Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Erasmus

 

 

Szkolenie nauczycieli w Chorwacji – ERASMUS +

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie: Hanna Kirchhof, Anna Rogożyńska, Marek Zieliński przebywali na szkoleniu w Zagrzebiu-Chorwacja w terminie od 15-21.07.2018r. .

Wyjazd odbył się w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Funduszu Społecznego.

Szkolenie miało na celu wzmocnienie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod i form sprzyjających rozwojowi budowania pozytywnych relacji dzieci z otoczeniem, a także doskonalenie umiejętności i rozwoju kompetencji nauczycieli z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej z rodzicami oraz dziećmi.

Wspólny wyjazd pozwolił na poznanie kultury kraju i  rozwój kompetencji społecznych i językowych.

______________________________________________________________

Szkolenie nauczycieli w Hiszpanii – ERASMUS +

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie: Katarzyna Bach, Iwona Cybulska i Karolina Januszewska w terminie 1-7 lipca 2018 roku przebywały na szkoleniu w Murcji w Hiszpanii.

Wyjazd odbył się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Funduszu Społecznego.

„Praca z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych”- tak brzmiał temat szkolenia. Obejmował on pracę z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce, z ADHD i z autyzmem, pracę z uczniem zdolnym.

Nauczycielki poznały nowe metody i formy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pogłębiły swoją wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się, przyczyn, objawów, patomechanizmów dysleksji, dysortografii, dysgrafii.

Pobyt w Murcji i okolicach pozwolił również nauczycielkom na poznanie hiszpańskiego systemu edukacji oraz kultury i zwyczajów tego państwa.

_____________________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego realizuje projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego na zasadach Programu ERASMUS + sektor Edukacja Szkolna.

Zespół 3 nauczycieli w dniach 01.07.2018 - 07.07.2018r. będzie uczestniczył w szkoleniu w Hiszpanii na temat "Praca z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych".

Zespół 4 nauczycieli w dniach 15.07.2018 - 21.07.2018r. będzie uczestniczył w szkoleniu w Chorwacji na temat: "Komunikacja, mediacje, rodzic trudny".

Data dodania: 2018-10-27 21:38:10
Data edycji: 2018-11-24 15:28:13
Ilość wyświetleń: 114

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button