Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

ECO-SZKOŁA

Informacje ogólne na temat programu EkoSzkoły

 

Wszystko zaczyna się w klasie

EkoSzkoły to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, w którym zachęcamy młodych ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi EkoSzkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół. Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi.

Program EkoSzkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

Zaangażowanie

Łącząc naukę z praktycznymi doświadczeniami, cały program jest prowadzony zgodnie z kompleksowym, opartym na uczestnictwie podejściem obejmującym uczniów, nauczycieli i społeczność lokalną.

Zmiany na lepsze

Program EkoSzkoły jest idealnym sposobem na podjęcie działań w kierunku zmniejszenia śladu środowiskowego szkoły. W efekcie udział w programie prowadzi do bardziej zrównoważonego, mniej kosztownego i bardziej odpowiedzialnego środowiska szkolnego.

Motywacja

Program EkoSzkoły stawia wyzwania uczniom, aby podjęli się rozwiązywaniem problemów środowiskowych w obszarach, gdzie mogą zobaczyć namacalne wyniki. Dzięki temu uczniowie mogą zrozumieć, że naprawdę mogą coś zmienić. str. 2

Nastawienie

Program EkoSzkoły wpaja uczniom poczucie odpowiedzialności i kultywują zrównoważony sposób myślenia. Daje zaangażowanym osobom możliwość, aby naprawdę przyczyniły się do rozwoju i rozpowszechniły proaktywne zachowania wśród rodziny i przyjaciół, ostatecznie przekazując je przyszłym pokoleniom.

Zaangażowanie społeczności

Program EkoSzkoły kładzie duży nacisk na zaangażowanie lokalnej społeczności. W ten sposób lekcje, są przenoszone z powrotem do społeczności, której są częścią i prowadzą do bardziej zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska wzorców zachowań.

Globalna sieć

Program Ekoszkoły ułatwiają kontakt między uczestniczącymi instytucjami nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Linki te są okazją dla szkół do dzielenia się informacjami o środowisku, mogą być również wykorzystywane jako środek wymiany kulturalnej i poprawy umiejętności językowych.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

 

DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELU

CZAS REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE /CZŁONKOWIE EKO-KOMITETU/

 

 

Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa

Wyznaczenie i przygotowanie głazu narzutowego jako siedliska dla żywych organizmów, miejsca na tablicę marmurową upamiętniającego lokalnego patriotę księdza Franciszka Lissa, utworzenie i otwarcie alei drzew, posadzenie róż rabatowych wokół głazu w kolorze biały i czerwonym na 100-lecie Niepodległości.

wrzesień

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie*, rodzice

Podsumowanie działań do uzyskania Certyfikatu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego

Działania w kolejnej edycji konkursu związanego z ww. Certyfikatem

Wrzesień – październik

listopad- czerwiec

Dyrektor, nauczyciel biologii i techniki

Pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – ogród szkolny.

październik

Nauczyciel biologii, dyrektor

Obchody Światowego Dnia Zwierząt

październik

Nauczyciel biologii, uczniowie

Zbiórka elektrośmieci „Zostawmy czysty kawałek świata”

wrzesień

Dyrektor, nauczyciel biologii, uczniowie i ich rodzice

Warsztaty z leśniczym „O drzewach i zwierzętach w trudnym dla nich czasie przetrwania”

Akcja -sadzimy drzewa.

Grudzień

wrzesień- listopad

Nauczyciel biologii, leśniczy

Akcja „Podaj łapę”- zbiórka karmy dla zwierząt

i spotkanie z pracownikami schroniska w Tatarach.

marzec

Uczniowie, Szkolne Koło Wolontariatu

Wysiewanie nasion do rustykalnego ogrodu.

marzec

 

Obchody Światowego Dnia Wody i Dnia Meteorologii

marzec

Nauczyciel biologii i wychowawcy klas 0-II

Wycieczki do Planetarium, siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego

wrzesień-czerwiec

Uczniowie, nauczyciele

Prace w szkolnym ogrodzie.

 

Zajęcia edukacyjne w lesie, w ogrodzie szkolnym, na łące, na polu, nad stawem.

Wrzesień - czerwiec

Uczniowie, nauczyciele, sołtys wsi, rodzice

 

nauczyciel biologii, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi metodą projektu pod hasłem „Co piszczy w trawie?”. Przemarsz  ulicami miejscowości połączony z akcją informacyjną „Stop wypalaniu traw”.

 Udział w ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi”.

kwiecień

 

Nauczyciel biologii, wychowawca klasy I

Organizacja Seminarium Naukowego:

-wykłady i prelekcje,

 -przedstawienie teatralne „Ratujmy kasztanowce”,

-miniszkółka dla kasztanowców – kasztanowce z własnej uprawy w szkolnym ogrodzie jako prezenty dla uczestników Seminarium ,

-4 gminne konkursy dla uczniów szkół podstawowych,

Organizacja Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej.

Maj

 

 

 

 

 

 

maj

Dyrektor, Rada pedagogiczna, sołtys wsi, uczniowie

 

 

 

 

 

uczniowie, koordynatorzy

Zbudowanie budek lęgowych, opracowanie tablicy informacyjnej o ptakach.

Budowa domków dla owadów.

Kwiecień-czerwiec

luty- marzec

Klasa VII wraz z rodzicami i wychowawcą

Wycieczka rowerowa z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska oraz obchody Dnia Bioróżnorodności.

czerwiec

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Utworzenie „zielonych zakątków” jako miejsca edukacji poza salą lekcyjną.

wrzesień-czerwiec

Nauczyciele, uczniowie, rodzice, sołtys wsi

Przygotowanie i zaprezentowanie przez uczniów należących do EKO-KOMITETU prezentacji multimedialnej lub filmu podsumowującego zrealizowane działania w ramach ubiegania się o Certyfikat Zielona Flaga.

czerwiec

Uczniowie, koordynatorzy(nauczyciel biologii i wychowawca klasy I)

Sporządzenie EKO Kodeksu

maj-czerwiec

Uczniowie z Eko-Komitetu, koordynatorzy

 

 

 

 

 

* uczniowie, w tym członkowie EKO-KOMITETU

 

 

 

 

 Ogród:

 

 

 Czyste powietrze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2019-07-11 17:57:32
Data edycji: 2019-07-26 10:00:21
Ilość wyświetleń: 2540
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej