Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

 

Zarządzenie nr 12/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 15.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć 

w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19

 

Zarządzenie nr 12/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 15.05.2020r.

w sprawie wprowadzenia dostosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik do zarządzenia nr 12 - na dole strony

 

Zarządzenie nr 11/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 06.05.2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru na rok szkolny 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół z powodu wybuchu ogólnoświatowej pandemii COVID-19

Załącznik do zarządzenia nr 11 - na dole strony

 

Zarządzenie nr 10/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 06.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć z Przedszkolu/Oddziale Przedszkolnym  w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Załącznik do zarządzenia nr 10 - na dole strony

 

Zarządzenie nr 9/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 25.03.2020r.

w sprawie ustalenia warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujących w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Zarządzenie nr 8/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 25.03.2020r.

w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 7/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 20.02.2020r.

w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego na egzamin ósmoklasisty

 

Zarządzenie nr 6/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 05.02.2020r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

Zarządzenie nr 5/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

z dnia 05.02.2020r.

w sprawie organizacji rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

Zarządzenie nr 4/2019/2020

z 26 sierpnia 2019r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Zarządzenie nr 3/2019/2020

z 26 sierpnia 2019r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

dopuszczenia do użytku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie 

zestawu programów nauczania

 

 

Zarządzenie nr 2/2019/2020

z 26 sierpnia 2019r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

 

 

Zarządzenie nr 1/2019/2020

z 26 sierpnia 2019r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

w sprawie powołanie zespołów nauczycieli

Data dodania: 2020-05-13 15:46:10
Data edycji: 2020-05-22 15:14:45
Ilość wyświetleń: 432
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook