Czcionka:

A+A-

Kontrast:

DrukujCyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich

DrukujCyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich

Gmina Rybno planuje aplikować o środki z programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich. W związku z tym zapraszamy mieszkańców do składania w Urzędzie Gminy oświadczeń uczestnictwa w projekcie do 22 października do godz. 16.00.

W związku z tym zapraszamy uprawnionych mieszkańców gminy do składania w Urzędzie Gminy oświadczeń (do pobrania poniżej) uczestnictwa w projekcie. Należy w nich podać m.in.: nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz dane osoby – krewnego w linii prostej – która była pracownikiem PGR-u. Jeśli posiadacie Państwo dokumenty potwierdzające zatrudnienie w PGR prosimy o zabranie ze sobą.

Oświadczenia należy:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15 lub
  • przynieść osobiście do Urzędu Gminy Rybno w godzinach 8.00- 16.00.

Jest na to czas do 22 października do godz. 16.00 (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Data dodania: 2021-10-14 09:06:59
Data edycji: 2021-10-14 09:10:21
Ilość wyświetleń: 67
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook