Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Bezpieczna szkoła + Działania szkoły

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

28 maja br. przeprowadzona została z przedszkolakami pogadanka dotycząca bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze przez osoby piesze. Przybliżone zostały dzieciom zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z kontaktów z obcymi ludźmi – przedszkolaki wiedzą, że nie wolno im rozmawiać z nieznajomymi oraz że nie wolno im przyjmować prezentów, słodyczy od obcych osób bez wiedzy i zgody rodziców.

Były też omówione sytuacje trudne, które mogą przydarzyć nam się na co dzień, np. pożar, wypadek – omówiono z dziećmi jak należy zachować się w takich sytuacjach oraz przypomniano numery telefonów alarmowych. Przedszkolaki dowiedziały się także o zjawisku jakim jest cyberprzemoc. Na koniec zajęć dzieci wykonały plakat nt. bezpieczeństwa.

 

 

Ogólnopolska kampania „Dobrze Cię widzieć” w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie trzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Funduszu Sprawiedliwości-kamizelki odblaskowe.”Dobrze Cię widzieć”- to hasło wielkiej kampanii społecznej, której celem jest ochrona, przede wszystkim dzieci, przed wypadkami na drogach.100 uczniów Szkoły Podstawowej w Rumianie dostało odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa. Na apelu poświęconym „Bezpieczna Szkoła+” dyrektor szkoły podkreśliła, że życie i zdrowie uczniów jest wartością najcenniejszą, którą należy chronić. Kamizelki odblaskowe- chronią życie. Poprzez odbijanie świateł nieporównywalnie większą powierzchnią niż w przypadku zwykłych odblasków (noszonych przy plecakach) umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach złej widoczności na drodze, co chroni przed potrąceniem przez samochód. Ogólnopolska kampania ma kształtować odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Wartości, które przyświecają kampanii to: wiedza, świadomość, odpowiedzialność, gotowość, życzliwość, sprawiają, że uczniowie będą bezpieczni na drogach.

 

 

 

W ramach programu BEZPIECZNA SZKOŁA 14 maja 2019 roku odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów.

Dyrektor szkoły, Hanna Kirchhof podczas ogólnego spotkania na sali gimnastycznej przekazała rodzicom informacje dotyczącą Profilaktyki zagrożeń fizycznych i zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w szkole, Profilaktyki cyberzagrożeń i bezpieczeństwa cyfrowego w szkole. Pani dyrektor omówiła także procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.

Data dodania: 2019-05-18 14:51:21
Data edycji: 2019-05-28 18:56:47
Ilość wyświetleń: 405
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook