Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

MIANO SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ

 MIANO SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ

BIAŁO CZERWONA W KAŻDYM OKNIE

Biało- czerwone barwy to nasz kod narodowy, który zszywa nas Polaków jako jedną wielką wspólnotę. Dlatego też barwy biało-czerwone towarzyszyły różnym przedsięwzięciom organizowanym przez szkołę. Jako jedno z ważnych zadań to: dekorowanie polskimi barwami narodowymi otoczenia szkoły i miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne. Przed naszą szkołą zostały zamontowane maszty o wysokości 8 metrów, na którym powiewa flaga biało-czerwona. Uroczystość pasowania pierwszaków na ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie w roku 100-lecia niepodległej odbyła się w oprawie biało-czerwonej. W czasie warsztatów krawieckich uczniowie pod okiem krawcowej przygotowali maskotki w barwach biało-czerwonych. Projekty maskotek zostały przygotowane na lekcjach plastyki w klasach 4-7. Następnie podczas głosowania społeczność szkolna wybrała projekty, które ostały zrealizowane. Poprzez różnorodne działania podkreślaliśmy, że barwy biało-czerwone są nam bliskie- jako Polakom. Planując akcję biało-czerwona w każdym oknie postanowiliśmy dotrzeć do mieszkańców kilku miejscowości: Rumian, Naguszewo, Groszki, Dębień, Truszczyny- bo właśnie te miejscowości tworzą obwód Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie. Wystosowaliśmy zaproszenia do rodziców uczniów, mieszkańców, aby przyłączyli się do wielkiego świętowania 100-lecia Niepodległej. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli ozdabiali okna swoich klas chorągiewkami, motylkami, kwiatkami w barwach biało-czerwonych. W szkole zostały zorganizowane warsztaty krawieckie, gdzie uczniowie pod kierunkiem krawcowej szyli flagi. Było to wielkie wyzwanie dla uczniów, a jednocześnie okazja do rozwijania zainteresowań pracą krawcowej. Aby nasza akcja zatoczyła szersze kręgi uczniowie zabierali uszyte flagi do swoich domów, aby je udekorować na święto 11 listopada. Uczniowie z koła wolontariatu obdarowali flagami osoby samotne i starsze, aby wszyscy mogli świętować tak ważne wydarzenie jakim jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja biało-czerwona w każdym oknie wywołała wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Zostanie na stałe wpisana do kalendarza szkolnych uroczystości i przedsięwzięć, które należy propagować.

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTUTRASY TURYSTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z WYDARZENIAMI LUB ICH BOHATERAMI

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie Pan Marek Zieliński, Pan Grzegorz Wiergowski opracowali ścieżkę Dydaktyczno-Historyczną, na terenie sołectwa Naguszewo-Groszki. Jest to szlak pieszo-rowerowy, na który składają się tablice popularyzujące wiedzę historyczną, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzenia historycznego jakim było przyłączenie miejscowości Groszki do Polski w wyniku plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 roku. Celem ścieżki jest zachowanie pamięci o wydarzeniach z czasów odradzania się naszej niepodległej Ojczyzny po 123 latach zaborów. Jest też ważnym elementem kształtowania postaw patriotycznych, zwłaszcza młodego pokolenia. Mieszkańcy Groszek są dumni z utworzenia ścieżki dydaktyczno- historycznej, która zachęca do zapoznania się z wielką historią „małej Ojczyzny”. Tablice rozmieszczone są na terenie sołectwa Naguszewo-Groszki. Tablica nr 1 pokazuje rozmieszczenie tablic, tablica nr.2 przedstawia ogólne informacje o Plebiscycie na Warmii i Mazurach w 1920r., tablica nr.3 wyniki głosowania, tablica nr.4 bohaterowie tamtych czasów, tablica nr 5- uroczystości plebiscytowe w Groszkach, tablica nr.6 Dom Plebiscytowy, tablica nr.7 Świadkowie Żywej Historii, tablica nr.8 O Przeszłości dla przyszłości, tablica nr 9 Rys historyczny, tablica nr.10 Ustalenie i przebieg granicy polsko-niemieckiej. Uroczyste otwarcie ścieżki nastąpiło 23 czerwca 2018r. z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Olsztyna, Urzędu Wojewódzkiego, straży granicznej. Było to wielkie wydarzenie dla społeczności lokalnej, a jednocześnie pokazanie, że mieszkańcy znają i pamiętają historię swojej małej Ojczyzny. Opracowany Przewodnik: Ścieżka Dydaktyczno-Historyczna. Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu 1920r. Przez Panią : Hannę Kirchhof, Grzegorza Wiergowskiego i Marka Zielińskiego służy uczniom ze szkół Gminy Rybno do realizacji zadań z edukacji historycznej. Ścieżka dydaktyczno- historyczna jest też trasą turystyczną, którą mogą przebyć turyści pieszo lub rowerem. Spotykając na swej drodze obelisk z tablicą pamiątkową:” Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. W dowód wdzięczności naszym przodkom za wierność Ojczyźnie. W 90-tą rocznicę przyłączenia wsi Groszki do Polski. Dziękują mieszkańcy utwierdzają się  przekonaniu, że mała ojczyzna pamięta o swoich bohaterach i kultywuje tradycje patriotyczne przekazuje je z pokolenia na pokolenie.

 

SELFIE Z BOHATEREM

Znajomość Ojczyzny i jej dziejów to obowiązek i wartość, którą odkrywa Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie. Uczniowie szkoły uczestniczyli w dwóch wycieczkach historycznych. W maju odwiedzili Gniezno-kolebkę państwowości polskiej, a także7 czerwca 2018r. stolicę Polski Warszawę. Uczniowie podczas wycieczek wykonywali fotografie typu selfe z pomnikiem upamiętniającym dzieje narodu polskiego w ten sposób powstała galeria zdjęć. W Gnieźnie uczniowie wykonali fotografię przed Pomnikiem Bolesława Chrobrego, który znajduje się na Wzgórzu Lecha, przy Katedrze Gnieźnieńskiej. Pierwszy koronowany Król Polski został przedstawiony w postawie stojącej, ma koronę na głowie i wsparty jest na mieczu. Drugie zdjęcie zostało wykonane przy pomniku Św. Wojciecha- pierwszego patrona Polski. Pomnik znajduje się w pobliżu kościoła wojskowego NMP. W Warszawie uczniowie fotografowali się przy Kolumnie Zygmunta III Wazy. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem patrzyli, na pomnik, który był wzorowany na kolumnach wznoszonych w starożytnym Rzymie. Wysokość kolumny 22 metry wzbudziła zachwyt wśród uczniów. Kolejne zdjęcie zostało wykonane przy pomniku Adama Mickiewicza, który znajduje się na Krakowskim Przedmieściu. Ten pomnik jest symbolem naszego narodu. Pomnik ku pamięci wielkiego poety, dziennikarza politycznego, lidera ruchu wyzwolenia narodowego w Polsce. Uczniowie wykonali zdjęcia przy Grobie Nieznanego Żołnierza, który znajduje się na placu Józefa Piłsudskiego. Uczniowie wiedzą, że ideą warszawskiego Grobu Nieznanego Żołnierza jest oddanie hołdu wszystkim, którzy poświęcili życie za Ojczyznę. Jest to symbol bohaterstwa-najwyższej miary, bo anonimowego poświęcenia życia za Ojczyznę. Uczniowie podziwiali monument znajdujący się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie- pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010r. Pomnik, który upamiętnia 96 ofiar katastrofy polskiego Tu-154 M w Smoleńsku w 2010r. Uczniów zainteresowała forma pomnika. Galeria zdjęć z bohaterami została umieszczona na gazetce szkolnej- opisującej wrażenia z wycieczki. Wycieczki popularyzujące wiedzę historyczną na trwałe są wpisane do przedsięwzięć organizowanych przez szkołę. To właśnie uczniowie decydują o miejscach, które chcą zwiedzić w Polsce, a także programie wycieczki.

 

SZLAK DRÓG DO NIEPODLEGŁOŚCI

DROGA DO WOLNOŚCI MOJEJ MIEJSCOWOŚCI-PRZYGOTOWANIE WYSTAWY

Groszki- wieś leżąca w Gminie Rybno (powiat działdowski) w województwie warmińsko-mazurskim. Mieszkańcy Groszek w plebiscycie w 1920r. zdecydowali o przynależności do Polski. Kultywowanie pamięci o wydarzeniach z przeszłości jest jednym z priorytetowych zadań Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie. Szkoła od wielu lat aktywnie współpracuje z Komitetem ds. Obchodów Plebiscytowych w Groszkach. Corocznie organizuje wystawy okolicznościowe, gromadzone są pamiątki rodzinne, zdjęcia. Przygotowanie wystawy „Droga do wolności mojej miejscowości-Groszki”. Poprzedzona była realizacją konkursu fotograficznego „Domowy Archiwista”. Celem konkursu było kazanie poprzez fotografię miejsc i obiektów, które nie istnieją lub radykalnie się zmieniły, ciekawe osoby, postacie. Poprzez lekcję w Archiwum Państwowym w Olsztynie uczniowie dowiedzieli się, że archiwa domowe są doskonałym źródłem wiedzy. Na konkurs wpłynęło wiele zdjęć, ponadto uczniowie zainteresowani historią swojej małej ojczyzny zgromadzili liczne pamiątki rodzinne. Przygotowaniem wystawy zajęli się uczniowie pod opieką nauczyciela plastyki Pani Hanny Kirchhof. Wystawa obejmuje: Rys historyczny- Plebiscyt w Groszkach 11 lipca 1920roku. Działaczy Plebiscytowych: Bolesław Rożentalski autobiogram, Mieszkańcy Groszek na starych fotografiach, rodzinne pamiątki i fotografie, mapę przebiegu granicy przed plebiscytem i po plebiscycie, Ekspozycja godła Polski w latach 1919-1927r. Celem wystawy było: budzenie zainteresowań przeszłością najbliższej okolicy, kształtowanie postawy szacunku wobec osób, które walczyły o wolność Ojczyzny, o przynależność do Polski w czasie plebiscytu 11 lipca 1920r., przybliżenie postaw patriotycznych, budzenie szacunku wobec pojęć takich jak: Ojczyzna, miejscowość, rodzina, bohaterstwo, głównym założeniem wystawy było przybliżenie uczniom, mieszkańcom, zaproszonym gościom wiedzy na temat historii miejscowości- Groszki, jej wielkiego patriotyzmu, przywiązania do polskości i wiary katolickiej. Wystawa miała także na celu wzbudzenie szacunku do postaw patriotycznych oraz osób, które opowiedziały się za Polską w czasie plebiscytu w 1920 roku. Zgromadzone eksponaty i ilustracje były wyposażone w opisy zawierające jak najpełniejsze informacje o tym , co przedstawiają. Przygotowana wystawa wzbudziła duże zainteresowanie zwiedzających podczas obchodów 98 rocznicy Plebiscytu na Warmii i Mazurach. Wielkim wyróżnieniem dla uczniów, którym historia wsi Groszki jest bliska było uroczyste otwarcie wystawy :”Plebiscyt 1920. Walka o polskość Warmii i Mazur” w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (18 października 2018r.) Z inicjatywy delegatury IPN w Olsztynie dr. Hab. Karola Sacewicza pracownicy IPN Pan Sebastian Nowakowski, Krzysztof Andrzej Kierski- autorzy wystawy przybliżyli tematykę przygotowania, przebiegu i wyników plebiscytu z lipca 1920r. oraz szczególne etapy tworzenia. Było to kolejne doświadczenie uczniów na temat przygotowania profesjonalnej wystawy. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Rybno, a naszych uczniów zmotywowała do dalszych poszukiwań historycznych. Autorzy wystawy zwrócili uwagę, że na potrzeby wystawy wykorzystano materiały będące w zasobach Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Rumianie. Tworzenie wystaw historycznych to kolejna inspiracja do rozwijania postaw patriotycznych i zainteresowań swoją małą ojczyzną.

 

SZLAK PIERWSZYCH DNI WOLNOŚCI

SYMBOL NIEPODLEGŁEJ

W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie został ogłoszony konkurs plastyczny „Symbol Niepodległej”. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do poznania przeszłości i historii Polski w sposób aktywny: przybliżenie historii Polski i walki narodu o niepodległości związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, aktywizacja uczniów do refleksji na temat znaczenia słowa „niepodległość”. Była to swoista okazja do wypowiedzi w formie plastycznej w ramach edukacji patriotycznej. W konkursie wyróżniono i nagrodzono prace Mai Rozentalskiej, Malwiny Januszewskie, Alicji Lenckowskiej, Wiktora Kozłowskiego, Łukasza Kamińskiego, Jakuba Uzarskiego, Wiktorii Świniarskiej.  Wyróżnione prace zostały wyeksportowane podczas szkolnych obchodów Święta Niepodległości. Uczniowie przystąpili do konkursu na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną z elementami setnej rocznicy odzyskania niepodległości organizowanej przez Muzeum Lokalne, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności i wrażliwości twórczej, włączenie do tradycji kartki świątecznej elementu patriotycznego, a także stworzenie możliwości udziału zgłoszonej pracy na wystawie. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela plastyki przygotowali kartki bożonarodzeniowe zgodnie z regulaminem konkursu. Przeprowadzone działania przyczyniły się do kultywowania tradycji patriotycznych poprzez grafikę użytkową.

 

SZLAK TRZECH ŚWIĄT RZECZYPOSPOLITEJ PRZYGOTOWANIE SPEKTAKLU SŁOWNO-MUZYCZNEGO Z OKAZJI 11 LISTOPADA.

9 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Święta Niepodległości .Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice uczniów, przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy wsi. Najważniejszym celem spotkania było przypomnienie, jaką wartością było odzyskanie niepodległości. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny „Pisk Orła Białego”. Fabuła została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny mocno naznaczonej patriotyzmem. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury, poezji okresu zaboru, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos-pisk, słyszalny jest w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność. Wykonawcy montażu słowno-muzycznego wprowadzili całą społeczność w nastrój zadumy i nostalgii. Uczennice koła tanecznego przedstawiły taniec obrazujący dzieje Polski pod zaborami aż do momentu odzyskania niepodległości. Taka forma ukazania historii wzbudziła duże zainteresowanie uczestniczących w spotkaniu. Opiekunka koła Pani Karolina Januszewska wychowuje patriotycznie swoich podopiecznych poprzez taniec. Jest to swoista forma innowacji i kształtowania postaw patriotycznych. W programie montażu słowno- muzycznego nie zabrakło śpiewanek patriotycznych. Każda klasa klasa przygotowała pieśń patriotyczną, którą zaprezentowała na ogólnym forum. Zgromadzeni uczniowie, rodzice, nauczyciele odpowiedzieli na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży do wspólnego śpiewania hymnu narodowego 9 listopada 2018r. o godz. 1111. Pobijmy razem „Rekord dla Niepodległej” W biciu rekordu wzięło udział 160 osób. Informacje o wzięciu udziału w biciu rekordu zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wspólne świętowanie obchodów 11 listopada skłoniło o refleksji nad patriotyzmem, nad kształtowanie ostaw patriotycznych najmłodszego pokolenia.

 

SZLAK TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie uczestniczyła w konkursie "Świadectwa Niepodległej". Konkurs na projekt dotyczący opracowania koncepcji miejsca upamiętniającego stulecie niepodległości Polski w mojej gminie/miejscowości. Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Ideą konkursu było kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw wśród młodego pokolenia mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach i postaciach ważnych dla niepodległości Polski oraz aktywizację dzieci i młodzieży do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Do konkursu zgłosiło się 5 zespołów 3 osobowych- uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie. Praca jednej z drużyn opracowana w formie projektu zagospodarowania przestrzennego upamiętniającego 100-lecie niepodległej, dotyczyła opracowania ścieżki dydaktyczno-historycznej w miejscowości Groszki. Groszki to miejscowość, która historycznie związana jest z odzyskaniem przez naszą ojczyznę niepodległości 11 lipca 1920r. mieszkańcy Groszek opowiedzieli się za Polską (oddano 74 głosy z czego 69 było za przyłączeniem o Polski 5 za pozostawieniem wsi w granicach Prus Wschodnich. Projekt ścieżki dydaktyczno-historycznej pod nazwa Plebiscyt Na Warmii i Mazurach 1920r. obejmował zbudowanie 4 tablic tematycznych przedstawiających tło historyczne, sytuacje społeczno-polityczną na Warmii i Mazurach po zakończeniu I Wojny Światowej, okoliczności ogłoszenia plebiscytu, jego przebieg, wyniki ze szczególnym uwzględnieniem efektów dla lokalnej społeczności Gminy Rybno jakim było przyłączenie Groszek do Polski i ostatecznym wytyczeniu granic miedzy Polską a Niemcami. Projekt zakładał zbudowanie w miejscowości Groszki, w centrum wsi, obok pomnika plebiscytowego oraz przy drodze powiatowej Rumian-Dąbrówno następujących tablic:

Tablica nr 1: Plebiscyt na Warmii i Mazurach w 1920r.

Tablica nr 2: Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920r.-rys historyczny

Tablica nr 3: Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920r.- dom plebiscytowy

Tablica nr 4: Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920r. - ustalenie i przebieg granicy polsko-niemieckiej

Proponowana ścieżka będzie służyła popularyzacji historii wśród społeczności lokalnej i turystów.

Przygotowany projekt został wyróżniony przez organizatorów konkursu "Świadectwa Niepodległej", 3 uczennice szkoły zostały laureatami konkursu. Uroczyste podsumowanie odbyło się w Elbląskim Teatrze im. Aleksandra Sewruka 30 maja 2018r. Ponadto mogły uczestniczyć w wykładzie prof. Stanisława Achremczyka "O znakach naszej tożsamości". Wręczenia nagród uczennicom i nauczycielowi dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Wielkim wyróżnieniem dla uczennic była zgoda władz samorządowych na realizację projektu ścieżki w miejscowości Groszki.

 

SZLAK ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI

OTOCZENIE OPIEKĄ MIEJSCA PAMIĘCI

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie otoczyli opieką grób ks. Franciszka Lissa, który znajduje się na przykościelnym cmentarzu w Rumianie. Ksiądz Franciszek Liss był inicjatorem polskości w społeczności lokalnej, obrońcą języka polskiego i inicjatorem strajku szkolnego w 1906r. Uczniowie pod opieką nauczycieli wykonują prace porządkowe na grobie zasłużonego księdza, a także składają kwiaty z okazji Święta Niepodległości i Wszystkich Świętych. Miejsce pamięci i postać ks. Franciszka Lissa stały się inspiracją do wzięcia udziału w 26 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „ Niepodległa dla wszystkich”. 16 września 2018r. uczniowie, lokalni mieszkańcy uczestniczyli w przedsięwzięciach pod hasłem: „Obrońca Polskości na rumiańskiej ziemi- ksiądz Franciszek Liss”. Program wydarzenia został opublikowany w informatorze województwa warmińsko-mazurskiego- Europejskie Dni Dziedzictwa- Niepodległa dla Wszystkich.8-16 września 2018r. W kościele parafialnym zostało odprawione nabożeństwo w intencji obrońcy polskości, natomiast uczniowie w formie prezentacji multimedialnej przybliżyli postać kl. Franciszka Lissa, który nie do końca był znany społeczności lokalnej. Na terenie szkoły umieszczono głaz poświęcony inicjatorowi i obrońcy języka polskiego. Wokół głazu uczniowie posadzili biało- czerwone róże. Na głazie została umieszczona tablica pamiątkowa, której poświęcenia dokonał ówczesny proboszcz parafii ks. Sławomir Sporczyk. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał: Pan Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski, przewodnicząca Rady Rodziców-Pani Elżbieta Rozentalska, wieloletni dyrektor szkoły Pan Stanisław Szulwic, a także Pan Piotr Rydel-„Świadek Historii”- zasłużony dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w „małej ojczyźnie”. W pobliżu głazu została umieszczona tablica informacyjna ukazująca fakty z życia ks. Franciszka Lissa, którą opracowali nauczyciele historycy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie: Pan Grzegorz Wiergowski i Pan Marek Zieliński. Tak ważnemu dla społeczności lokalnej wydarzeniu towarzyszył Gminny Przegląd Recytatorski „A nade wszystko szanuj mowę Twą Ojczystą”, w którym uczniowie ze wszystkich szkół i przedszkola Gminy Rybno recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Realizacja zadań pozwoli na wychowanie dzieci w tradycji patriotycznej, szacunku dla języka, historii naszej kultury. Upamiętnianie i popularyzacja działań ks. Franciszka Lissa to nasz wielki zbiorowy obowiązek w wychowaniu młodzieży XXI wieku.

Data dodania: 2019-02-12 19:57:30
Data edycji: 2019-02-12 20:43:21
Ilość wyświetleń: 3140
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej