Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA”


Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie realizowała projekt „Szkoła z Prawami Dziecka”. Przedsięwzięcie miało na celu:
- zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka;
- uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu;
- kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego;
- zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka;
- wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności;
Szkoła wychowuje w duchu wartości księdza Jana Twardowskiego: umiłowanie przyrody, życia w prawdzie, miłości, poszanowania do drugiego człowieka.
W oparciu o materiały opracowane przez UNICEF zostały przeprowadzone zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym „Dziecka prawa – moja sprawa”, „Prawa z innej planety”. Podczas tych zajęć uświadamiano uczniom, czym są prawa dziecka, przekazywano wiedzę o Konwencji o Prawach Dziecka, utwierdzano dzieci, że jest to ważny dokument.
Dla uczniów klas starszych IV – VIII zostały zorganizowane warsztaty „Ważne osoby w moim życiu”. Uczniowie wyszukiwali osoby i instytucje, które gwarantują prawa dzieciom. Na terenie szkoły zostały wyeksponowane materiały wypracowane w czasie realizacji projektu. Prace plastyczne uczniów pod hasłem: „Prawa Dziecka widziane oczami dziecka” pokazywały, że dziecko wymaga szczególnego traktowania, opieki i troski. Wystawa prac plastycznych wzbudziła duże zainteresowanie oglądających, a jednocześnie pokazała, że poprzez przekaz artystyczno – twórczy uczniowie zdobywają wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka. Ciekawym wyzwaniem dla uczniów był wybór lokalnych „Szeryfów Praw Dziecka”. Najpierw uczniowie tworzyli listy potencjalnych nominowanych, a następnie dokonywali wyboru tych najbardziej zaangażowanych. Zostały wyłonione osoby, które wykazują się szczególną troską o dobro dzieci, starają się wpłynąć na poprawę ich losu.
Na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 odbyła się ceremonia wręczenia „Gwiazd Szeryfów Praw Dziecka”. Uczniowie wyróżnili pana Piotra Kamińskiego, pana Piotra Rydel, panią Elżbietę Rozentalską, panią Annę Piątkowską, panią Katarzynę Markowską. Odznaczenia zostały wręczone przez panią Sekretarz Urzędu Gminy Rybno – Jolantę Jendrycką i Dyrektora Szkoły, a jednocześnie koordynatora projektu – panią Hannę Kirchhof. Na twarzach odznaczonych malowało się wzruszenie, a rodzice i uczniowie podziękowali wyróżniającym się przedstawicielom społeczności lokalnej gromkimi brawami. Uczniowie wzięli udział w akcji „Uratuj dziecko w Sudanie Południowym” i przygotowali wakacyjny prezent dla Lemi - chłopca, który cierpi z powodu niedożywienia, a jego życie zagrożone jest śmiercią głodową. Przeprowadzenie akcji zaowocowało zebraniem kwoty, która pozwoli na zakup 84 porcji żywności terapeutycznej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie rok szkolny 2018/2019 zakończyli w przekonaniu, że mogli pomóc chłopcu. Wychowanie w duchu wartości patrona szkoły: miłości, szacunku do drugiego człowieka, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu wśród młodych ludzi postaw zaangażowania społecznego.


Koordynator projektu: Hanna Kirchhof

Data dodania: 2019-07-02 21:09:10
Data edycji: 2019-07-02 21:18:34
Ilość wyświetleń: 2217
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej