Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS.JANA TWARDOWSKIEGO W RUMIANIE

 

„Współczesny świat się zmienia…
człowiek się zmienia…
zmieniamy naszą szkołę…
uczymy uczenia się na całe życie”

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie uczestniczył w projekcie „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim”. W ramach doskonalenia odbyło się 72 godzinowe szkolenie w trzech modułach- 3 dniowych, a następnie został zorganizowany proces wspomagania w placówce. Proces ten był wspierany przez doradcę Panią Urszulę Ewertowską, a także zorganizowano sieć współpracy. Nasza placówka otrzymała 24 godzin indywidualnego doradztwa wspomagającego.
Rada Pedagogiczna wyłoniła argumenty, które zdecydowały o tym, że zostanie opracowany program wspomagania rozwoju szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych na rok szkolny 2018/2019. Głównym priorytetem w wizji naszej szkoły jest stworzenie uczniom szansy wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku które są niezbędne do świadomego odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Chcemy, aby nasza szkoła nosiła miano szkoły uczącej się. W obliczu nieuchronnych zmian, których doświadcza człowiek kierujemy się dewizą, że jeśli zmienia się świat, zmienia się człowiek, tak i nasza szkoła się zmienia, a w niej uczeń, który ma być: otwarty, kompetentny żądny poznania świata. Na podstawie diagnozy, oceny pracy szkoły w różnych obszarach wybraliśmy umiejętność uczenia się jako jedną z kompetencji kluczowych. Rozwijanie tej kompetencji stało się priorytetem w naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Dążymy do tego, aby uczniowie odnosili lepsze wyniki w nauce ale też byli w stanie efektywnie uczyć się, odnosić edukacyjne i zawodowe sukcesy, a także podnosić poziom swoich kompetencji przez całe życie. W ramach programu nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, aby poszerzyć swój warsztat pracy w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących. W ten sposób zwiększyli swoje kompetencje i kompetencje uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania. Mogli sukcesywnie wdrażać do praktyki szkolnej nowe metody motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój. Uczniowie poznali różne strategie uczenia się, a przede wszystkim swój styl uczenia się i możliwości wykorzystania swoich mocnych stron w uczeniu się.
Ewaluacja tego programu dowodzi, iż uczniowie osiągnęli wysokie wyniki na miarę swoich możliwości wiedzowych. Zwiększył się udział uczniów w różnorodnych konkursach (literackich, sportowych, artystycznych). Została nawiązana jeszcze ściślejsza współpraca z rodzicami uczniów mających trudności w edukacji. Wszystkie działania mają na celu pomóc uczniom w rozumieniu sensu i celu uczenia się, w taki sposób aby uczeń był świadomy swoich wysiłków. Jeśli uczniowie znają kryterium sukcesu, to w decydujący sposób pomaga im osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Bieżące monitorowanie postępów, a także analizowanie wspólnie z uczniami „strefy najbliższego rozwoju”, pomoże mu w planowaniu kolejnych kroków w procesie uczenia się.
Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o kontynuowaniu programu rozwoju szkoły w zakresie kompetencji kluczowych w nowym roku szkolnym. Praca z uczniami zmotywowanymi ciekawymi, świadomymi i potrafiącymi się uczyć daje wiele przyjemności i satysfakcji zawodowej.


Hanna Kirchhof

Data dodania: 2019-07-02 21:23:17
Data edycji: 2019-07-02 21:32:20
Ilość wyświetleń: 2298
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej