziejów muzyki

W oparciu o film na stronie www.muzykotekaszkolna.pl

Zrób krótką charakterystykę – najwybitniejszego przedstawiciela muzyki baroku.

Przygotujcie notatki w taki sposób , abyśmy mogli podyskutować i sprawdzić swoją wiedzę na lekcji on- line w przyszłym tygodniu

Matematyka

Ćwiczenia w zapisywaniu wyrażeń algebraicznych.

dziennik elektroniczny,

praca w grupach

ocena aktywności uczniów

 

Klasa 7

13.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach

dziennik elektroniczny,

praca w grupach,

praca z zeszytem ćwiczeń,

aktywność uczniów na lekcji

Wychowanie fizyczne

Wyjaśnia idee olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych.

Polscy olimpijczycy:

https://www.youtube.com/watch?v=tW_pr2Y63eQ

Joanna Jóźwik

https://www.youtube.com/watch?v=9byd5S8C78M

 

 

Język angielski

Test ze słownictwa cz.2.

Rozwiązywanie testu na testportal

Wyniki z testu

 

Klasa 8

13.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Fizyka

Otrzymywanie obrazów w soczewkach skupiających.

Dziennik elektroniczny,

Youtube,

Prezentacja Power Point

 

Praca domowa

https://docwiczenia.pl/kod/F8Q1NX

Język polski

,,Artysta’’ S. Mrożka

Omówienie tekstu ze str. 157

Lekcja online na Messengerze

Język angielski

Test ze słownictwa 1-6 (powtórzenie)

Testportal

Wyniki z testów

Edukacja dla bezpieczeństwa

Inne groźne przypadki cz. 1.

Uczeń:

1. Omawia objawy oraz sposób udzielania pierwszej pomocy
w przypadkach:

- zadławienia

- porażenia prądem;

- tonięcia;

- napadu padaczkowego;

- bólu w klatce piersiowej.

 

Praca z podręcznikiem tradycyjnym
i z e-podręcznikiem

1. Zadławienia (podręcznik s.109 – 111).

- film edukacyjny – zadławienie u osoby dorosłej, pierwsza pomoc;

https://www.youtube.com/watch?v=wHxKjZFpUVk

- film edukacyjny – zadławienie u niemowlęcia, pierwsza pomoc;

https://www.youtube.com/watch?v=oaOrvWGZsHg

2. Porażenie prądem, porażenie piorunem.
- praca z e-podręcznikiem;

https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DjUavZGcl

3. Tonięcia.

- praca z e-podręcznikiem;

https://epodreczniki.pl/a/zalamanie-lodu-i-pomoc-osobom-tonacym/DcQtsA5Ue

4. Napad padaczkowy i bóle w klatce piersiowej.

- praca z e-podręcznikiem;

https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/D14dEHFK1

 

Sprawdź, czy potrafisz.

1. Samokontrola
i samoocena opanowanych treści edukacyjnych
z wykorzystaniem załączonych do tematów zadań sprawdzających.

2. Porażenie prądem 1-6.

3. Tonięcia 1-5.

4. Napad padaczkowy i bóle w klatce piersiowej 1-5.

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

12.05.2020r.

 

Klasa 5

12.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Odmiana zaimków

Podręcznnik s. 179

Lekcja online na Messengerze

Muzyka

 

 

 

Matematyka

Pole i obwód kwadratu, prostokąta, równoległoboku. 

 

dziennik elektroniczny,

formularze google-test 

 

ocena ze sprawdzianu 

 

 

Klasa 6

12.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń: rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w tekście;

Epodreczniki.pl

Temat: Licz się z liczebnikami.

Uczeń sprawdza poprawność wykonanych zadań klikając „sprawdź”.

Zdjęcie wykonanej pracy wysyła nauczycielowi na adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

Biologia

Przegląd gatunków ptaków. 

 

dziennik elektroniczny,

metoda lekcji odwróconej 

  

 

Geografia

Zmiany w przemyśle Niemiec

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, materiały na padlet.com

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 7

12.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

,,Możliwości ‘’

W. Szymborskiej

Przeczytaj tekst ze str. 237, wykonaj zad. 1 (a) ze str. 238 oraz zapoznaj się z definicją anafory.

Zdjęcia wykonanych zadań.

Matematyka

Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. 

 

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film 

 

  

 

Język niemiecki

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i z działu 4; wprowadzenie w tematykę działu 5, czas zegarowy, podawanie czasu zegarowego w sposób oficjalny i nieoficjalny.

Karta pracy

 

oraz

 

lekcja rozpisana w pliku, wraz ze szczegółowymi notatkami, przykładami, wskazówkami i komentarzami nauczyciela; praca z podręcznikiem, analiza przykładów, wykonanie ćwiczeń dotyczących podawania czasu; filmiki utrwalające lekcję o czasie, ćwiczenia online, learningapps.

 

 

Uzupełniona i odeslana karta pracy zostanie oceniona.

 

Klasa 8

12.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Odkrycia i wynalazki; relacjonowanie wydarzeń z dziedziny kultury, nauki i techniki; podawanie dat; czas przeszły Perfekt.

Lekcja rozpisana w pliku, wraz ze szczegółowymi notatkami, przykładami, wskazówkami i komentarzami nauczyciela. Praca z podręcznikiem, analiza przykładów, wykonanie ćwiczeń dotyczących wydarzeń, dat; przekształcanie zdań na czas Perfekt.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność

Matematyka

Środek symetrii figury.

 

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl -film,

praca z zeszytem ćwiczeń, praca w grupach,

 

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Unia Europejska

 • przyczyny integracji europejskiej

etapy tworzenia Unii Europejskiej

znajomość polityków, którzy zainicjowali powstanie Unii Europejskiej

znajomość państw należących do Unii Europejskiej

zasady funkcjonowania U.E.

główne instytucje U.E. i ich uprawnienia

znajomość Polaków, pełniących ważne funkcje w U.E.

Zapoznanie się z materiałem w podręczniku, sporządzenie notatki w zeszycie (notatka przesłana przez nauczyciela do wklejenia lub przepisania), obejrzenie filmików:

Historia Unii Europejskiej: Traktaty rzymskie

https://www.youtube.com/watch?v=WCo0jhC-OEI

Unia Europejska: Historia Intergacij Europejskiej - (Animacja)

https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M

ABC Parlamentu Europejskiego

https://www.youtube.com/watch?v=yAfPHXXW83U

JAK DZIAŁA UNIA EUROPEJSKA?

https://www.youtube.com/watch?v=-Gx2-_W0MSo

Kto tworzy politykę europejską? ABC instytucji w Unii

https://www.youtube.com/watch?v=jnKRm91mpfw

 

Karta pracy, przygotowują-ca do kartkówki z tego tematu i z tematu następnego: Polska w Unii Europejskiej; kartkówka będzie przeprowadzo-na online na stronie test.portal po zrealizowaniu obu tematów

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

11.05.2020r.

 

Klasa 5

11.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple, Continuous, czasy przyszłe

Quizwhizzer (gra planszowa online dla wszystkich)

3 pierwsze miejsca dostają ocenę celującą

Technika

Temat: Sprawdź co jesz.

Konserwanty i ulepszacze żywności. Zdrowa żywność.

Praca z podręcznikiem według instrukcji. Oglądanie filmu edukacyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

Zadanie praktyczne.

Uczeń odsyła odpowiedzi do zadania w wiadomości librus.

Wychowanie fizyczne

Rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego.

 

Polscy olimpijczycy: Joanna Jóźwik

https://www.youtube.com/watch?v=9byd5S8C78M

 

 

Matematyka

Własności i pole równoległoboku-zadania uzupełniające. 

 

dziennik elektroniczny,

e-podrecznik.pl 

 

aktywność uczniów 

 

 

 

 

Klasa 6

11.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Graniastosłupy i ostrosłupy- omówienie i poprawa pracy klasowej 

 

dziennik elektroniczny,

praca w grupach

 

 

ocena z pracy klasowej(quizizz-

moje quizy ) 

 

Informatyka

Malowanie na warstwach. Utworzenie pierwszej warstwy i wypełnienie jej kolorem

Temat w podręczniku jest na stronie 96-101. Macie zapoznać się z interfejsem programu GIMP(Przybornik, Warstwy, Pędzle) na swoim komputerze. Proszę spróbować wykonać ćwiczenie począwszy od str.99 i zapisać je na własnym komputerze.

Powodzenia

https://www.gimp.org/downloads/

lub z dowolnej innej strony

 

 

Wychowanie fizyczne

Wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i w leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności.

Lekcja zdalna do wykorzystania w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=-fQdryCEoQU

 

Język angielski

Present Simple/Continuous, czasy przyszłe, Past Simple

Quizwhizzer

3 pierwsze miejsca dostają ocenę celującą

 

Klasa 7

11.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Obwodowy układ nerwowy.Łuk odruchowy. 

 

dziennik elektroniczny,

e-podreczniki.pl,

film 

 

kartkówka-

Układ hormonalny(formularze google) 

 

Informatyka

Więcej o wstawianiu obrazów do tekstu.

Temat w podręczniku na stronie 195-198. W ramach zadania sprawdzającego dla chętnych proszę wykonać zadanie 1 str. 196 i zapisać je na własnym komputerze- próbujemy wykonać

 

 

Chemia

Stężenie procentowe - obliczanie zdań z wykorzystaniem gęstości.

Praca z podręcznikiem.

Zadania w e-dzienniku. Lekcja na platformie Zoom.

 

Rozwiązanie zadań w zeszycie (na ocenę).

Muzyka

Folk i country

W oparciu o materiały z podręcznika na czym polega styl folk w muzyce .

Wypisz współczesnych kompozytorów , którzy w swojej twórczości nawiązywali do muzyki ludowej.

 

 

Klasa 8

11.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Dwusieczna kąta. 

 

dziennik elektroniczny,

film,

praca z zeszytem ćwiczeń,

praca w grupach 

 

ocena aktywności 

 

Chemia

Kwas metanowy

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DH3YxmeJx

Filmy na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=yLyXcPpAmtA&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=x6Lt-KNVGxA

https://www.youtube.com/watch?v=ZEx3PS4_2dc

Lekcja na platformie Zoom.

 

Rozwiązanie zadań w zeszycie ćwiczeń (na plusa).

Język polski

Funkcje języka - powtórzenie do egzaminu ósmoklasisty

https://polszczyzna.pl/funkcje-jezyka-do-czego-sluzy/?fbclid=IwAR0Kv2oj0jY1Ec1QDexWafUt2Mvz2Vjc4AAlybox4h5Heo1QF1HgJHZxrtA

 

Artykuł oraz omówienie poszczególnych funkcji

 

Ćwiczenie interaktywne: https://learningapps.org/1699525

Lekcja online na Messengerze

Wychowanie fizyczne

Wyjaśnia idee olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych.

 

Polscy olimpijczycy:

https://www.youtube.com/watch?v=tW_pr2Y63eQ

Joanna Jóźwik

https://www.youtube.com/watch?v=9byd5S8C78M

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

08.05.2020r.

 

Klasa 5

08.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasy przyszłe

Filmiki edukacyjne, notatki

-

Geografia

W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (rozwiązują wszyscy, przesyłają chętni);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Zaimek – podsumowanie wiadomości

Lekcja online:

https://view.genial.ly/5e81fc36a8bed70dad02accc/presentation-zaimki

Samodzielna praca uczniów

Biologia

Mchy, środowisko, budowa i czynności życiowe, znaczenie mchów

Dziennik elektroniczny, epodrecznik.pl , zeszyt ćwiczeń

Ocena za odpowiedź ustną i ocena za pracę indywidualną

 

Klasa 6

08.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Past Simple- czasowniki nieregularne

Purpose Game- ćwiczenie form czasowników

Zdjęcia z wykonanych ćwiczeń

Historia

 

 

 

Język polski

Uczeń:

odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych;

rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego czasownika oraz określa ich funkcje w wypowiedzi;

 

E-podręczniki:

Bez czasownika ani rusz

Uczeń sprawdza poprawność wykonanych zadań klikając „sprawdź”.

Zdjęcie wykonanej pracy wysyła nauczycielowi na adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

 

Klasa 7

08.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Człowiek

Ćwiczenia z funkcji i środków językowych

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

Matematyka

Potęgowanie- ćwiczenia.

dziennik elektroniczny,

matzoo.pl,

Learning Apps,

praca w grupach,

praca indywidualna

ocena aktywności uczniów

Geografia

Turystyka w Polsce.

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy),

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Opowiadamy najciekawsze fragmenty Syzyfowych prac

Spotkanie na googleclassroom, każdy uczeń opisuje swój fragment

Uczniowie tworzą notatkę na podstawie poszczególnych opowieści swoich kolegów

 

Klasa 8

08.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Sprawdzian wiadomości z działu: Polska po II wojnie światowej.

 

Sprawdzian będzie polegał na wykonaniu i odesłaniu 3 zadań na Librusie (pytania i odpowiedzi są w podręczniku na stronie 198 i 199 ).

 

 

Biologia

Materia i energia w ekosystemie

dziennik elektroniczny,

e-podreczniki.pl,

notatka padlet.com,

praca w grupach

 

Informatyka

Sprawdzian z działu: Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.

 

Do napisania i odesłania 3 (reguły, pojęcia, np.: formuła, pasek formuły, adresowanie względne itp.) na Librusie

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

07.05.2020r.

Klasa 5

07.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Zaimek - ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń s. 69 ćw. 1,2, 3

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

Plastyka

Kompozycja statyczna i dynamiczna

W oparciu o podręcznik wypisz cech charakterystyczne kompozycji statycznej i dynamicznej. Wykonaj kompozycję dynamiczną ; Wnętrze wulkanu.

Możesz rozpocząć działanie od zamalowania tła pastelami . Ciekawy efekt uzyskasz , gdy plamy z farby rozdmuchasz przez słomkę.

Wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij na Messengera lub pocztę szkoły.

Matematyka

Pole równoległoboku

dziennik elektroniczny,

formularze google,

pistacja.pl-film,

praca w grupach

kartkówka -jednostki pola

Informatyka

Power Point – powtórzenie wiadomości

 

Proszę w ramach powtórzenia przygotować w domu prezentację złożoną z 7-10 slajdów, przedstawiającą jeden z zabytków Polski. Pod zdjęciami dodaj odpowiednie podpisy. Pracę zapisujemy na własnym komputerze.

 

 

 

Klasa 6

07.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń: rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w tekście;

Korzystanie z e-podręczników.

Forma bez zmian – nieodmienne części mowy.

Uczeń sprawdza poprawność wykonanych zadań klikając „sprawdź”.

Zdjęcie wykonanej pracy wysyła nauczycielowi na adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

Plastyka

Rodzaje grafiki.

W oparciu o podręcznik dokonaj krótko charakterystyki grafiki warsztatowej i użytkowej. Wykonaj pracę ,, Bilet na wyprawę w kosmos’’

Instrukcję wykonania pracy znajdziesz w podręczniku s.65

Wykonaj zdjęcie swojej pracy , prześlij na Messengera lub pocztę szkoły.

Matematyka

Figury przestrzenne-praca klasowa

dziennik elektroniczny

ocena pracy klasowej

Wychowanie fizyczne

Wykonuje proste kroki i figury tańców regionalnych i nowoczesnych.

Stwórz swój własny układ taneczny do ulubionej piosenki.

 

 

 

Klasa 7

07.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Opowiadamy najciekawsze fragmenty Syzyfowych prac

Uczniowie przygotowują się do opowiadania najciekawszych fragmentów z lektury.

Samodzielna praca uczniów, nauczyciel służy pomocą w razie potrzeby.

Plastyka

Projekt edukacyjno – artystyczny

Proszę o przygotowanie w formie pisemnej swojego projektu –z uwzględnieniem punktów omawianych podczas ostatniego spotkania on-line

Historia

Sprawdzian wiadomości z działu: Świat w okresie międzywojennym.

 

Sprawdzian będzie polegał na wykonaniu i odesłaniu 3 zadań na Librusie (pytania i odpowiedzi są w podręczniku na stronie 214 i 215 ).

 

 

Fizyka

Podsumowanie działu – praca, moc, energia.

 

Energia wewnętrzna i temperatura.

Dziennik elektroniczny

 

Youtube

Test

 

Klasa 8

07.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Praca pisemna na ocenę

Napisz rozprawkę na temat: ,,Miłość to uczucie dzikie, szalone i nikt nie wie, co nas czeka za rogiem, czy miłość to uczucie piękne, delikatne jak jesienne liście’’. Podaj odpowiednie argumenty (co najmniej trzy) odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, filmu/serialu oraz codziennego życia.

Praca napisana w dowolnym edytorze tekstu lub treści wiadomości, zostanie sprawdzona, oceniona i odesłana wraz z komentarzem.

Matematyka

Symetralna odcinka-rozwiązywanie zadań

dziennik elktroniczny,

Learning Apss,

khanacademy

 

Geografia

Australia – ziemia, której nie tknął czas” – film dokumentalny

film na Youtube

https://link.do/TlHit

 

 

Doradztwo zawodowe

Jaki zawód wybrać

Poznawanie mechanizmów wyboru nauki zawodu na podstawie książki prof. Katharine Brooks Jaki zawód wybrać. Film wykonany z zastosowaniem mapy myśli.

https://www.youtube.com/watch?v=MOaIkoHdCQQ

Refleksja ucznia

Jezyk niemiecki

Życie towarzyskie, formy spędzania czasu wolnego, rozumienie ze słuchu, przedstawianie faktów z przeszłości.

Filmik oraz pytania / zadania do niego; ćwiczenia online utrwalające czas przeszły Perfekt.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

06.05.2020r.

Klasa 5

06.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Sprawdzian wiadomości z działu: Polska pierwszych Piastów

 

Sprawdzian będzie polegał na wykonaniu i odesłaniu 3 zadań na Librusie.

 

 

Matematyka

Zależności między jednostkami -ćwiczenia utrwalające

dziennik elektroniczny,

e-podreczniki.pl,

Learning Apps

ocena aktywności

Język polski

Zaimek - ćwiczenia

Podręcznik s. 174-176

Spotkanie online na messengerze

 

Klasa 6

06.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Past Simple

ZOOM- rozmowa

aktywność

Muzyka

Najsłynniejsze operetki ,musicale , rewie.

W oparciu o wiadomości z podręcznika , wyjaśniamy pojęcia ; operetka , musical ,rewie

Aktywność na Messengerze

 

Matematyka

Figury przestrzenne- powtórzenie

dziennik elektroniczny,

Learning Apps,

praca w grupach

ocena aktywności uczniów

 

Klasa 7

06.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Potęga o wykładniku naturalnym.

dziennik elektroniczny, praca w grupach, pistacja.pl-film wprowadzający

 

Wychowanie fizyczne

Przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju ćwiczeń.

 

Proszę wstawić w wyszukiwarkę link i wykonać kilka z zaproponowanych ćwiczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=EWg8y4JhGoE

 

 

Język angielski

Człowiek

Ćwiczenia gramatyczne

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

 

Klasa 8

06.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Fizyka

Soczewki – ćwiczenia.

 

Otrzymywanie obrazów w soczewkach skupiających.

Dziennik elektroniczny

 

Youtube

 

Język polski

Elegia o…(chłopcu polskim) jako metafora losu pokolenia doświadczonego przez wojnę

Podręcznik s. 233

Zapoznanie się z wierszem, wykonanie zadań 1,2 /233

Zdjęcia wykonanych zadań

Język angielski

Powtórki do egzaminu

Ćwiczenia egzaminacyjne na Engly.pl

Podgląd wykonanych ćwiczeń z wersji nauczyciela

Edukacja dla bezpieczeństwa

Oparzenia i odmrożenia.

Uczeń:

Zna i rozumie na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:

- wyjaśnia pojęcia: oparzenie;

- omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego;

- omawia i stosuje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny;

- wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci.

Praca z e-podręcznikiem.

https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-termiczne-i-chemiczne/Djhc4D90a

1. Infografika: budowa i funkcje skóry.

2. Definicja oparzenia i ich podział.

3. Infografika: stopnie oparzeń.

4. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń:

a) film edukacyjny przedstawiający prawidłowe postępowanie w przypadku oparzenia wrzątkiem;

b) instrukcja: pierwsza pomoc
w przypadku oparzeń

5. Oparzenia chemiczne przewodu pokarmowego. Pierwsza pomoc.

6. Udar cieplny i udar słoneczny. Pierwsza pomoc

 

Sprawdź, czy potrafisz.

1. Samokontrola i samoocena opanowanych treści edukacyjnych
z wykorzystaniem załączonych zadań sprawdzających 1 – 6.

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

05.05.2020r.

 

Klasa 5

05.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Czym jest zaimek?

Sketchnotka na temat zaimka na kartce na podstawie informacji z podręcznika s. 174-176

Zdjęcia prac – najlepsze zostaną ocenione

Muzyka

Chór gospel

W oparciu o podręcznik napisz co to jest gospel.

Podpisz nuty piosenki ,, Chce iść naród mój’’

 

Matematyka

ćwiczenia w zakresie zamiany jednostek pola.

dziennik elektroniczny, zeszyt ćwiczeń, zajęcia w grupach

ocena aktywności uczniów

 

Klasa 6

05.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń: dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na –no, –to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście;

 

E-podręczniki.

Szkoła podstawowa, język polski:

W okolicy bezokolicznika

Uczeń sprawdza poprawność wykonanych zadań klikając „sprawdź”.

Zdjęcie wykonanej pracy wysyła nauczycielowi na adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

Biologia

Znaczenie ptaków.

dziennik elektroniczny,

praca indywidualna

ocena za pracę domową

Geografia

Gospodarka Europy – powtórzenie wiadomości

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy),

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 7

05.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uporządkowanie wiadomości na temat lektury

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=dn1sL8yzDR8

Notatka na temat najważniejszych treści

Uczeń sam porządkuje swoją wiedzę

Matematyka

Graniastosłupy -praca klasowa

dziennik elektroniczny

ocena pracy klasowej

Język niemiecki

Zainteresowania, upodobania kogoś i własne. Rozumienie tekstu czytanego. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa związanego z hobby.

Praca z podręcznikiem, selektywne rozumienie tekstu: ćwiczenia na dopasowanie. Napisanie wielu zdań o tym co robię i jak często.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Doradztwo zawodowe

Jakie jest moje Ja?

Karta pracy online z cyklu „Pomysły na piątkę”.

Uczeń odsyła w wiadomości librus odpowiedź na pytanie: Co robiłbyś gdybyś miał 100% gwarancji, że się uda?

 

Klasa 8

05.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Czynności życia codziennego, selektywne rozumienie tekstu czytanego,przedstawianie faktów z przeszłości kogoś i własnych.

Praca z podręcznikiem, ćwiczenie na dopasowanie, napisanie kilku zdań w czasie przeszłym Perfekt.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Matematyka

Symetralna odcinka.

Rozwiązywanie zadań-arkusz VI

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film,

praca z zeszytem ćwiczeń-praca w grupach i indywidualna

ocena aktywności uczniów

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Organizacje międzynarodowe- NATO

Zakres treści:

Uczeń:

1) wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego;

(podst.progr.-XII.1)

2) przedstawia działalność Polski w NATO; (podst.progr.-XII.4)

Uczeń

 • wskazuje cele i przykłady działania NATO,

 • wymienia główne cele, zasady polityki obronnej Polski,

 • opisuje okoliczności przystąpienia Polski do NATO,

 • wymienia przykłady udziału wojsk polskich w działaniach militarnych NATO.

 

Zapoznanie się z materiałem w podręczniku, sporządzenie notatki w zeszycie,obejrzenie filmików:

Pakt Północnoatlantycki (NATO)

nato.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=eAiLHg15ye0

Polska droga do NATO cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=D8kqTBQ4ofM

Polska droga do NATO cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=7zL85SuFxcs

Polska droga do NATO cz. 3

https://www.youtube.com/watch?v=2tGwiwon9bY

Polska droga do Nato cz. 4

https://www.youtube.com/watch?v=qQtFqrtfzRU

Polska droga do Nato cz. 5

https://www.youtube.com/watch?v=9fadfL3YAA4

Całość materiału obejmuje 45 – minutową lekcję

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

04.05.2020r.

Klasa 5

04.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple/Continuous, czasowniki

Praca pisemna (praca domowa)

Rozmowa na Zoom

No Red Ink (wysłanie pracy pisemnej)

Technika

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.

Proszę wstawić w wyszukiwarkę link i wykonać ćwiczenia.

( link uczniowie otrzymają w wiadomości od nauczyciela)

 

Matematyka

Zależności między jednostkami pola.

dziennik elektroniczny, notatka padlet.com,

praca w grupach

ocena aktywności

Klasa 6

04.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Pole powierzchni całkowitej ostrosłupów.

dziennik elektroniczny,

praca w grupach,

ocena aktywności uczniów

Informatyka

Malowanie na warstwach. Poznajemy program GIMP

 

Temat w podręczniku jest na stronie 96-97. Macie zapoznać się z interfejsem programu GIMP(Przybornik, Warstwy, Pędzle) na swoim komputerze. Proszę napisać na Librusie kto zainstalował program Gimp

https://www.gimp.org/downloads/

lub z dowolnej innej strony

 

 

Wychowanie fizyczne

Kompetencje społeczne: Wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.

Dziennik elektroniczny- wiadomości.

 

Uczeń odpowiada na pytanie, odpowiedź przesyła w ciągu 1 tygodnia.

Język angielski

Czas Past Simple (powtórka)

Filmiki edukacyjne, notatki

-

Klasa 7

04.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Budowa i funkcje układu nerwowego. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

dziennik elektroniczny, e-podreczniki.pl,

praca w grupach,

praca indywidualna

ocena odpowiedzi ustnej “układ hormonalny”

Informatyka

Opracowanie tekstu-sprawdzian.

W ramach zadania sprawdzającego proszę przygotować zaproszenie. Twoja klasa organizuje uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela . Przygotuj plakat z zaproszeniem. Na plakacie umieść informacje o miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia uroczystości Zadanie jest na ocenę odsyłacie je jako załącznik. Przykład takiej pracy jest w podręczniku na stronie 190.

 

Chemia

Stężenie procentowe roztworu

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DBs4CnWwG

Film na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50&feature=youtu.be#t=6m29s

Lekcja na Zoomie.

Zadania do obilczenia w zeszycie na ocenę.

Muzyka

Wojciech Kilar – autor muzyki filmowej

Poznanie sylwetki Wojciecha Kilara- kompozytora muzyki instrumentalnej , wokalnej , religijnej , filmowej.- proszę o wykonanie notatki biograficznej kompozytora.

W oparciu o materiały dostępne w internecie wypisz tytuły filmów , której autorem jest Wojciech Kilar

Wykonane zadanie proszę przesłać na messengera lub pocztę szkoły

Klasa 8

04.05.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Oś symetrii figury

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film

szaloneliczby.pl

ocena aktywności uczniów

Chemia

Szereg homologiczny kwasów karboksylowych

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DH3YxmeJx

Lekcja na Zoomie.

Zadania w ćwiczeniach na plusa.

Język polski

Ziele na kraterze – omówienie fragmentu

s. 227- 232 w3 podręczniku

Lekcja online na messengerze

Wychowanie fizyczne

Ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej.

Dziennik elektroniczny- wiadomości.

 

Samoocena uczniów na podstawie informacji otrzymanej od nauczyciela.( Termin wykonania zadania – 1 tydzień)

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 

30.04.2020r.

Klasa 5

30.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Powtórzenie o wypowiedzeniach - ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń s. 80 ćw. 6,7,8

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

Plastyka

Kompozycja otwarta i zamknięta

Na podstawie treści z podręcznika – wypisz cechy kompozycji otwartej i cechy kompozycji zamkniętej.

Wykonaj zadanie plastyczne;

Z kolorowego papieru wytnij różne kształty geometryczne , następnie ułóż krajobraz , aby w ten sposób stworzyć kompozycję zamkniętą

Zdjęcie wykonanego zadania prześlij na Messengera lub pocztę szkoły

Matematyka

Pole prostokąta i kwadratu- rozwiązywanie zadań

dziennik elektroniczny,

praca z zeszytem ćwiczeń

 

Informatyka

Power Point – sterowanie animacją

 

Proszę zapoznajcie się z tematem jest w podręczniku na stronach (93-98). Ze względu na różne wersje programu zainstalowane na waszych komputerach pokazane w podręczniku opcje mogą być niedostępne. Po powrocie do szkoły przećwiczymy sterowanie animacją

 

 

 

Klasa 6

30.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń Charakteryzuje bohaterów

w czytanych utworach,

Określa taematykę oraz problematykę utworu,

Nazywa wrażenia, jakie wzbudza

w nim czytany tekst.

Temat: Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.

Tekst „Ucieczka” Marcina Szczygielskiego,

s. 287-291

Uczeń wykonuje ćw. 3, s. 291

i odsyła nauczycielowi na

adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

Plastyka

Grafika użytkowa

W oparciu o informacje z podręcznika o grafice użytkowej ulotkę pizzerii

Forma wykonania – dowolna , zastosujcie techniki plastyczne ,które poznaliście na lekcjach plastyki.

 

Matematyka

Ostrosłupy-budowa i podział.

dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film wprowadzający,

e-podreczniki.pl

 

Wychowanie fizyczne

Kompetencje społeczne: Identyfikuje swoje mocne strony.

Dziennik elektroniczny- wiadomości.

 

Samoocena uczniów na podstawie informacji otrzymanej od nauczyciela. Termin wykonania zadania – 1 tydzień.

 

Klasa 7

30.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Najważniejsze wątki w lekturze Syzyfowe prace S. Żeromskiego

Praca z lekturą, z cytatmi z lektury, ćwiczenie w aplikacji learningapps:

https://learningapps.org/watch?app=6125538&fbclid=IwAR1tFBjWrwWF6yoeBRnupAuaNNCm0vYz9tulp7HxSYeyWBw0jMoyaQ3fxf8

Lekcja online na messengerze

Plastyka

Projekt artystyczno- edukacyjny

Założenia projektu artystyczno – edukacyjnego

-Hasła przewodnie i tytuł projektu

-Idee i założenia

Hasła przewodnie

-Cele projektu

-Opis formy

-Podsumowanie projektu

-Żródła wsparcia

-Propozycja działań promocyjnych i dokumentacyjnych

 

 

Lekcja on-line na messengerze

Nr 1-8 godz 8.00

Nr9-16-godz 8.30

Historia

Europa i świat w okresie międzywojennym (lekcja powtórzeniowa)

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-w-okresie-miedzywojennym-lekcja-powtorzeniowa/DY5YyYwnf

 

. Proszę zapoznać się z tematem. Temat w podręczniku na str.214 i 215.

Sprawdzian będzie 7 maja.

 

Fizyka

Zasada zachowania energii w zadaniach.

Dziennik elektroniczny.

 

 

Klasa 8

30.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Ziele na kraterze – kilka przydatnych informacji

https://view.genial.ly/5e6e3f314b44a00fb7933f07/vertical-infographic-ziele-na-kraterze

Zapoznanie się z informacjami

Samodzielna praca uczniów

Matematyka

Symetria względem prostej.

dziennik elektroniczny,

e-podreczniki,

praca w grupach

 

Geografia

Ludność i gospodarka Australii.

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy),

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Doradztwo zawodowe

Organizacja własnego czasu pracy.

Uczeń zapoznaje się z przykładowym planem dnia:

https://csipz.pl/wp-content/uploads/PRZYKLADOWY_PLAN_DNIA_CSIPZ.pdf

Następnie układa swój własny w podobnej formie i podejmuje się jego realizacji dnia następnego. Dokonuje oceny efektów.

Uczeń odsyła w formie wiadomości librus swoje spstrzeżenia, wrażenia, odczucia. Opisuje co mu się udało a co nie( 2-3zdania).

Jezyk niemiecki

Utrwalenie i powtórzenie wiadomości o czasie Perfekt z poprzedniej lekcji. Lista czasowników nieregularnych.

Wskazówki nauczyciela. Ćwiczena praktyczne. Zastosowanie czasowników posiłkowych, znalezienie III formy czasownika.

Wszyscy uczniowie odsyłają wykonane 3 zadania z czasu Perfekt na ocenę.

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

29.04.2020r.

Klasa 5

29.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Powtórzenie wiadomości z działu: Polska pierwszych Piastów

 

Proszę zapoznać się z zadaniami i samodzielnie spróbować wykonać ćwiczenia w zeszycie. Temat (zadania) są w podręczniku na str.190.

Sprawdzian w maju będzie polegał na wykonaniu i odesłaniu 3 zadań z tej strony na Librusie.

 

 

Matematyka

Pole prostokąta i kwadratu

Dziennik elektroniczny,

pistacja.pl-film

praca zespołowa

Ocena aktywności

Język polski

Powtórzenie o wypowiedzeniach - ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń s. 78 ćw. 1, 2,3,4

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

 

Klasa 6

29.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasowniki (forma teraźniejsza i przeszła), Present Simple/Continuous

Praca pisemna (praca domowa)

No Red Ink- ocena pracy pisemnej

Muzyka

Muzyka w filmie i reklamie

Napisz słowa piosenki o zdalnym nauczaniu ( 1 zwrotka i refren) do wybranego przez siebie podkładu muzycznego pochodzącego z ulubionego filmu

Nagraną i zaśpiewaną piosenkę prześlij na Messengera

- zadanie na 6

Tekst piosenki , tytuł filmu , z którego pochodzi muzyka prześlij na messengera.

Czas na wykonanie zadania 1 tydzień

-

Matematyka

Graniastosłupy-pole powierzchni i objętość(rozwiązywanie zadań z treścią).

dziennik elektroniczny,

formularze google-kartkówka,

praca w grupach

kartkówka -objętość graniastosłupów

Religia

Dekalog

http://swiatlopana.com/8554/dekalog-v-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

http://swiatlopana.com/9171/dekalog-viii-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

 

 

 

Klasa 7

29.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Graniastosłupy-powtórzenie.

dziennik elektroniczny,

e-podreczniki.pl,

praca w grupach

ocena aktywności uczniów

Wychowanie fizyczne

Ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej.

Dziennik elektroniczny- wiadomości.

Samoocena uczniów na podstawie informacji otrzymanej od nauczyciela.

Religia

Dekalog

http://swiatlopana.com/8554/dekalog-v-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

http://swiatlopana.com/9171/dekalog-viii-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

 

 

Język angielski

Człowiek (powtórki)

Ćwiczenia ze słownictwa i ze słuchu

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń oraz odpowiedzi ze słuchanek

 

Klasa 8

29.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Fizyka

Zjawisko załamania światła – ćwiczenia.

 

Rodzaje soczewek.

Dziennik elektroniczny

 

Youtube

 

Język polski

Ziele na kraterze – fragment

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=TR-VxXMq66g

 

Przeczytanie fragmentu na str. 227, wykonanie zad. 1/232

Samodzielna praca uczniów

Język angielski

Powtórki do egzaminu

Ćwiczenia egzaminacyjne Engly.pl

Podgląd z wersji nauczyciela

Edukacja dla bezpieczeństwa

Złamania i zwichnięcia

Uczeń:

Zna zasady pierwszej pomocy
w urazach kończyn:

- wyjaśnia pojęcia: złamanie, złamanie otwarte, zwichnięcie, skręcenie;

- stosuje zasady unieruchamiania doraźnego kości i stawów;

- wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy.

Praca z e-podręcznikiem.

https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl

1. Infografika: zdefiniowanie złamania i klasyfikacja złamań;

2. Infografika: zdefiniowanie zwichnięcia i skręcenia oraz skutki tych urazów;

3. Objawy urazów kostno -
- stawowych.

4. Pierwsza pomoc. Unieruchomienie kończyn.

a) infografika: instrukcja zakładania chusty trójkątnej;

b) infografika: unieruchomienie kończyny dolnej.

 

Sprawdź, czy potrafisz.

1. Samokontrola i samoocena opanowanych treści edukacyjnych
z wykorzystaniem załączonych zadań sprawdzających 1 – 4.

2. Wykonanie karty pracy na zaliczenie oceną Złamania
i zwichnięcia (informacja zwrotna na adres poczty elektronicznej lub poprzez opcję zadania domowe zdalnie za pośrednictwem Synergii).

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

28.04.2020r.

 

 

Klasa 5

28.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Powtórzenie o wypowiedzeniach

s. 207 w podręczniku – omówienie zagadnień i wykonanie ćwiczeń.

Lekcja online na messengerze

Muzyka

Śpiewamy razem - chór

Na podstawie lekcji –Śpiewamy razem napisz co to jest chór , wymień rodzaje chórów.

Następnie wyszukaj w internecie utworu najpopularniejszego chóru dziecięcego Piccolo Coro

Wykonaj notatkę w zeszycie przedmiotowym

Matematyka

Praca klasowa z działu „ułamki dziesiętne”

Dziennik elektroniczny

Ocena pracy klasowej

Religia

Dekalog

http://swiatlopana.com/7333/dekalog-ii-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

http://swiatlopana.com/7826/dekalog-iii-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

 

 

 

Klasa 6

28.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń opowiada o wydarzeniach fabuły, ustala kolejność zdarzeń

i rozumie ich wzajemną zależność,

Charakteryzuje bohaterów

w czytanych utworach,

Korzysta

z informacji zawartych

w różnych źródłach, selekcjonuje informacje.

Temat: Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.

 

Uczeń czyta ekst „Ucieczka” Marcina Szczygielskiego,

s. 287-291.

Uczeń wykonuje ćw. 4, s. 291

i odsyła nauczycielowi na

adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

Biologia

Czynności życiowe i przegląd ptaków.

dziennik elektroniczny,

e-podrecznik.pl,

praca w grupach

 

ocena odpowiedzi ustnych uczniów-cechy przystosowujące ptaki do lotu, budowa i rodzaje piór

Geografia

Turystyka w Europie Południowej

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (rozwiązują wszyscy, przesyłają chętni),

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 7

28.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Syzyfowe prace – plan wydarzeń

Sporządź graficzny plan wydarzeń na kartce

Zdjęcia wykonanych prac

Matematyka

Objętość graniastosłupów-rozwiązywanie zadań.

dziennik elektroniczny,

praca w grupach,

praca z zeszytem ćwiczeń

ocena aktywności uczniów

Język niemiecki

Właściwe użycie przyimków i rodzajników potrzebnych, aby powiedzieć, że dokądś idziemy i jak często; odmiana czasowników nieregularnych

Lekcja rozpisana w pliku, wraz ze szczegółowymi notatkami, przykładami, wskazówkami i komentarzami nauczyciela. Praca z tabelką z podręcznika, analiza przykładów, wykonanie 2 ćwiczeń utrwalających (Dokąd chodzę i jak często oraz uzupełnienie zdań poprawną formą czasownika z tabelki).

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Doradztwo zawodowe

Pomysł na przyszłość, czyli co będzie w cenie.

Poznanie osoby Krzysztofa Króla, twórcy i terenera Akademi biznesu. Zapoznanie się z jego pomysłami na przyszłość w Polsce.

https://www.youtube.com/watch?v=dUkgFWowjSg

Refleksja ucznia.

 

Klasa 8

28.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Czas przeszły Perfekt – wprowadzenie. Formy czasowników. Właściwe zastosowanie czasowników posiłkowych „haben” i „sein”

Lekcja rozpisana w pliku, wraz ze szczegółowymi notatkami, wskazówkami i komentarzami nauczyciela. Tabelki i przykłady. Krótkie ćwiczenie utrwalające tworzenie form czasowników regularnych. Filmik utrwalający wprowadzenie czasu Perfekt.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Matematyka

Próbny egzamin z matematyki CKE-rozwiązywanie zadań

dziennik elektroniczny

praca w grupach z arkuszem egzaminacyjnym

 

Wiedza o społeczeństwie

Sprawdzian wiadomości – Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa programowa:

XI. Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej, zagadnienia 1) do 8), w tym w szczególności zasada trójpodziału władzy, zasady demokracji, asady państwa prawa, kompetencje organów władzy w RP, media i opinia publiczna, organizacje pozarządowe

 

 

Religia

Dekalog

http://swiatlopana.com/7333/dekalog-ii-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

http://swiatlopana.com/7826/dekalog-iii-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

 

 

Język angielski

Powtórki do egzaminu

Ćwiczenia egzaminacyjne na Engly.pl

Podgląd wykonanych ćwiczeń z wersji nauczyciela

 

 

PLAN ZAJĘĆ

27.04.2020r.

Klasa 5

27.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasowniki (be, can, has/have got), Present Simple/Continuous

PurposeGame

Na podstawie zdjęć wykonanych ćwiczeń

Technika

Temat: Szkice techniczne.

Zasady wykonania odręcznych szkiców technicznych.

Zapis tematu oraz definicji szkicu w zeszycie ucznia. Wykonanie odręcznych szkiców technicznych na kartce A4 według instrukcji filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=M_fM8ofwaTY

Pracę uczeń wkleja lub wpina do zeszytu przedmiotowego do techniki.

Uczeń odsyła zdjęcie wykonanej pracy na e-mail witmichal@wp.pl

Wychowanie fizyczne

Kompetencje społeczne: Identyfikuje swoje mocne strony.

 

Dziennik elektroniczny- wiadomości.

 

Samoocena uczniów na podstawie informacji otrzymanej od nauczyciela. Termin wykonania zadania -2 tygodnie.

 

Matematyka

Ułamki dziesiętne -powtórzenie

Dziennik elektroniczny

Learning Apps

e-podrecznik.pl

praca zespołowa

i indywidualna

Ocena aktywności uczniów

 

Klasa 6

27.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Objętość graniastosłupa

Dziennik elektroniczny,

e-podreczniki.pl,

praca zespołowa i indywidualna

Odpowiedzi ustne uczniów

Informatyka

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.

Proszę wstawić w wyszukiwarkę link i wykonać ćwiczenia.

( link uczniowie otrzymają w wiadomości od nauczyciela)

 

Język angielski

Czasowniki (forma teraźniejsza i przeszła), Present Simple/Continuous

PurposeGame

Na podstawie zdjęć z wykonanych ćwiczeń

 

Klasa 7

27.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Układ hormonalny:

-gruczoły wewnątrzwydzielnicze,

-gruczoły zewnątrzwydzielnicze,

-gruczoły dokrewne i ich hormony,

-antagonistyczne działanie hormonów,

-zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego

Dziennik elektroniczny

e-podreczniki.pl,

praca zespołowa

i indywidualna,

Learning Apps,

padlet.com

Ocena pracy domowej

Informatyka

 

 

 

Chemia

Stężenie procentowe roztworu

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DBs4CnWwG

Film na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=_tuNyXjJVPw

Lekcja na Zoomie.

Zadania w ćwiczeniach i zeszycie na plusy.

Muzyka

Z dziejów muzyki . Impresja w muzyce

Przedstawiciel muzycznych impresjonistów – Claude Debussy .

Wysłuchaj utworu Światło księżyca – wykonaj prace plastyczną – oddaj nastrój utworu za pomocą plam barwnych bez ukazania szczegółów i stosowania konturów

Proszę o przesłanie pracy na Messenger lub pocztę szkoły

 

Klasa 8

27.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Graniastosłupy i ostrosłupy -praca klasowa

Dziennik elektroniczny

Ocena za pracę klasową

Chemia

Porównanie właściwości alkoholi

Praca z podręcznikiem i epodręcznikiem https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wlasciwosci/DYqyQQiWQ

Film na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY#t=1m41s

Gry na Learningapps:

https://learningapps.org/view4408627

https://learningapps.org/view9575717

https://learningapps.org/view9577650

Lekcja na Zoomie.

Zadania w ćwiczeniach na plusa.

Język polski

Tędy i owędy – omówienie fragmentu

s. 249 w podręczniku – omówienie fragmentu, wykonanie ćwiczeń

Lekcja online za pomocą messengera

Wychowanie fizyczne

Przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju ćwiczeń.

Proszę wstawić w wyszukiwarkę link i wykonać kilka z zaproponowanych ćwiczeń.( link uczniowie otrzymają w wiadomości od nauczyciela)

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

24.04.2020

Klasa 5

24.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple/ Continuous

Zoom

Aktywność

Biologia

Liść-wytwórnia pokarmu

-budowa i funkcje,

-przekształcenia liści

Dziennik elektroniczny

Epodrecznik.pl

Learning Apps

Ocena odpowiedzi ustnych uczniów, ocena aktywności

Geografia

Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na platformie padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Opis komiksu

Przeczytaj komiks ze str. 201, wykonaj zadanie 2

Wykonane zadania przesłane w wiadomości lub w edytorze tekstu

 

 

Klasa 6

24.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Continuous

Filmik gramatyczny

-

Historia

Konstytucja 3 maja.

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link

https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DbVINcjox#j0000008VSB6v32_00000003
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-o-przyczynach-uchwalenia-konstytucji-3-maja/D1Bo1e3Bl

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

Proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja) na str.169.
Praca domowa do uzupełnienia i odesłania.

1Podkreśl właściwe dokończenie zdania. Pracę domową odsyłamy.

 

 

Język polski

Uczeń:

Charakteryzuje narratora i bohaterów w czytanych utworach,

Wskazuje wartości w utworze, oraz określa wartości ważne dla bohatera,

Tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź

Temat:

Życie Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie jako obraz poświęcenia się dla nauki.

Uczeń czyta tekst „w szopie przy ulicy Lhomond, podręcznik, s. 267-271.

Uczeń wykonuje ćw. 3, s. 271

i zdjęcie wysyła nauczycielowi na adres e-mail: kozlosia33@wp.pl

 

 

Klasa 7

24.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple

Opis „My Day” i „My friend’s/mum’s/dad’s Day”)

Ocena prac pisemnych

Matematyka

Objętość graniastosłupa

Dziennik elektroniczny,

praca zespołowa, praca indywidualna z zeszytem ćwiczeń

Test -szalone liczby.pl

Geografia

Rodzaje usług. Transport i łączność.

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na platformie padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Kim jest Marcin Borowicz – główny bohater lektury?

Wykonanie sketchnotki na temat bohatera – kim jest, jak wygląda, kim jest jego rodzina, gdzie się uczy oraz inne informacje

Przesłanie zdjęć.

 

 

Klasa 8

24.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Rozwijanie umiejętności ze słuchu

Ćwiczenia

Odpowiedzi- zdjęcia

Historia

PRL w latach 1956-1970.

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka

https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/od-nadziei-do-buntu-polska-pod-rzadami-wladyslawa-gomulki

https://www.youtube.com/watch?v=-JaVGO-QQPY

https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-gomulka-na-historycznej-wokandzie

Proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (PRL w latach 1956-1970) na str.187.
Ćwiczenia proszę wykonać i odesłać.

Ćwiczenie 1 z podręcznika str.192

 

 

Biologia

Zależności pokarmowe: ogniwa łańcucha pokarmowego, przykłady łańcuchów pokarmowych w różnych ekosystemach

Dziennik elektroniczny,

epodrecznik.pl

Learning Apps.pl

 

Informatyka

Praca z dokumentem

Proszę w  zapoznać się z materiałami na stronach:
https://liblink.pl/fGP9JoBalp
https://liblink.pl/PPUJHmzX19
https://liblink.pl/csqjqbuzSR
https://liblink.pl/xqgZQLfTYu


i wykonać w domu zaproponowane ćwiczenia.

Praca domowa

Opisz w edytorze tekstu, jak wyobrażasz sobie pracę informatyka. Ułóż około 10 zdań, pracę zapisujemy tylko na swoim  komputerze

 

 

PLAN ZAJĘĆ 

23.04.2020r.

Klasa 5

23.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Części mowy

Ćwiczenie interaktywne:

https://learningapps.org/view3221145

Uczeń sam sprawdza poprawność

Plastyka

Kompozycja asymetryczna

W oparciu o temat z podręcznika wyjaśnij pojecie ; kompozycja asymetryczna

Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą kompozycję asymetryczną ;

Temat ; Chmara ptaków uciekających przed drapieżnikiem

Matematyka

Ułamki -rozwiązywanie zadań z treścią

Dziennik elektroniczny

Ocena aktywności uczniów

Informatyka

Power Point –animacje i przejścia

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://support.office.com/pl-pl/article/animowanie-tekstu-i-obiektów-305a1c94-83b1-4778-8df5-fcf7a9b7b7c6

https://support.office.com/pl-pl/article/dodawanie-zmienianie-lub-usuwanie-przejść-między-slajdami-3f8244bf-f893-4efd-a7eb-3a4845c9c971

Proszę zapoznać się z tematem i do niego samodzielnie spróbować wykonać ćwiczenia.

 

 

 

 

Klasa 6

23.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń:

Charakteryzuje narratora i bohaterów w czytanych utworach,

Wskazuje wartości w utworze, oraz określa wartości ważne dla bohatera

Temat:

Życie Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie jako obraz poświęcenia się dla nauki.

Uczeń czyta tekst „w szopie przy ulicy Lhomond, podręcznik, s. 267-271

Uczeń sporządza na podstawie tekstu notatkę w dowolnej formie graficznej o Marii

i Piotrze Curie,

zdjęcie notatki wysyła nauczycielowi na adres e-mail: kozlosia33@wp.pl

Plastyka

Grafika – jako dziedzina sztuk plastycznych

W oparciu o tekst z podręcznika wyjaśnij pojęcie grafika , narzędzia wykorzystywane w grafice

 

Matematyka

Graniastosłupy - sprawdzian

Dziennik elektroniczny

Ocena sprawdzianu

Wychowanie fizyczne

Wykonuje i stosuje w grze rzut i strzał do bramki w ruchu

Uczeń ogląda filmy na You Tube (piłka ręczna) na temat: Rzut do bramki po kozłowaniu, z biegu i z wyskoku.

 

 

 

Klasa 7

23.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Krótki sprawdzian z treści lektury.

Sprawdzian na platformie Google Forms.

Ocena na podstawie wyników.

Plastyka

Tworzenie z natury

Szkic z natury

Proszę , abyś wyszedł na swoje podwórko , zabrał kartkę papieru , ołówek i wykonał szkic obiektu z natury

Prace proszę przesłać na Messenger lub pocztę szkoły

Historia

ZSRS-imperium komunistyczne.

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://epodreczniki.pl/a/system-totalitarny-w-zsrr/Dovn9GLhX

https://www.edukator.pl/totalitaryzmy-i-autorytaryzmy,1120.html

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/zsrs/64203,System-wiezienno-lagrowy-w-czasie-Wielkiego-Terroru.html

Proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (ZSRS-imperium komunistyczne) na str.200.
Ćwiczenia proszę wykonać i odesłać

Ćwiczenie 2 i 3 z podręcznika str.204

 

 

Fizyka

 • Energia potencjalna grawitacji i sprężystości.

 • Energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej.

Dziennik elektroniczny.

Youtube.

Poczta e-mail.

Ocena w kategorii praca domowa.

 

 

Klasa 8

23.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Zajazd na Soplicowo - komiks

Link do lekcji:

https://drive.google.com/open?id=1sd_FK11veoZS1LIBXp0_6uQbmMM6XZmL

Zdjęcia/ pliki

Matematyka

Symetria względem prostej

Dziennik elektroniczny,

pistacja.pl,

Lear

 

Geografia

Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na platformie padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Doradztwo zawodowe

Jakie jest moje Ja? Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Poznajemy siebie.

Karta pracy w formie pliku PDF zawierająca instrukcję do pracy.

Uczeń przysyła odpowiedź na pytanie z ostatniego ćwiczenia z karty pracy: Czego na 100% nie chciałbyś robić w swoim życiu?

Język niemiecki

Wprowadzenie w tematykę działu 5. Czas przeszły Präteritum (Imperfekt) czasowników haben (mieć) i sein (być); przedstawiania faktów z przeszłości.

Prezentacja odmiany czasowników, przykłady, krótkie ćwiczenie utrwalające pisemne, ćwiczenia utrwalające online.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadanie dołączone do lekcji otrzymają plusy za aktywność.

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

22.04.2020r.

Klasa 5

22.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Rządy Bolesława Krzywoustego

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://epodreczniki.pl/a/klotnie-w-rodzinie-ksiazecej-i-podzial-polski-przez-krzywoustego/DEeC7K1tQ

http://scholaris.pl/zasob/54636

https://www.edukator.pl/polska-w-czasach-boleslawa-krzywoustego,1041.html

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/07/25/dlaczego-boleslaw-krzywousty-doprowadzil-do-rozbicia-dzielnicowego/

Proszę zapoznać się z tematem i do niego samodzielnie spróbować wykonać ćwiczenia. Temat jest w podręczniku na str.179.

Zadanie do odesłania.

Zad 1 z podręcznika str.178

 

 

Matematyka

Cztery działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Dziennik elektroniczny,

praca zespołowa,

Ocena aktywności uczniów

Język polski

Opis plakatu

Przyjrzyj się grafice na str. 186 i wykonaj zad. 1b

Zdjęcia zadania

 

 

Klasa 6

22.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple

Opis „My friend’s Day”

Praca pisemna

Muzyka

Muzyczne widowiska

Dowiem się czym są operetka , musical,rewia.

Wyjaśnię pojęcia w zeszycie.

Wybiorę jeden przykład najsłynniejszej operetki , wyszukam w internecie i obejrzę .

 

 

Dla osób chętnych

- napiszę co podobało mi się podczas oglądania operetki , moje własne refleksje.

Proszę o przesłanie na Messenger lub pocztę szkoły.

Matematyka

Objętość graniastosłupów

 

 

 

 

Klasa 7

22.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Objętość prostopadłościanu, jednostki objętości

Dziennik elektroniczny,

khanacademy.pl

Ocena aktywności uczniów

Wychowanie fizyczne

Wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier.

Uczeń ogląda filmy na You Tube (piłka ręczna) na temat: Rzut do bramki po kozłowaniu, z biegu i z wyskoku i po podaniu od partnera.

 

 

 

Klasa 8

22.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Fizyka

 • Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne - ćwiczenia.

 • Zjawisko załamania światła.

Dziennik elektroniczny.

Youtube.

Poczta e-mail.

Samoocena uczniów.

Język polski

Tędy i owędy - powtórzenie

Lekcja online:

https://view.genial.ly/5e89ba02260c290e39ae1801/vertical-infographic-tedy-i-owedy-m-wankowicz?fbclid=IwAR29VOe5crAX9DxT0bIZ6Tux08ISz852CZnicipGeN6pC4WjRe4I

Zdjęcia zadań

Język angielski

Conditionals

Zadania- Google forms

Zdjęcia wykonanych zadań

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tamowanie krwawień
i krwotoków

Uczeń:

Zna zasady pierwszej pomocy
w urazach kończyn.

- wyjaśnia pojęcia: rana, krwotok;

- wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny;

- wyjaśnia, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny;

- wykonuje opatrunek uciskowy;

- bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne.

Praca z e-podręcznikiem.

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DwZ1Q20ck

1. Infografika: rodzaje ran, krwawień i krwotoków;

2. Infografika: Postępowanie przy zranieniach;

a) instrukcja zakładania opatrunku osłaniającego i opatrunku uciskowego;

b) tamowanie krwotoków rany głowy – opatrunek osłaniający!!!

3. Film edukacyjny opisujący charakterystykę poszczególnych ran.

 

 

Samokontrola i samoocena poznanej wiedzy i umiejętności na podstawie załączonych zadań 1 – 6.

 

 

PLAN ZAJĘĆ

21.04.2020

 

Klasa 5

21.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Akcja, wątek, fabuła

Zeszyt ćw. z. 59, zad. 1, 2,3

Zdjęcia wykonanych zadań

Muzyka

Muzyka żródeł.

Instrumenty prehistoryczne.

W oparciu o tekst z podręcznika lekcja 23. Muzyka żródeł wypisz instrumenty prehistoryczne .

Jeśli , któryś instrument Was zainteresował napiszcie krótką notatkę.

Dla osób chętnych

Wykonaj instrument z dowolnych materiałów , zrób zdjęcie wykonanej pracy i prześlij na Messengera lub pocztę szkoły.

Matematyka

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Dziennik elektroniczny,

khanacademy.pl-film

samoocena

 

Klasa 6

21.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń określa tematykę oraz problematykę utworu,

Objaśnia znaczenie dosłowne i przenośne w tekstach

Temat:

Mikołaj Kopernik, który „zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię”.

Uczeń czyta wiersz „Kopernik”

Władysława Broniewskiego, podręcznik, s. 259,

 

Uczeń wykonuje ćw. 1, s. 260,

ćw. 2, s. 260,

ćw. 6 a, s. 260.

Zdjęcie ćwiczeń wysyła nauczycielowi na adres e-mail: kozlosia33@wp.pl

Biologia

Ptaki-środowisko życia, budowa, czynności życiowe

Dziennik elektroniczny,

epodrecznik,

Ocena aktywności

Geografia

Energetyka w Europie

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na platformie padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

Klasa 7

21.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Jak dobrze przeczytałem Syzyfowe Prace?

Wykonanie ćwiczenia w formie gry Milionerzy https://learningapps.org/watch.php?v=p47x2fy3t01&allowFullscreen=1

Uczeń samodzielnie sprawdza swoją wiedzę.

Matematyka

Jednostki objętości

Pistacja.pl-film

Laerning Apps zadanie

 

Język niemiecki

Utrwalenie słownictwa oraz odmiany czasowników z poprzedniej lekcji; wprowadzenie odmiany czasowników rozdzielnie złożonych.

Zadania utrwalające online, praca z podręcznikiem, krótkie ćwiczenia sprawdzające wprowadzane zagadnienia.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

Doradztwo zawodowe

Aktualne trendy na rynku pracy

Praca własna ucznia z ofertami pracy online oraz stroną internetową według załączonej instrukcji.

Uczeń w wiadomośći librus odpowiada na pytania: Na którą ofertę z pewnością nie aplikowałbyś? Odpowiedź uzasadnij.

 

Klasa 8

21.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Zakupy i usługi, rodzaje sklepów, towary, rzeczownik w celowniku – utrwalenie; powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu 4.

Praca z podręcznikiem, krótkie ćwiczenia sprawdzające wprowadzane zagadnienia; karta pracy – zadania powtarzające i utrwalające z działu 4.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane ćwiczenia krótkie otrzymają plusy za aktywność.

Za wykonanie i odesłanie karty pracy z działu 4 każdy uczeń otrzymuje ocenę

Matematyka

Trening przed egzaminem- test

Dziennik elektroniczny

Ocena za test

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Organizacje międzynarodowe

Zakres treści:

Uczeń:

1) wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego;

(podst.progr.-XII.1)

2) przedstawia działalność Polski w ONZ, […] NATO; (podst.progr.-XII.4)

Uczeń

 • przedstawia strukturę ONZ, cel i przykładów działania ONZ (misje pokojowe ONZ),

 • charakteryzuje formy aktywności Polski w pracach ONZ,

 • wskazuje cele i przykłady działania NATO,

 • wymienia główne cele, zasady polityki obronnej Polski,

 • opisuje okoliczności przystąpienia Polski do NATO,

 • wymienia przykłady udziału wojsk polskich w działaniach militarnych NATO.

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 

20.04.2020

Klasa 5

20.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Continuous

Filmik gramatyczny

Ćwiczenia

Na podstawie zdjęć wykonanych zadań

Technika

Elementy rysunku technicznego: Formaty arkuszy rysunkowych A1-A4, Rodzaje linii, tabliczka rysunkowa.

Praca z podręcznikiem. Film: https://www.youtube.com/watch?v=gFaxvuw3dug

Rysunek techniczny w zeszycie.

Uczen odsyła w wiadomości librus wymiary arkusza A1, A2, A3, A4, A5 oraz wyniki z wykonania cz.2 ćw 4 ze str. 55.

Wychowanie fizyczne

1.Ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej. 2.Przeprowadza rozgrzewkę. 3.Omawia zsady aktywnego wypoczynku.

1.Uczeń wykonuje indeks sprawności fizycznej K. Zuchory.

2.Uczeń ogląda filmy na You Tube (piłka ręczna) na temat: Umiejętność gry bramkarza.

3. Czyta na temat: Zasady aktywnego wypoczynku.

Uczeń przesyła nauczycielowi wyniki testu na podstawie tabelki, którą przygotuje nauczyciel. Na wykonanie testu uczeń ma 1 tydzień.

Matematyka

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

Dziennik elektroniczny,

film-pistacja.pl,

praca z zeszytem ćwiczeń,

gra edukacyjna „szalone zakupy”

Ocena aktywności uczniów

 

 

Klasa 6

20.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Objętość graniastosłupów, jednostki objętości

Dziennik elektroniczny,

szaloneliczby.pl

pistacja.pl

Ocena aktywności

Informatyka

Poczta bez znaczka.

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta

http://wykluczeniecyfrowe.siemiatycze.eu/pliki/pliki_do_pobrania/Poczta_elektroniczna.pdf

http://szymkiewicz.pl/porady-komputerowe/jak-dziala-poczta-elektroniczna-czesc-1/

http://szymkiewicz.pl/porady-komputerowe/jak-dziala-poczta-elektroniczna-czesc-1/

 

Wychowanie fizyczne

Wykonuje i stosuje w grze rzut i strzał do bramki w ruchu

Uczeń ogląda filmy na You Tube (piłka ręczna) na temat: Rzut do bramki po kozłowaniu, z biegu i z wyskoku.

 

Język angielski

Present Simple

Opis „My Day”

Praca pisemna

 

 

Klasa 7

20.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Układ wydalniczy -sprawdzian

Dziennik elektroniczny

Ocena sprawdzianu

Informatyka

Praca z dokumentem wielostronicowym

Proszę w  zapoznać się z materiałami na stronach:
https://liblink.pl/fGP9JoBalp
https://liblink.pl/PPUJHmzX19
https://liblink.pl/csqjqbuzSR
https://liblink.pl/xqgZQLfTYu

i wykonać w domu zaproponowane ćwiczenia.

W podręczniku temat str.174-183.

Praca domowa

Zad 1 str.182 zapisujemy tylko na swoim  komputerze

 

Chemia

Rozpuszczalność substancji w wodzie

Praca własna z podręcznikiem i epodręcznikiem

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1

Wykonanie zadań w ćwiczeniach, notatki w zeszycie. Lekcja na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50&feature=youtu.be#t=6m29s

Plusy za wykonanie zadań w ćwiczeniach i notatki w zeszycie (zdjęcie)

Muzyka

Z dziejów muzyki – muzyka XXw.

Kompozytorzy XXw.

- Krzysztof Penderecki

-Henryk Mikołaj Górecki

-Wojciech Kilar

-Witold Lutosławski

- Karol Szulc

-Claude Debussy

Wybierz jednego kompozytora , dokonaj charakterystyki jego muzyki .

Wyszukaj utwór muzyczny wykonywany przez tego kompozytora w internecie i wysłuchaj go

 

Klasa 8

20.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Graniastosłupy i ostrosłupy – praca klasowa

Dziennik elektroniczny

Ocena pracy klasowej

Chemia

Glicerol - alkohol polihydroksylowy

Praca własna z podręcznikiem i epodręcznikiem

https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH

Wykonanie zadań w ćwiczeniach.

Lekcja na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY#t=1m41s

Plusy za wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń (zdjęcie)

Język polski

Syzyfowe Prace - powtórzenie

Lekcja online:

https://view.genial.ly/5e8b2559162c840e0f3e4e72/presentation-syzyfowe-prace-s-zeromski?fbclid=IwAR0qvT0YZqErJ7vzMWbp4T9sRxFku1i4AqJqOfC4K6nR1OdQFwBKz03vn8s

Zdjęcia zadań

Wychowanie fizyczne

1.Ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej.

2. Uczeń wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier.

1.Uczeń wykonuje indeks sprawności fizycznej K. Zuchory 2.Uczeń ogląda filmy na You Tube (piłka ręczna) na temat: Rzut do bramki po kozłowaniu, z biegu i z wyskoku i po podaniu od partnera.

 

Uczeń przesyła nauczycielowi wyniki testu na podstawie tabelki, którą przygotuje nauczyciel. Na wykonanie testu uczeń ma 1 tydzień

 

PLAN ZAJĘĆ 

17.04.2020

Klasa 5

17.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple

Filmik gramatyczny

-

Biologia

Pęd. Budowa i funkcje łodygi.

Przekształcenia łodyg.

Dziennik elektroniczny,

epodrecznik.pl

Learning Apps

Ocena odpowiedzi ustnych uczniów

Geografia

Pogoda a klimat

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na platformie padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Wiersz J. Kulmowej Taka droga nie ma końca

Przeczytaj wiersz ze str. 169 wykonaj zad. 1 i 2

Zdjęcia wykonanych zadań

 

 

Klasa 6

17.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple

Tłumaczenie zdań

Ocenienie tłumaczeń zdań

Historia

Konstytucja 3 maja

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link

https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DbVINcjox#j0000008VSB6v32_00000003
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-o-przyczynach-uchwalenia-konstytucji-3-maja/D1Bo1e3Bl

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk.

Proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja) na str.169.
Praca domowa

 

Technika

Nowoczesny świat techniki: najnowsze osiągnięcia techniki, przykłady i zastosowanie mechatroniki, zagrozenia wynikające z postępu technicznego.

Praca z podręcznikiem. Oglądanie filmu na temat nowinek technicznych ostatniej dekady: https://www.youtube.com/watch?v=NzR9_Q1oSjo

 

Uczeń odsyła w formie wiadomośći librus odpowiedź na pytanie: Znajdź w różnych źródłach informacje na temat sztucznej inteligencji. Napisz do czego jest stosowana we współczesnym świecie.

Język polski

Uczeń wskazuje wartości w utworze, oraz określa wartości ważne dla bohatera;

Wyszukuje w tekście informacje wprost i pośrednio

Temat: Jakimi zasadami powinien się kierować harcerz?

Uczeń zapoznaje się z symbolami: krzyżem harcerskim, lilijką

s. 258 w podręczniku

Uczeń opisuje krzyż harcerski oraz lilijkę, oraz czego są oznaką,

Wysyła pracę nauczycielowi na adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

 

 

Klasa 7

17.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasowniki w formie teraźniejszej i przeszłej

Zoom- indywidualne rozmowy (rozróżnianie czasowników)

Na podstawie rozmowy

Matematyka

Graniastosłupy, rodzaje, pole powierzchni, siatki

Dziennik elektroniczny, praca zespołowa

Prezentacja wykonanych modeli brył, sposobu obliczenia pola powierzchni-odpowiedzi ustne

Geografia

Gospodarka morska

podręcznik, karta pracy oraz materiały na platformie padlet.com

karta pracy (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Kim był Syzyf? Przypomnienie.

Znajdź w dostępnych źródłach informacje na temat tej postaci oraz przypomnij sobie treść mitu o Syzyfie:

http://staropolska.pl/tradycja/starozytnosc/Jan_Parandowski.html

Czytamy ostatnią historię

Notatka w zeszycie – zdjęcia.

 

 

Klasa 8

Plan zajęć

17.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Omówienie zadań z cke.gov.pl

Analiza zadań- indywidualne rozmowy

-

Historia

Polski Październik

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://www.youtube.com/watch?v=RJvC4OkdoB0

https://dzieje.pl/aktualnosci/pazdziernik-56-rocznica-wiecu-gomulki-na-placu-defilad

https://notatkizlekcji.pl/historia/polski_pazdziernik.html

https://www.youtube.com/watch?v=2oLQpTGcPms

Proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (Polski Październik) na str.182.
Praca domowa pojawi się na waszych kontach pocztowych (część adresów jest błędna) Zadanie 3 jest dla chętnych.

Pracę wykonujemy do piątku i proszę ją odesłać jako załącznik (dokument Word) na adres: informatykahistoria@wp.pl

Biologia

Ekosystem -zadania ćwiczeniowe

Dziennik elektroniczny

Zadania do wykonania w aplikacji Learning Apps

Odpowiedzi ustne uczniów

Informatyka

Praca z dokumentem

Proszę w  zapoznać się z materiałami na stronach:
https://liblink.pl/fGP9JoBalp
https://liblink.pl/PPUJHmzX19
https://liblink.pl/csqjqbuzSR
https://liblink.pl/xqgZQLfTYu

i wykonać w domu zaproponowane ćwiczenia.

Praca domowa

Opisz w edytorze tekstu, jak wyobrażasz sobie pracę informatyka. Ułóż około 10 zdań, pracę zapisujemy tylko na swoim  komputerze.

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 

16.04.2020

 

Klasa 5

16.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Tekst – Skarb Troi

Przeczytaj tekst ze str. 160, zrób zadanie 1(a i b)

Zadania wykonane i przesłane w treści wiadomości lub edytorze tekstu

Historia

Rządy Bolesława Krzywosutego

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://epodreczniki.pl/a/klotnie-w-rodzinie-ksiazecej-i-podzial-polski-przez-krzywoustego/DEeC7K1tQ

http://scholaris.pl/zasob/54636

https://www.edukator.pl/polska-w-czasach-boleslawa-krzywoustego,1041.html

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/07/25/dlaczego-boleslaw-krzywousty-doprowadzil-do-rozbicia-dzielnicowego/

Proszę zapoznać się z tematem i do niego samodzielnie spróbować wykonać ćwiczenia. Temat jest w podręczniku na str.179.

Zad 1 z podręcznika str.178

 

Zadanie do odesłania.

Matematyka

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Dziennik elektroniczny

Film -khanacademy.pl

praca zespołowa

Odpowiedzi ustne uczniów

Informatyka

Power Point –animacje i przejścia.

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://support.office.com/pl-pl/article/animowanie-tekstu-i-obiektów-305a1c94-83b1-4778-8df5-fcf7a9b7b7c6

https://support.office.com/pl-pl/article/dodawanie-zmienianie-lub-usuwanie-przejść-między-slajdami-3f8244bf-f893-4efd-a7eb-3a4845c9c971

Proszę zapoznać się z tematem i do niego samodzielnie spróbować wykonać ćwiczenia

 

Klasa 6

16.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń wskazuje wartości w utworze, oraz określa wartości ważne dla bohatera;

Wyszukuje w tekście informacje wprost i pośrednio

Temat: Jakimi zasadami powinien się kierować harcerz?

Uczeń czyta „Hymn harcerski”, s. 257 w podręczniku, oraz prawo harcerskie

Uczeń pisze swoimi słowami, jaką obietnicę składa harcerz – ćw. 1b, s. 257

oraz ćw. 3, s. 258, wysyła nauczycielowi na adres e-mail:

kozlosia33@wp.pl

 

Plastyka

15 kwietnia – Światowy Dzień Sztuki

Wirtualne Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Strona www.domjp2.pl zakładka ekspozycja.

Przewodnik po wirtualnym muzeum, zdjęcie wykonanego zadania wysłane na Messenger lub pocztę szkoły.

Matematyka

Graniastosłupy proste:

-siatki, pole powierzchni

Dziennik elektroniczny,

film-pistacja,

praca zespołowa i indywidualna,

formularze google

kartkówka

Wychowanie fizyczne

Ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej.

Uczeń wykonuje indeks sprawności fizycznej K. Zuchory.

Uczeń przesyła nauczycielowi wyniki testu na podstawie tabelki, którą przygotuje nauczyciel. Na wykonanie testu uczeń ma 1 tydzień

 

 

Klasa 7

16.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Ćwiczymy pisanie rozprawki.

Napisz rozprawkę – koniecznie w edytorze tekstu lub w treści maila. Temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, podając trzy argumenty: z literatury, historii i własnej obserwacji.

Praca przesłana na pocztę – zostanie sprawdzona, oceniona, uczeń dostanie informację zwrotną.

Plastyka

15 kwietnia – Światowy Dzień Sztuki

Wirtualne Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Strona www.domjp2.pl zakładka ekspozycja.

Przewodnik po wirtualnym muzeum, zdjęcie wykonanego zadania wysłane na Messenger lub pocztę szkoły.

Historia

Narodziny faszyzmu

Proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (Narodziny faszyzmu) na str.192.

Ćwiczenia proszę wykonać i odesłać

Fizyka

Moc i jej jednostki.

Dziennik elektroniczny.

Youtube.

Poczta e-mail.

Samoocena uczniów.

 

Klasa 8

16.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Powtórzenie – Pan Tadeusz

Lekcja online:

https://view.genial.ly/5e8613b6260c290e399214a3/presentation-pan-tadeusz-geneza-i-tytul?fbclid=IwAR0pI5giQoHwXp1F5JcruyDRxiE6PIuWvoZdaYAKD8jlAcnBUpa5MBsRxN8

Zdjęcia zadań

Matematyka

Graniastosłupy i ostrosłupy-powtórzenie

Dziennik elektroniczny, praca zespołowa, praca indywidualna z zeszytem ćwiczeń

 

Geografia

Australia – praca z mapą

oznaczanie wybranych obiektów na mapie konturowej Australii; podręcznik oraz materiały na platformie padlet.com

quiz ze znajomości mapy na platformie quizizz.com (dla chętnych)

Doradztwo zawodowe

Praca offline czy online?

Praca z kartą pracy w formie pliku PDF.

Uczeń w wiadomości librus odpowiada na pytanie: Przedstawiciele którego zawodu Twoim zdaniem nie odczują kryzysu gospodarczego związanego z koronawirusem?

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 15.04.2020

 

Klasa 5

15.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Plastyka

Kompozycja symetryczna

Wyjaśnij w oparciu o podręcznik czym jest kompozycja symetryczna . Wykonaj ćwiczenie polegające na ułożeniu kompozycji symetrycznej z dostępnych w domu przedmiotów.

Wykonaj zdjęcie wykonanej kompozycji i prześlij na Messenger lub na pocztę szkoły.

Matematyka

Dzielenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

Film na stronie pistacja.pl wprowadzający do dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym,

praca z podręcznikiem

 

Samoocena uczniów

Język polski

Opowiadanie z dialogiem - ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń s.63 – czytamy tekst i wykonujemy ćw. 2,3,4

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

 

 

Klasa 6

15.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple + pytania szczegółowe

Filmik gramatyczny

 

-

Muzyka

Kujawiak z oberkiem. Etnografia.

Cechy charakterystyczne tańców narodowych ; kujawiak , oberek.

Wyjaśnienie ;co to jest etnografia

Kim był Oskar Kolberg.

Dla osób chętnych praca .

Opisz skansen znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania – forma folderu zapraszająca do odwiedzenia tego miejsca.

Matematyka

Prostopadłościany i sześciany

Praca zespołowa- rozwiązywanie zadań

zadania- matzoo.pl

Samoocena uczniów

 

 

Klasa 7

15.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni.

Praca indywidualna- rysowanie siatek graniastosłupów

zadania na stronie gwo (matlandia)

Samoocena uczniów

Wychowanie fizyczne

Ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej.

Uczeń wykonuje indeks sprawności fizycznej K. Zuchory.

Uczeń przesyła nauczycielowi wyniki testu na podstawie tabelki, którą przygotuje nauczyciel. Na wykonanie testu uczeń ma 1 tydzień.

Język niemiecki

Wprowadzenie w tematykę działu 4 (Hobby i czas wolny); odmiana czasowników nieregularnych

Lekcja w pliku word wraz ze szczegółowymi notatkami, przykładami, krótkimi ćwiczeniami, wskazówkami i komentarzami nauczyciela.

Uczniowie, którzy prześlą wykonane zadania otrzymają plusy za aktywność.

 

Klasa 8

15.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Fizyka

 • Zwierciadła - rozwiązywanie zadań, doświadczenia.

 • Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.

Dziennik elektroniczny.

Poczta e-mail.

Youtube.

+”  z kategorii doświadczenie 

Język polski

Powtórzenie wiadomości o Janie Kochanowskim

Lekcja online:

https://view.genial.ly/5e90999efba9d40d9e457c6f/interactive-image-powtorzenie-jan-kochanowski?fbclid=IwAR05StXhVsL266Rq-or5t9xY0y66lcjRYZInIoB3zKaX2QlzEJv8dqdtwCc

Zdjęcia zadań

Język angielski

Próbny egzamin ósmoklasisty

Omówienie- indywidualne rozmowy

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: przedmioty, jakie powinny znaleźć się
w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną;

- Praca własna z podręcznikiem.

- Uczniowie zwracają szczególną uwagę na własne, domowe apteczki pierwszej pomocy, zapoznają się z ich wyposażeniem
w materiały opatrunkowe, środki ochrony osobistej i środki trwałe, dostosowują skład apteczki do jej przeznaczenia.

- Korzystają z zasobów Internetu, utrwalają i poszerzają swoją wiedzę poprzez zapoznanie się z treścią filmów edukacyjnych.

https://www.youtube.com/watch?v=kiG9EGHqAiQ rodzaje apteczek pierwszej pomocy

https://www.youtube.com/watch?v=qUCV8sk8D14

apteczka pierwszej pomocy na szlaku

 

- wykonanie karty pracy Apteczka pierwszej pomocy (informacja zwrotna na adres poczty elektronicznej lub poprzez opcję zadania domowe zdalnie za pośrednictwem Synergii);
1. Przykłady środków i materiałów, które powinny się znaleźć w apteczce pierwszej pomocy.

2. Potrzeby i warunki, które należy wziąć pod uwagę
w czasie kompletowania apteczki na wycieczkę.

Ocena na podstawie wykonanej i przesłanej karty pracy.

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

08.04.2020

 

KLASA V

08.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Historia

Bolesław Chrobry i św. Wojciech

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO

proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (Polska Bolesława Chrobrego) na str.170.
Praca domowa pojawi się na waszych kontach pocztowych (część adresów jest błędna) Zadanie 4 jest dla chętnych.

 

pracę wykonujemy do środy, w temacie podajemy przedmiot , a w treści nazwisko i klasę i proszę ją odesłać jako załącznik na adres informatykahistoria@wp.pl

Matematyka

Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Praca zespołowa,

praca na stronie matzoo.pl

Odpowiedzi indywidualne

Język polski

Utrwalenie pojęć: akcja, fabuła, wątek

Lekcja online:

https://view.genial.ly/5e78f8189010e30dada56219/presentation-fabula?fbclid=IwAR1zdaPEIHt5S9djTUlFA-eVvJJysck6Y8KRwuBHj2ciH2IzzFDCDFCtjsc

Zdjęcia notatek przesłane na pocztę.

 

 

KLASA VI

08.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple

Ćwiczenia online

Zdjęcia ćwiczeń

Muzyka

Romantycznie o muzyce. Muzyka romantyzmu i jej przedstawiciele.

Podręcznik ,,Romantycznie o muzyce’’

Wyjaśnienie terminów – styl brillant, wirtuoz.

W formie notatki sketchnotingu – przedstaw cechy charakterystyczne muzyki romantycznej oraz wymień przedstawicieli muzyki romantycznej

Proszę o przesłanie zdjęć wykonanego zadania na messengera lub pocztę szkoły sprumian@wp.pl

Matematyka

Graniastosłupy proste: budowa, rodzaje, pole powierzchni całkowitej.

Praca na stronie Pistacja. Pl,

praca z tekstem źródłowym

 

 

 

KLASA VII

08.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Siatki graniastosłupów, pole powierzchni

Praca na stronie pistacja.pl,

praca indywidualna -wykonanie siatki, następnie modelu, obliczenie pola powierzchni całkowitej

Nagranie filmu z komentarzem

Wychowanie fizyczne

Wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie, zwody, obronę „każdy swego”. Wie jakie są przyczyny wypadków podczas zajęć ruchowych.

Obejrzyj dowolne filmiki na You Tube (dotyczące piłki ręcznej), na temat: „Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką” oraz „Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach”. Napisz kilka zdań na temat „Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w czasie zajęć ruchowych?”

Prace wysyłamy na librusie ( praca ma zawierać 5-6 zdań). Termin 1 tydzień.

Religia

Dekalog

http://swiatlopana.com/7333/dekalog-ii-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

 

 

 

 

KLASA VIII

08.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Fizyka

Rodzaje zwierciadeł. Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie i zwierciadła sferyczne.

Dziennik elektroniczny.

Poczta e-mail.

Youtube.

Ocena z kategorii kartkówka (z tematu: odbicie i rozproszenie światła).

Język polski

Sprawdzian ze środków stylistycznych

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBMUDJY_a5QjR3QjWp7RTkhJ9J5yyL1pF7iLqslfGrFbsfjQ/viewform?usp=sf_link

Ocena jest wystawiona na podstawie przesłanych wyników.

Język angielski

Rozwijanie umiejętności ze słuchu

Słuchanki

Zdjęcia wykonanych zadań

Edukacja dla bezpieczeństwa

Lekcja doskonaląca.

- definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej

- przyczyny i typowe objawy NZK (nagłego zatrzymania krążenia)

- podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i niemowląt (algorytm)

- obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) z zaznaczeniem potrzeby wczesnego użycia urządzenia podczas RKO

 

Praca własna z podręcznikiem.

Uczniowie korzystają z zasobów Internetu, utrwalają i poszerzają swoje kompetencje poprzez zapoznanie się z treścią filmów edukacyjnych.

https://www.youtube.com/watch?v=3JtSlE4QNhw RKO u osoby dorosłej

https://www.youtube.com/watch?v=z-t-x4vKnyM RKO u dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=f5K_iCZuy0w Użycie Defibrylatora AED

 

Wykonanie karty pracy (informacja zwrotna na adres poczty elektronicznej)
1.Uzupełnienie algorytmu RKO.

2. Uzupełnienie informacji na temat techniki wykonania RKO.

Ocena na podstawie wysłanej karty pracy.

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

07.04.2020

KLASA V

07.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Mit o Odyseuszu:

Opowiadam o zdarzeniach, ustalam ich kolejność,

znam pojęcia: akcja, wątek

Czytamy tekst z podręcznika ze str.148, następnie uzupełniamy karty pracy oraz zapoznajemy się z pojęciami ze str. 157 akcja oraz wątek

Zdjęcia kart pracy

 

Muzyka

Pisanki i palmy. Tradycje oraz zwyczaje wielkopostne i wielkanocne

Czytamy tekst z podręcznika ,, Pisanki i palmy’’

Odsłuchaj w internecie piosenki , Wieziemy tu kogucika

Napiszcie jakie zwyczaje wielkopostne i wielkanocne kultywujecie w swoim domu

Zdjęcia wykonanego zadania przesyłacie na messangera lub pocztę szkoły sprumian@wp.pl

Matematyka

Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Praca na stronie Pistacja.pl

Praca zespołowa,

praca z zeszytem ćwiczeń i podręcznikiem

 

 

 

 

KLASA VI

07.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Uczeń rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacyjnych (np. gest, mimika, postawa ciała)

Temat:

Być jak rycerz...

Uczeń podaje przykłady z literatury, filmu, gier, imprez kulturalnych, reklam, itp. jak współcześnie nawiązuje się do tradycji rycerskich

Uczeń podaje przykłady jak współcześnie nawiązuje się do tradycji rycerskich, robi notatkę metodą sketchnoting

(obrazek+opis)

Biologia

Kręgowce zmiennocieplne

(ryby, płazy, gady)-powtórzenie.

Praca ze stroną epodreczniki.pl

Zdjęcie komiksu „Historia narodzin gada” z poprzedniej lekcji

Geografia

Przemysł i usługi we Francji

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na platformie padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

 

 

 

 

 

KLASA VII

07.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Treny J. Kochanowskiego

Link do lekcji w dysku google:

https://docs.google.com/document/d/1_m0PZVmqIvek_RsJDBtDeMOxlKlkpuNTzq6iT8dJsbo/edit?usp=sharing

Odpowiedzi na pytania przesyłamy w wiadomości na pocztę.

Matematyka

Graniastosłupy:, budowa, rodzaje, pole powierzchni

Praca na stronie pistacja.pl-film,

praca zespołowa,

matzoo.pl-ćwiczenia

 

 

Język niemiecki

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu 3.

Karta pracy.

Odesłana karta pracy zostanie oceniona.

Doradztwo zawodowe

Praca offline czy online?

Uczeń otrzymuje w formacie PDF

lekcję dotyczącą obecnej sytuacji ekonomicznej

i rynku pracy.

Odpowiada sobie na pytania

zamieszone pod tematem.

Uczeń odsyła zadanie 3 cz. II w wiadomości librus (5 zawodów których nie dotknie kryzys gospodarczy w obecnej sytuacji)

 

KLASA VIII

07.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język niemiecki

Czasowniki modalne – zastosowanie.

Wykonanie projektu pt: „In meinem Zimmer” (W moim pokoju.)

Wykonany i przesłany projekt zostanie oceniony.

Matematyka

Ostrosłupy-rozwiązywanie zadań

Praca z zeszytem ćwiczeń, quiz na stronie szaloneliczby.pl

Aktywność uczniów-quiz

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Ustrój Rzeczypospolitej- powtórzenie.(2 jednostki lekcyjne)

Materiał w całości omówiony na lekcjach w szkole

Podstawa programowa:

X. 1) do 5)- Środki masowego przekazu

XI. 1) do 8) Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Przekazanie uczniom materiału powtórzeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego – zakładka ZADANIA DOMOWE. Uczniowie wypełniają zadania w przesłanym materiale.

Po wykonaniu zadań uczniowie przesyłają materiał powtórzeniowy przez ZAKŁĄDKĘ ZADANIA DOMOWE w Librusie lub przez pocztę elektroniczną. Po sprawdzeniu przez nauczyciela materiału powtórzeniowego, uczniowie otrzymają informację, które zadania wykonano prawidłowo, a które błędnie, ze wskazaniem prawidłowego rozwiązania.

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

06.04.2020

 

KLASA V

06.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Present Simple

Ćwiczenia online

Zdjęcia ćwiczeń

Technika

Pismo techniczne:

Uczeń poznaje zastosowanie pisma technicznego, wielkość liter i cyfr, uczy się posługiwać pismem technicznym.

Uczeń zapoznaje się z zasadami regulującymi pismo techniczne (pod ręcznik). Wykonuje zadanie sprawdzające wiedzę na ten temat. W zeszycie ucznia zapisuje temat, a pod nim rozwiązuje zadanie. Na koniec wpisuje w zeszycie swoje imię i nazwisko korzystając z Pisma technicznego. Dokładna instrukcja w wiadomości librus do ucznia w dniu zajęć.

Uczeń odsyła odpowiedzi do zadanego ćwiczenia w wiadomości librus.

Wychowanie fizyczne

Wykonuje rzut małą piłką z rozbiegu.

Wyjaśnia pojęcie zdrowia.

Obejrzyj dowolne filmiki na You Tube (dotyczące piłki ręcznej), na temat: „Rzut piłki do bramki z miejsca” oraz „Podania i chwyty w piłce ręcznej”.

Napisz kilka zdań na temat „Co rozumiesz pod pojęciem zdrowie”

Prace wysyłamy na librusie ( praca ma zawierać 5-6 zdań). Termin 1 tydzień.

Matematyka

Mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym-ćwiczenia

Praca na stronie szaloneliczby.pl

praca z zeszytem ćwiczeń i podręcznikiem

Odpowiedzi indywidualne

 

 

KLASA VI

06.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Prostopadłościany i sześciany.

Zespołowe rozwiązywanie zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Aktywność uczniów

Informatyka

 

Proszę zapoznajcie się z filmem i spróbujcie samodzielnie wykonać w Scratchu grę.

https://www.youtube.com/watch?v=2fGMt7hk2ng&feature=youtu.be

Staramy się zainstalować oprogramowanie jest wiele stron z darmowym Scratchem lub wpisujemy Scratch mit edu

Staramy się dokończyć grę tak jak na filmie .

 

Po zakończeniu pracę (to co uda nam się zrobić)próbujemy przesyłać na adres

informatykahistoria@wp.pl

 

Wychowanie fizyczne

Wykonuje i stosuje w grze podanie piłki oburącz i jednorącz w ruchu.

Obejrzyj dowolne filmiki na You Tube (dotyczące piłki ręcznej), na temat: „Podania piłki w ruchu i w miejscu” oraz „Prowadzenie piłki w dwójkach”

 

Język angielski

Czasowniki- forma teraźniejsza i przeszła

Sprawdzian online (bardzo prosta forma)

Wynik z Google Forms

 

 

KLASA VII

06.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Biologia

Układ wydalniczy-powtórzenie

Praca zespołowa

Odpowiedzi uczniów

Informatyka

Praca z dokumentem wielostronicowym

 

https://www.youtube.com/watch?v=if4RHMUmAZY&feature=youtu.be

https://support.office.com/pl-pl/article/wstawianie-usuwanie-i-zmienianie-podziału-sekcji-0eeae2d6-b906-42d3-a1bd-7e77ca8ea1f3

https://support.office.com/pl-pl/article/wstawianie-spisu-treści-882e8564-0edb-435e-84b5-1d8552ccf0c0

https://www.youtube.com/watch?v=dAL1HKuRFp4&feature=youtu.be.

 

Wykonaj w domu zaproponowane ćwiczenia

W podręczniku temat zaczyna się na stronie 174.

 

 

 

 

Chemia

Rodzaje roztworów

Praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń i

epodrecznikiem https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DIg2XlYBq

Gry na Learninapps:  https://learningapps.org/view1847603
https://learningapps.org/view1195276

 

 

 

Plusy dla osób, które prześlą zdjęcia uzupełnionych ćwiczeń.

Muzyka

Balet i taniec klasyczny

Praca z podręcznikiem – Balet i taniec klasyczny.

Przedstawienie najważniejszych informacji na temat baletu w formie schetnotingu .

Wysłuchajcie na you tube nagrania Piotra Czajkowskiego - ,, Jezioro Łabędzie”

Wykonajcie zdjęcie wykonanej pracy i prześlijcie na messengera lub stronę szkoły sprumian@wp.pl

 

 

KLASA VIII

06.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Matematyka

Odcinki w ostrosłupach

Praca na stronie pistacja.pl,

praca z epodrecznikiem

 

Chemia

Metanol i etanol - alkohole monohydroksylowe

Praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń i epodrecznikiem

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wlasciwosci/DYqyQQiWQ

Quiz na platformie kahoot https://kahoot.it/challenge/0205965?challenge-id=c70b9a5b-8be8-4607-aa44-63b2d240e514_1585741730364

i Learningapps

https://learningapps.org/view7246474

Plusy dla osób, które prześlą zdjęcia uzupełnionych ćwiczeń i zagrają na Kahoot

Język polski

Powtórzenie o rodzajach i gatunkach literackich.

Utrwalenie wiadomości o środkach stylistycznych.

Lekcja online: https://view.genial.ly/5e6fae7427aede0fbe7db069/presentation-e-lekcja-rodzaje-i-gatunki-literackie

Wykonujemy ćwiczenia online: https://view.genial.ly/5e6a401146bd360fc1c7171f/presentation-srodki-poetyckie?fbclid=IwAR3JGF4LHU9zX8uyZbzuTp1N0hmEjpZ-8IpWy4-7HTc5M6RBYLKvRmaBv7Y

 

 

 

Samodzielna praca uczniów. Ostatnie zadanie uczniowie piszą w zeszytach.

Uczniowie samodzielnie sprawdzają poprawność wykonanych ćwiczeń na stronie.

Wychowanie fizyczne

Wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie, zwody, obronę „każdy swego”. Wie jakie są przyczyny wypadków podczas zajęć ruchowych.

Obejrzyj dowolne filmiki na You Tube (dotyczące piłki ręcznej), na temat: „Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką” oraz „Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach”. Napisz kilka zdań na temat „Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków w czasie zajęć ruchowych?”

Prace wysyłamy na librusie ( praca ma zawierać 5-6 zdań). Termin 1 tydzień.

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

03.04.2020

KLASA V

03.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasowniki to be, can, has/have got

Ćwiczenia online

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

Biologia

Budowa korzenia, systemy korzeniowe, funkcje i przekształcenia

Praca z epodrecznikiem, zeszytem ćwiczeń,praca zespołowa

Ocena aktywności uczniów

Geografia

Pierwsze podróże geograficzne

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń oraz materiały na platformie padlet.com

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Język polski

Powtórzenie wiadomości o zasadach pisowni.

Lekcja online:

https://view.genial.ly/5e80d2e83fea8d0db0d44709/presentation-ortografia-podsumowanie-v-klasy?fbclid=IwAR3mGtF5mryAKF94B-N_38XJwWXks5TRWf1UQLm9V0arCtxTDKbvd54IfA0

 

Tym razem zadania są interaktywne. Sprawdzamy samodzielnie poprawność wykonanych ćwiczeń.

 

 

KLASA VI

03.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasowniki- forma teraźniejsza i przeszła

Ćwiczenia online

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

Historia

Oświecona Polska

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://epodreczniki.pl/a/oswiecona-polska/Dfx24ZmYt

 

Proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (Kultura polskiego oświecenia) na str.163.
Praca domowa pojawi się na waszych kontach pocztowych (część adresów jest błędna) Zadanie 6 jest dla chętnych, pracę wykonujemy do piątku i proszę ją odesłać jako załącznik (dokument Word )
na adres informatykahistoria@wp.pl

Technika

Elementy elektroniki: Zadanie praktyczne.

Uczeń ogląda zaproponowane filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=19PadfOIwd0

https://www.youtube.com/watch?v=J1zZwvmW6FQ

https://www.youtube.com/watch?v=Zb_EcZoy5FA

Wybiera jeden projekt taki do którego wykonania posiada materiały (bateria paluszek, magnes, kawałek drucika stalowego bądź drut miedziany w izolacji, stalowa śruba) i próbuje wykonać w domu (robimy jeden).

Uczeń w formie wiadomości librus w kilku zdaniach(3-4) opisuje który projekt do realizacji wybrał, czy udało się go zrealizować i jakie napotkał trudności.

Język polski

Relacja z turnieju rycerskiego

Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim: wyrazy dźwiękonaśladowcze, określa ich funkcje,

Rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do sztuk plastycznych, tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź.

Temat: Relacja z turnieju rycerskiego.

Uczeń sporządza notatkę turnieju rycerskiego:

Organizator:

notatki.................

Prezentacja zawodników:

..notatki............................

Pierwsza potyczka Tytusa de Zoo:

notatki...........

Walka na miecze z rycerzem de Valgo:

notatki........

Tytus zwycięzcą!

Notatka.....

Uczeń przesyła nauczycielowi zrobioną notatkę do godz. 15.00 na e-mail

 

 

KLASA VII

03.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Czasowniki- forma teraźniejsza i przeszła

Ćwiczenia online

Poprawy sprawdzianu na Google Forms

Zdjęcia ćwiczeń

Wyniki ze sprawdzianu

Matematyka

Rozwiązywanie równań-powtórzenie

Praca indywidualna z zestawem zadań

 

Sprawdzian -równania

Geografia

Energetyka

podręcznik, wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń, film na youtube „Odkrywając wielkie marki PGE – wytwarzanie energii” wraz z pytaniami

wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com oraz odpowiedzi do filmu (dla chętnych)

Język polski

Treny J. Kochanowskiego

Lekcja udostępniona na dysku gogle.

Link:

https://docs.google.com/document/d/1RAfP86UauwlSXzLl7kxzV1f1AgOUmbGwDyqU91lyJW8/edit?usp=sharing

Zdjęcia wykonanych zadań.

 

 

KLASA VIII

03.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język angielski

Próbny egzamin

Analiza egzaminu

Ustna analiza egzaminu próbnego

Historia

Polski Październik

Proszę wstawić w wyszukiwarkę  link
https://www.youtube.com/watch?v=RJvC4OkdoB0

https://dzieje.pl/aktualnosci/pazdziernik-56-rocznica-wiecu-gomulki-na-placu-defilad

https://notatkizlekcji.pl/historia/polski_pazdziernik.html

https://www.youtube.com/watch?v=2oLQpTGcPms

 

Proszę zapoznać się z tematem i do niego wykonać ćwiczenia. Temat w podręczniku (Polski Październik) na str.182.
Praca domowa pojawi się na waszych kontach pocztowych (część adresów jest błędna) Zadanie 3 jest dla chętnych, pracę wykonujemy do piątku i proszę ją odesłać
jako załącznik (dokument Word) na adres informatykahistoria@wp.pl

Biologia

Ekosystem, biotop, biocenoza, sukcesja pierwotna, sukcesja wtórna

Praca indywidualna i zespołowa,

praca z epodrecznikiem, praca z kartą pracy i ich omówienie

Ocena kart pracy wraz z komentarzem

Informatyka

Prezentacja multimedialna

Proszę w ramach powtórzenia przygotować prezentację pt. „Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym” w programie do prezentacji multimedialnych.

 

Zakres treści na poszczególne slajdy znajduje się na str. 184 w podręczniku do informatyki.

Prezentację przygotowujemy zgodnie z zasadami tak jak na lekcji (tytuł, autor, materiały zaczerpnięto z, animacje, przejścia ). Liczba slajdów około 15, czas wykonania do 4 IV. Po zakończeniu pracy przesyłacie całą prezentację do soboty jako załącznik w tytule podajemy przedmiot , a w treści nazwisko i klasę, pracę wysyłamy na adres:

informatykahistoria@wp.pl

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

02.04.2020r.

 

KLASA V

02.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Powtórzenie wszystkich wiadomości o trybach czasownika

Lekcja online: https://view.genial.ly/5e7e20db67bb7d0d7ec6bea1/presentation-tryby-czasownika?fbclid=IwAR0YYQORRDhqjtIa_lmDLct80_-Zb6m9DoGQUMTnfYAvm18d8uotH55ZX4Q

Na końcu lekcji znajduje się ćwiczenie pisemne. Wykonujemy je w dowolnym edytorze tekstu lub w treści wiadomości i przesyłamy na pocztę.

Plastyka

Szlakiem wielkanocnych tradycji

Film ze strony : mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/dekorowanie pisanek

Przygotowanie pisanki wielkanocnej w oparciu o przedstawiony film i własną inwencję twórczą.

Zdjęcia wykonanych prac – messenger .

 

 

Matematyka

Mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.

Praca z epodrecznikiem, ćwiczenia na math.edu.pl oraz matzoo.pl

 

Religia

Dekalog

http://swiatlopana.com/6959/dekalog-i-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

 

 

 

 

KLASA VI

02.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Relacja z turnieju rycerskiego

Uczeń:

Charakteryzuje komiks jako tekst kultury,

Wskazuje charakterystyczne dla niego cechy,

Opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność

Temat: Relacja z turnieju rycerskiego.

Uczeń korzysta z you tube: Kabaret Ani Mru Mru pt. Supermarket.

Czyta komiks, podręcznik s. 243-244.

Uczeń sporządza notatkę:

Relacja, s 245.

Plastyka

Szlakiem wielkanocnych tradycji

Film ze strony : mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/dekorowanie pisanek

Przygotowanie pisanki wielkanocnej w oparciu o przedstawiony film i własną inwencję twórczą.

Zdjęcia wykonanych prac – messenger .

 

 

Matematyka

Prostopadłościany: budowa, siatki, pole powierzchni całkowitej

Praca na stronie Pistacja.pl, praca z podręcznikiem,

Wykonanie modelu prostopadłościanu, omówienie jego budowy i obliczenie pola powierzchni całkowitej

Wychowanie fizyczne

Wykonuje skok w dal

Wykonaj w domu skok w dal z miejsca. Zmierz długość swojego skoku w centymetrach.

Długość skoku (pomiar w centymetrach) prześlij na librusie. Termin 1 dzień.

Religia

Dekalog

http://swiatlopana.com/6959/dekalog-i-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

 

 

 

 

KLASA VII

02.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Treny J. Kochanowskiego – ciąg dalszy

Lekcja online:

https://view.genial.ly/5e6df2eb4b44a00fb791837b/horizontal-infographic-review-treny-kochanowski?fbclid=IwAR1zN5CVoGpWqNc122FBZXR9wHiOLHV2yRdf4KuV3toS6dj2dz8o9AaKy98

Zapoznajemy się z informacjami oraz wykonujemy zadania udostępnione na dysku google.

Link: https://docs.google.com/document/d/10PJiWe0MVOAHIlm_WFGbqjvGGmRqBS08AQjUxT1PqmA/edit?usp=sharing

 

Plastyka

Szlakiem wielkanocnych tradycji

Film ze strony : mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/dekorowanie pisanek

Przygotowanie pisanki wielkanocnej w oparciu o przedstawiony film i własną inwencję twórczą.

Zdjęcia wykonanych prac – messenger .

 

 

Religia

Dekalog

http://swiatlopana.com/6959/dekalog-i-przykazanie-ks-michal-olszewski-scj/

 

 

Fizyka

Sprawdzian wiedzy z dynamiki.

 

 

 

Energia i praca: formy energii, pojęcie i jednostka pracy.

Dziennik elektroniczny.

Test online.

Poczta e-mail.

 

 

Dziennik elektroniczny.

Youtube.

 

Ocena w kategorii praca klasowa.

 

Ocena w kategorii aktywność.

KLASA VIII

02.04.2020r.

Przedmiot

Zakres treści

Forma realizacji

Forma oceny

Język polski

Rozpoznaję archaizmy oraz uosobienie.

Powtórzenie treści obowiązkowych tekstów do egzaminu

czytamy tekst ze str. 187 i wykonujemy zadania: 1,2,4,5

Stepy akermańskie A. Mickiewicza – uzupełniamy dzienniczek lektur oraz odpowiadamy na pytania: kim jest osoba mówiąca, co jest tematem utworów, jakie motywy i symbole dostrzegasz w utworach?

Wysyłamy zrobione zadania na maila.

Prowadzimy w domu swoje dzienniczki lektur.

Matematyka

Objętość ostrosłupa

Praca na stronie Pistacja.pl-film,

praca zespołowa

Graniastosłupy i ostrosłupy-odpowiedzi uczniów

Geografia

Ameryka Północna i Ameryka Południowa

zadania powtórzeniowe z podręcznika oraz z zeszytu ćwiczeń

zadania z zeszytu ćwiczeń (wszyscy);

quiz na quizizz.com (dla chętnych)

Doradztwo zawodowe

Kim jesteś w sieci?

Uczniowie otrzymują w pliku PDF lekcję dotyczącą bezpieczeństwa w sieci oraz wizerunku. Analizują co widzą inni i jaki może mieć to wpływ na znalezienie pracy w przyszłości. Praca z facebookiem i Google.

Autorefleksja ucznia.

Fizyka

Rodzaje zwierciadeł. Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie i zwierciadła sferyczne.

Dziennik elektroniczny.

Poczta e-mail.

Youtube.

Ocena z kategorii kartkówka (z tematu: odbicie i rozproszenie światła).

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ

01.04.2020r.

 

KLASA V

01.04.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Informatyka

Power Point – przepiśnik

 

Lekcja z e-podręcznika

 

 

Język polski

Lektura obowiązkowa Katrynka, którą zaczęliśmy omawiać na lekcjach

Przypominamy sobie treść lektury za pomocą milionerów: https://learningapps.org/2868443

Układamy plan wydarzeń: https://learningapps.org/2868443

Napisz ciąg dalszy wydarzeń noweli Katarynka.

Ilość słów dowolna, lecz należy zawrzeć dialogi.

Uczniowie wysyłają na librusie wynik jaki uzyskali.

W aplikacji uczniowie mają możliwość samodzielnego sprawdzenia.

Uczniowie przesyłają na adres mailowy swoje prace. Odysłam je sprawdzone i z komentarzem

Matematyka

 

Ułamki dziesiętne-mnożenie sposobem pisemnym.

Film wprowadzający na stronie epodreczniki oraz ćwiczenia na tej stronie

 

 

 

 

KLASA VI

01.04.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Charakterystyka.

Uczeń charakteryzuje bohaterów, wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

 

Uczeń korzysta ze strony

e-podreczniki.pl

temat:

Jacy oni są?

Charakterystyka postaci

Uczeń pisze charakterystykę postaci, zgodnie ze schematem, podręcznik ćw. 5 s. 242

Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania.

Uczeń przesyła nauczycielowi charakterystykę do 01.04. do 15.00 na pocztę lub na Librusie, nauczyciel sprawdza i odsyła uczniowi z komentarzem i oceną.

Język angielski

Czasowniki be, can, has/have got- forma teraźniejsza i przeszła

Ćwiczenia na Wordwall

Ćwiczenia z Google Forms

Ocena „testu” z Google Forms”

Wychowanie fizyczne

Wymienia zasady i metody hartowania organizmu

Rozmowa na Messengerze.

Zaangażowanie w rozmowę.

 

 

KLASA VII

01.04.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Treny J. Kochanowskiego – utwory obowiązkowe w podstawie programowej

Zapoznaj się z osobą Jana Kochanowskiego. Wykorzystaj do tego internet, następnie przeczytaj jego treny ze str. 147 i 148 w podręczniku oraz zapoznaj się z gatunkiem jakim jest tren – s. 148. Wykonaj prezentację na temat Jana Kochanowskiego, gatunku jakim jest tren oraz trenów zawartych w podręczniku na str. 147 i 148. ( osoby z nr od 1 do 4 Tren I, osoby od 5 do 8 Tren V, osoby od 9 do 12 Tren VII, osoby od 13 do 16 Tren VIII.) Forma dowolna (prezentacja multimedialna, film, mapa myśli – na kartce lub na stronie https://www.mindmeister.com)

Muszą się znaleźć następujące zagadnienia dotyczące poszczególnego trenu:

omów sytuację liryczną, wskaż adresata wypowiedzi, wskaż środki stylistyczne oraz cechy trenu.

 

Uczniowie przesyłają prezentacje na adres mailowy. Jeśli jest to praca na kartce wysyła zdjęcie

 

 

Muzyka

 

 

Wiosenna lista przebojów

 

W oparciu o materiały w internecie stwórzcie swoją wiosenną listę przebojów . Wypiszcie utwory , które opowiadają o wiośnie

 

Utworzoną listę prześlij na Librusa.

Termin 1 tydzień.

Fizyka

Opory ruchu

siły oporu ruchu

tarcie statyczne

tarcie kinetyczne

opór powietrza

Podsumowanie wiadomości z dynamiki.

 

Dziennik elektroniczny,

praca z podręcznikiem

Youtube

Dziennik elektroniczny,

praca z podręcznikiem

Praca domowa

(ocenię pierwsze trzy dobrze wykonane prace domowe, które otrzymam na pocztę email lub dziennik).

 

Aktywność

(ocenię pierwszą dobrze wykonaną pracę, którą otrzymam na pocztę email lub dziennik)

 

 

KLASA VIII

01.04.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Informatyka

Programowanie – podstawy

 

LEKCJE Z E-PODRĘCZNIKA

https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U

Udostępniam materiał grupie a uczniowie odsyłają mi wykonane ćwiczenia.

 

Wychowanie fizyczne

Wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania

Rozmowa na Messengerze

Zaangażowanie w rozmowę.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 31.03.2020r.

 

KLASA V

31.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Historia

1.  Początki państwa polskiego. Chrzest Polski

2. Polska Bolesława Chrobrego

 

Lekcja z e-podręcznika

Lekcja z e-podręcznika

https://www.youtube.com/watch?v=l1Id-QjkPIY&list=PLSVstYBdF6gk5WYUiLmtlFF0fOWvfjEfm&index=4

 

Udostępniam materiał grupie a uczniowie odsyłają mi wykonane ćwiczenia.

 

Matematyka

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:1).mnoży ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych);

2) dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych);

Praca na platformie epodreczniki, pistacja, przesłanie w formie załącznika gry domino matematyczne-GWO

Ocena za ułożenie domina matematycznego -zdjęcie domina i przesłanie go do nauczyciela

Język polski

Znajomość Mitu o Heraklesie (obowiązkowy w podstawie programowej)

Lekcja online: http://scholaris.pl/resources/run/id/49002 Zapoznanie się z materiałem i wykonanie ćwiczenia

Uczniowie po wykonaniu zadania, sprawdzają poprawność na stronie.

 

KLASA VI

31.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język angielski

Czasowniki be, can, has/have got- przeszła forma czasowników

Słownictwo- człowiek.

 

Wysłane ćwiczenia

Quizlet

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń

Aktywność na quizlecie

Muzyka

Wiosenna lista przebojów

W oparciu o materiały w internecie stwórzcie swoją wiosenną listę przebojów . Wypiszcie utwory , które opowiadają o wiośnie

Utworzoną listę prześlij na Librusa.

Termin 1 tydzień.

Matematyka

 1. Bryły.

Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył.

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany

i sześciany

i uzasadnia swój wybór

Pistacja- film instruktażowy

Praca ze stroną :szalone liczby.pl

quiz-rozpoznawanie figur,

ćwiczenia na stronie matzoo

quiz-rozpoznawanie figur(przesłanie zdjęcia)

 

 

KLASA VII

31.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Matematyka

Równania -powtórzenie

Ćwiczenia na stronie szalone liczby

 

Sprawdzian na stronie:

https://szaloneliczby.pl/rozwiazywanie-rownan-sprawdzian-klasa-7/

przesłanie zdjęcia zrzutu ekranu z uzyskanym wynikiem

Wychowanie fizyczne

Wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego elementami orientacji w terenie

Uczeń nagrywa krótki filmik lub robi screen np. z endomondo i przesyła go nauczycielowi na grupę, która będzie utworzona na Messengerze dla jego klasy.

Ocena na podstawie wysłanej informacji.

Fizyka

Opory ruchu

siły oporu ruchu

tarcie statyczne

tarcie kinetyczne

opór powietrza

Podsumowanie wiadomości z dynamiki.

 

Dziennik elektroniczny,

praca z podręcznikiem

Youtube

Dziennik elektroniczny,

praca z podręcznikiem

Praca domowa

(ocenię pierwsze trzy dobrze wykonane prace domowe, które otrzymam na pocztę email lub dziennik).

 

Aktywność

(ocenię pierwszą dobrze wykonaną pracę, którą otrzymam na pocztę email lub dziennik)

 

KLASA VIII

31.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Powtórzenie treści lektury obowiązkowej

Powtórzenie o rodzajach i gatunkach literackich.

Utrwalenie wiadomości o środkach stylistycznych.

Oglądamy Małego Księcia w serwisie

https://www.cda.pl/video/43218386d Podczas oglądania wypisujemy różnice pomiędzy książką a filem.

Lekcja online: https://view.genial.ly/5e6fae7427aede0fbe7db069/presentation-e-lekcja-rodzaje-i-gatunki-literackie

Wykonujemy ćwiczenia online: https://view.genial.ly/5e6a401146bd360fc1c7171f/presentation-srodki-poetyckie?fbclid=IwAR3JGF4LHU9zX8uyZbzuTp1N0hmEjpZ-8IpWy4-7HTc5M6RBYLKvRmaBv7Y

Uczniowie wysyłają swoje spostrzeżenia.

Samodzielna praca uczniów. Ostatnie zadanie uczniowie piszą w zeszytach.

Uczniowie samodzielnie sprawdzają poprawność wykonanych ćwiczeń na stronie.

Język angielski

Mowa zależna.

A letter of apology (pisanie listu)

Ćwiczenia.

Napisanie przez uczniów pracy pisemnej

Zdjęcia ćwiczeń, pliki.

Ocenienie pracy pisemnej

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Z MATEMATYKI

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 30.03.2020r.

KLASA V

 

30.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Podstawa programowa: rozpoznawanie trybów czasownika oraz poprawny zapis ortograficzny cząstek -by, -byś, -bym

s. 54 w zeszycie ćwiczeń – wykonujemy zad. 1,2,3

Są to również ćwiczenia utrwalające poruszanych treści na lekcji. Uczniowie mogą przesłać zdjęcia zrobionych ćwiczeń.

Muzyka

Słuchamy muzyki

W oparciu o materiały dostępne w Internecie wypiszcie utwory muzyki, która opowiada o wiośnie

Przygotowaną listę, proszę przyślijcie na librusa .

Matematyka

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:

6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr;

7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona;

 

 

 

 

KLASA VI

 

30.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Charakterystyka Zawiszy Czarnego. Film dokumentalny

Uczeń ogląda film na

YouTube

Tajemnice historii – Zawisza Czarny

Uczeń wypisuje najważniejsze informacje z filmu na temat Zawiszy.

Zapisuje w zeszycie, robi zdjęcie i wysyła nauczycielowi na e-maila lub na Librusie

Biologia

Rozmnażanie i rozwój gadów

Praca na stronie epodreczniki, praca z podręcznikiem

Wykonanie komiksu”Historia gadów”-wersja papierowa lub elektroniczna

Geografia

Rolnictwo Danii i Węgier

Prezentacja Power Point, ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń

Quiz na platformie quizizz.com

 

 

KLASA VII

 

30.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Piszę samodzielnie rozprawkę na podany temat. Piszę poprawnie pod względem ortograficznym

Wchodzimy na stronę: https://wordwall.net/resource/392944/polski/rozprawka kręcimy kołem, następnie piszemy rozprawkę na wylosowany temat w dowolnym edytorze tekstu. https://dyktanda.online/app/dyktando/1123 robimy dyktando

Przesyłamy pracę na adres mailowy. Zostanie sprawdzona i odesłana z komentarzem. Uczeń samodzielnie sprawdza poprawność wykonanego zadania na stronie

Matematyka

VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:5) przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu).

Pistacja-film na wprowadzenie, praca z epodrecznikiem, praca z zeszytem ćwiczeń

Zestaw zadań-praca domowa(praca z użyciem google classroom

Język angielski

Stopniowanie przymiotników

Słownictwo

Ćwiczenia- LearningApps, Wordwall,

Google Forms.

Na podstawie zdjęć

Wynik z Google Forms.

test” z Google forms

 

 

 

KLASA VIII

 

30.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Matematyka

1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste i prawidłowe;

3) oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe;

Praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń,

 

Wykonanie siatki ostrosłupa , a następnie modelu tej bryły

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASITY

Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

PLAN ZAJĘĆ 27.03.2020r.

KLASA V

27.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język angielski

Wprowadzenie konstrukcji „be going to”.

Konstrukcja be going to

Google Classroom (notatka, filmik)

Zoom (ustne wyjaśnienie zagadnienia).

Ćwiczenia z BritishCouncil, wordwall (krótkie, proste, zabawowe)

 

Praca domowa („test” z Google forms”)

Po trzech lekcjach z kontrukcji.

Na podstawie zdjęć

Technika

Rysunek techniczny:

-funkcje rysunku technicznego

-przybory do wykonania rysunku technicznego

 

Film wprowadzający do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=FNXRWZ5FyTk

Praca z podręcznikiem według instrukcji, wykonanie 2 zadań z karty pracy.

Uczeń wysyła na adres e-mail wypełnioną w dowolnym edytorze tekstu kartę pracy

Wychowanie fizyczne

Uczeń wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

Uczeń czyta sobie na ten temat lub jeśli będzie taka możliwość to przeprowadzimy sobie rozmowę na ten temat na Messengerze.

Zaangażowanie w czasie rozmowy.

 

 

KLASA VI

 

27.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Matematyka

 

 

 

Informatyka

Gimp – praca na warstwach, łączenie dwóch zdjęć

 

Pobieranie programu Gimp

https://www.youtube.com/watch?v=cM4UcK41zgQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MpodMKj42pM&feature=youtu.be

Udostępniam materiał grupie a uczniowie odsyłają mi wykonane ćwiczenia.

 

Wychowanie fizyczne

Wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych. ( piłka ręczna)

Uczeń zapoznaje się z przepisami gry dostępnymi w Internecie lub informacje może otrzymać od nauczyciela poprzez librusa.

Test wiedzy po przyjściu do szkoły.

 

 

KLASA VII

 

27.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Biologia

Higiena i choroby układu wydalniczego

Praca z epodrecznikiem oraz podręcznikiem do biologii

Wykonanie prezentacji multimedialnej

Informatyka

 

Bezpieczeństwo w sieci

 

 LEKCJE Z E-PODRĘCZNIKA

https://www.youtube.com/watch?v=hZI3ngOY3Yk

Udostępniam materiał grupie a uczniowie odsyłają mi wykonane ćwiczenia.

 

Chemia

Woda i jej rola w przyrodzie.

Praca z epodrecznikiem: https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/D1GXRbHQl

 

quiz Kahoot:

https://kahoot.it/challenge/0146362?challenge-id=c70b9a5b-8be8-4607-aa44-63b2d240e514_1585140499478

 

lub (kahoot challenge PIN 0146362)

 

gra milonerzy na Learningapps

https://learningapps.org/view1195276

Aktywność na platformie Kahoot (uzyskane wyniki)

 

 

KLASA VIII

 

27.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Matematyka

XI. Geometria przestrzenna. Uczeń:

1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste i prawidłowe;

2) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe;

VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:

8) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego);

Praca ze stroną szaloneliczby.pl,-quiz

epodreczniki.pl,

zadania z użyciem google classroom

 

Film- wprowadzenie na stronie pistacja, praca z epodrecznikiem,

zadania przez librus i google classroom

 

Wykonanie prezentacji multimedialnej i przesłanie jej za pomocą poczty elektronicznej.

Wykonanie zadań wskazanych przez nauczyciela w zeszycie przedmiotowym

Chemia

Szereg homologiczny alkoholi.

Praca z epodrecznikiem:

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DpI5VkZpP

 

quiz Kahoot:

https://kahoot.it/challenge/0845476?challenge-id=c70b9a5b-8be8-4607-aa44-63b2d240e514_1585143289388

 

lub (kahoot challenge PIN 0845476)

 

Sketchnotatka w zeszycie dotycząca szeregu homologicznego alkoholi

Aktywność na platformie Kahoot (uzyskane wyniki).

 

Zdjęcie wykonanej notatki w zeszycie.

Język polski

Rozpoznaję archaizmy oraz uosobienie.

Powtórzenie treści obowiązkowych tekstów do egzaminu

czytamy tekst ze str. 187 i wykonujemy zadania: 1,2,4,5

Stepy akermańskie A. Mickiewicza – uzupełniamy dzienniczek lektur oraz odpowiadamy na pytania: kim jest osoba mówiąca, co jest tematem utworów, jakie motywy i symbole dostrzegasz w utworach?

Uczniowie wysyłają zrobione zadania na maila.

Uczniowie prowadzą w domu swoje dzienniczki lektur

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 26.03.2020r.

 

KLASA V

26.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język angielski

Uroczystości i święta- słownictwo.

Słownictwo- unit 6

quizlet

Podgląd nauczyciela na aktywność ucznia na quizlecie i wykonanie testu ze słownictwa

(po około 2 tygodniach pracy).

 

Biologia

Rodzaje, budowa i funkcje tkanek roślinnych

Praca na stronie epodreczniki.pl

(filmy, zdjęcia),

praca z wybranymi zadaniami z zeszytu ćwiczeń na podstawie tekstu źródłowego oraz obejrzanych filmów

Wykonanie mapy myśli o tkankach i przesłanie zdjęcia

Geografia

Przez lądy i oceany

Prezentacja Power Point, ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń

Quiz na platformie quizizz.com

 

 

KLASA VI

26.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język angielski

Czasowniki be, can, has/have got

Słownictwo- człowiek.

 

Udostępnienie notatek na Google Classroom.

Wysłanie ciekawych ćwiczeń ,

Quizlet

Opis przyjaciela

Ocenienie wykonania ćwiczeń na podstawie zdjęć.

Aktywność na quizlecie (podgląd).

Sprawdzenie pracy pisemnej

Historia

1. Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

2.  Konstytucja 3 maja

 

Lekcja z e-podręcznika

Materiał ze Scholarisa

Lekcja z e-podręcznika

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

Udostępniam materiał grupie a uczniowie odsyłają mi wykonane ćwiczenia.

 

Technika

Elementy elektroniki:

- Urządzenia elektroniczne wokół nas

- rodzaje i przykłady elementów elektronicznych

Uczeń według instrukcji zapoznaje się z tematem w podręczniku. Następnie rozwiązuję zadania w otrzymanej na e-mail karcie pracy. Jako ciekawostkę uczeń ogląda film na temat budowy Arduino przedstawionego na fotografi w podręczniku: https://www.youtube.com/watch?v=TzTmWqoN9i8

Uczeń odsyła uzupełnioną w dowolnym edytorze tekstu kartę pracy.

 

 

KLASA VII

26.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język angielski

Stopniowanie przymiotników

Słownictwo.

Notatka na Google Classroom.

Przypomnienie na Zoom.

Quizlet.

Ćwiczenia z Engly.pl

Aktywność- znajomość zasad stopniowania przymiotników, aktywność na quizlecie.

Na podstawie zdjęć

Matematyka

VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń: 4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi;

Film na stronie Pistacja, praca z epodrecznikami,

zdjęcia i filmy przesyłane za pomocą google classroom

Zadanie do wykonania z wykorzystaniem google classroom- link do quizu(strona szalone liczby)

Geografia

Zmiany w polskim przemyśle

Prezentacja Power Point, ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń

Quiz na platformie quizizz.com

 

 

KLASA VIII

26.03.2020r.

 

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język angielski

Mowa zależna.

Powtórzenie przed egzaminem

Zoom

www.gov.pl

Aktywność

Pliki Word z wykonanymi zadaniami i notatkami do ncich.

Pliki Word z wykonanymi zadaniami i notatkami do nich

Historia

1.  Polska w czasach stalinizmu

2. Polski Październik

 

LEKCJE Z E-PODRĘCZNIKA https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.youtube.com/watch?v=RJvC4OkdoB0

https://quizizz.com/join/quiz/5c66a613e511b8001d945907/start?from=soloLinkShare

https://www.youtube.com/watch?v=2oLQpTGcPms

 

 

Udostępniam materiał grupie a ucznowie odsyłają mi wykonane ćwiczenia.

 

Biologia

Nieantagonistyczne zależności między organizmami:

komensalizm, mutualizm, mikoryza współżycie glonów i grzybów-porosty

Praca na stronie epodereczniki, praca z zesztem ćwiczeń,

zadania na google classroom

Wykonanie plakatu format A4ukazującego pozytywne znaczenie symbiozy

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 25.03.2020r.

 

KLASA V

25.03.2020r.

 

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Podstawa programowa: rozpoznawanie liczebników oraz ich form gramatycznych

s. 45 w zeszycie ćwiczeń – wykonujemy zad. 4, 5, 6

Są to ćwiczenia podsumowujące treści omawiane wcześniej na lekcji. Uczniowie byli z tego oceniani podczas testu.

Plastyka

Formy użytkowe

Z materiałów plastycznych, które macie w domu – kartk , wstążeczki, wycinanki przygotujcie kartkę wielkanocną. Kartki okolicznościowe przygotowywaliśmy na lekcjach, wykażcie się pomysłowością i oryginalnością.

Zróbcie zdjęcie i prześlijcie na Messengera , utworzymy świąteczną galerię prac plastycznych

Matematyka

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:

2) dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych);

4) porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;

Informacje przesłane na librusie.

Praca na platformie epodrecznik.pl

Ocena za wykonanie gry edukacyjnej

Szalone zakupy”

 

KLASA VI

25.03.2020r.

 

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Zawisza Czarny – niezapomniany rycerz.

Uczeń charakteryzuje

bohaterów w czytanych utworach,

określa wartości ważne dla bohatera,

pisze poprawnie pod względem ortograficznym, oraz stosuje reguły pisowni.

Uczeń czyta w podręczniku tekst s. 237-242

Uczeń sporządza w dowolnej formie notatkę (mile widziany sketchnoting) zawierającą najważniejsze informacje o Zawiszy.

Uczeń sporządza notatkę w zeszycie. Wysyła nauczycielowi na Librusie lub e-mailem

Plastyka

Formy użytkowe

Wykonanie kartki wielkanocnej

Proszę o wykonanie zdjęcia pracy i przysłanie na messengera

Matematyka

III. Liczby całkowite. Uczeń:
5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych-mnożenie i dzielenie

Praca na stronie epodreczniki, film instruktażowy na stronie Pistacja,

zadania własne przesłane przez nauczyciela z pomocą librusa

Zestaw zadań do wykonania i przesłanie przez uczniów odpowiedzi do nauczyciela,

quiz -odczytywanie z temperatury z termometrów na stronie szalone liczby.pl(zdjęcie wyniku i przesłanie do nauczyciela

 

 

KLASA VII

25.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Umiem przygotować plan rozprawki, tworzę odpowiednie argumenty, tezę oraz hipotezę. Potrafię wskazać w rozprawce tezę, argumenty, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, potrafię stworzyć odpowiednie argumenty do podanego tematu lub tezy

Robimy ćwiczenia na temat rozprawki ze str. 42 w zeszycie ćwiczeń- zad. od 1 do 5. Robimy ćwiczenia na temat rozprawki z zeszycie ćwiczeń ze str. 57 , zad.:1,2,3,6

Uczniowie wysyłają zrobione zadania (zdjęcia) na maila. Uczniowie wysyłają zdjęcia zrobionych zadań

Plastyka

Analiza dzieł sztuki

Z zasobów internetu wybierz obraz . Zrób opis obrazu , zgodnie z zasadami , które wypracowaliśmy na lekcjach plastyki .

Opis obrazu 200 słów.

Termin wykonania pracy 1 tydzień . Prace proszę przesłać na pocztę szkoły sprumian@wp.pl

Historia

1. Rewolucja w Rosji

https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg

http://scholaris.pl/zasob/53103

 

LEKCJE Z E-PODRĘCZNIKA https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg

http://scholaris.pl/zasob/53103

Udostępniam materiał grupie a uczniowie odsyłają mi wykonane ćwiczenia.

 

 

 

KLASA VIII

25.03.2020r.

PRZEDMIOT

ZAKRES TREŚCI

FORMA REALIZACJI

FORMA OCENY

Język polski

Potrafię napisać rozprawkę, charakterystykę.

 

Powtarzam wiadomości o teksach obowiązkowych do egzaminu.

s.177 – czytamy tekst i wykonujemy zadania: 1,2,6, a także uzupełniamy dzienniczek lektur na temat utworów Mickiewicza: Reduta Ordona, Śmierć pułkownika oraz odpowiadamy na pytania: kim jest osoba mówiąca, co jest tematem utworów, jakie motywy i symbole dostrzegasz w utworach?

Zad.6 uczniowie wysyłają na maila. Praca zostanie sprawdzona i odesłana z komentarzem.

Matematyka

VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:8) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego);

IX. Wielokąty. Uczeń:1) zna pojęcie wielokąta foremnego;2) stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków;

Film wprowadzający- pistacja,

praca ćwiczeniowa na stronie epodreczniki.pl,

zadania przesyłane przez librus oraz z pomocą google classroom

Zestaw zadań do wykonania w zeszycie przedmiotowym zwrot do nauczyciela w postaci zdjęcia przez google classroom

Geografia

Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata

Prezentacja Power Point, ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń

Quiz na platformie quizizz.com

 

 

 

 

1. 
10.06.
Pobierz
odt - 0.02MB
2. 
09.06
Pobierz
odt - 0.02MB
3. 
08.06
Pobierz
docx - 0.01MB
4. 
05.06.
Pobierz
docx - 0.02MB
5. 
04.06.
Pobierz
docx - 0.02MB
6. 
03.06.
Pobierz
docx - 0.01MB
7. 
02.06.
Pobierz
odt - 0.02MB
8. 
01.06.-tabelki
Pobierz
doc - 0.05MB
9. 
29.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
10. 
28.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
11. 
26.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
12. 
25.05.
Pobierz
docx - 0.01MB
13. 
22.05.
Pobierz
docx - 0.01MB
14. 
21.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
15. 
21.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
16. 
21.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
17. 
20.05.
Pobierz
docx - 0.01MB
18. 
19.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
19. 
18.05.
Pobierz
odt - 0.02MB
20. 
15.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
21. 
14.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
22. 
13.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
23. 
12.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
24. 
11.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
25. 
08.05
Pobierz
odt - 0.02MB
26. 
07.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
27. 
06.05
Pobierz
docx - 0.01MB
28. 
05.05.
Pobierz
docx - 0.02MB
29. 
04.05.
Pobierz
docx - 0.01MB
30. 
30.04.
Pobierz
docx - 0.02MB
31. 
29.04.
Pobierz
docx - 0.02MB
32. 
28.04.
Pobierz
docx - 0.02MB
33. 
27.04.
Pobierz
docx - 0.02MB
34. 
24.04.
Pobierz
docx - 0.02MB
35. 
23.04.
Pobierz
docx - 0.02MB
36. 
22.04.
Pobierz
docx - 0.02MB
37. 
21.04
Pobierz
docx - 0.02MB
38. 
20.04.
Pobierz
docx - 0.02MB
39. 
17.04.
Pobierz
odt - 0.02MB
40. 
16.04.2020r
Pobierz
docx - 0.02MB
41. 
15.04.2020r.
Pobierz
docx - 0.02MB
42. 
07.04.
Pobierz
docx - 0.01MB
43. 
06.04.20
Pobierz
docx - 0.02MB
44. 
06.04.20
Pobierz
docx - 0.02MB
45. 
03.04.2020
Pobierz
docx - 0.02MB
46. 
02.04.20r
Pobierz
odt - 0.02MB
47. 
01.04.20r.
Pobierz
docx - 0.02MB
48. 
31.03
Pobierz
docx - 0.02MB
49. 
30.03.20
Pobierz
odt - 0.02MB
50. 
27.03.2020
Pobierz
docx - 0.02MB
51. 
plan lekcji 26.03.
Pobierz
docx - 0.02MB
52. 
25.03.2020
Pobierz
docx - 0.02MB
Data dodania: 2020-03-24 18:33:13
Data edycji: 2020-06-09 20:52:05
Ilość wyświetleń: 17426
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej