Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs na ''Palmę Wielkanocną''

Konkurs na ''Palmę Wielkanocną''

Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego

na „Palmę”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
e-mail: gbp.rybno@wp.pl
www.biblioteka.gminarybno.pl
www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Rybnie

2. Cele Konkursu
– Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych.
– Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Możliwości prezentacji własnej pracy.

3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę (określoną w regulaminie

Technika zdobienia palmy jest dowolna.
– Prace zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych osobowych i wizerunku do publikacji.

4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 29.03.2021 r. do godz. 16.00 w Centrum Kultury-Bibliotece w Rybnie (ul. Wyzwolenia 90a 13-220 Rybno).

– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 31.03.2021 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury – Bibliotece w Rybnie.
– Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych. Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać.

5. Ocena i nagrody
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
– staranność wykonania,
– wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość,
– stopień trudności wykonania.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Data dodania: 2021-03-25 20:14:06
Data edycji: 2021-03-25 20:14:39
Ilość wyświetleń: 66
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook