Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie złożyła wniosek do WFOŚiGW

za pośrednictwem WMODN z zakresu edukacji ekologicznej i uzyskała dofinansowanie

na realizację projektu.

 

www.wfosigw.olsztyn.pl

 

 

Tytuł zadania:

„ Historia zapisana na głazie…ks. Franciszek Liss obrońcą rumiańskiej ziemi ”.

Całkowity koszt projektu: 1800,00 zł

Kwota dofinansowania: 1000,00 zł

Formy dofinansowania: tablica edukacyjna, tablica dydaktyczno - informacyjna, obrzeża trawnikowe i agrowlóknina, tkanina

______________________________________________________

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w szkolnym ogrodzie”

Ogród szkolny wzbogacony o aleję geologiczno-historyczną.

Jesienią 2018r. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie zrealizowała projekt, zadanie pt. „ Historia zapisana na głazie…ks. Franciszek Liss obrońcą rumiańskiej ziemi ”.

Szkoła złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko – Mazurskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie – OCEE i otrzymała 1000 zł na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej 
, który swym zasięgiem obejmował ogród szkolnyZrealizowano szereg działań w obrębie lapidarium, ogrodu szkolnego poprzez utworzenie alei geologiczno-historyczno-dendrologicznej, która niewątpliwie przyczyniła się do poprawy wizerunku placówki. Stała się nieocenioną bazą dydaktyczną, ale przede wszystkim historią „wyrytą” na skale. Wokół największego głazu wykonano prace porządkowe, wkopano drewniane obrzeża, teren wyłożono agrowłókniną, posadzono róże rabatowe w barwach narodowych, a wszystko obsypano kamieniem płukanym. Na głazie umieszczono marmurową tablicę edukacyjną, a obok niego na drewnianym stelażu tablicę dydaktyczno-informacyjną poświęconą obrońcy rumiańskiej ziemi Ks. Franciszkowi Lissowi.

Na tablicach edukacyjnych zamieszczono informację „ Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.

Posadzono dęby, które wzbogaciły utworzoną aleję i jednocześnie podkreśliły korelację między przyrodą ożywioną i nieożywioną. Uczniowie przygotowali dekorację sceniczną, montaż słowno-muzyczny o charakterze przyrodniczo-historycznym, dokonano otwarcia alei prezentując jednocześnie efekty pracy dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Odbyły się konkursy plastyczne i konkursy wiedzy z zakresu ekologii i historii.

Zaplanowane cele i działania zostały w pełni zrealizowane. Ogród szkolny stał się miejscem upamiętniającym 100- rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości i skupiał wokół siebie społeczność szkolną i lokalną.

Realizacja projektu pozwoliła na pogłębienie przez uczniów wiedzy z historii naszej małej Ojczyzny i historii Polski, umożliwiła zaangażować się bezpośrednio uczniom w obchody odzyskania niepodległości przez Polskę, pozwoliła na zrozumienie pojęcia patriotyzmu, chęci podjęcia wysiłku budowania teraźniejszości i wpływu na rzeczywistość, na wzrost poczucia godności bycia Polakiem.

 

Autor tekstu: Iwona Cybulska

Data dodania: 2018-11-14 19:14:02
Data edycji: 2018-11-14 19:18:57
Ilość wyświetleń: 2465
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej